Download
vinas pb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Švinas [Pb] PowerPoint Presentation
Download Presentation
Švinas [Pb]

Švinas [Pb]

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Švinas [Pb]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Švinas [Pb]

  2. Vieta cheminėje lentelėje

  3. Fizinės savybės Švinas yra labai sunkus metalas. Melsvai pilkas, minkštas, plastiškas. Šviną galima įrėžti nagu, atpjauti peiliu.

  4. Cheminės savybės • Švinaschemiškai nelabai aktyvus. Jo paviršius ore visuomet apsitraukia plona oksidų plėvele, kuri saugo metalą nuo tolesnio aplinkos poveikio: 2Pb + O2 -> 2PbO Švinas reaguoja su druskos rūgštimi, išskirdamas vandenilio dujas: Pb + 2HCl -> PbCl2 + H2 Švinas reaguoja su sieros rūgštimi išskirdamas vandenilio dujas: Pb + H2SO4 -> PbSO + H2 Švinas ir jo junginiai yra nuodingi. Apsinuodijus sutrinka organizmo virškinimo ir nervų sistemos. Švinasnereaguojasugeležimiirnetirpstajoje. Švinas, legiruotasalavuirstibiu, pasižymigeromisliejamosiomissavybėmis.Šiuometušvinasyradeficitinismetalas.

  5. Kur naudojamas švinas? • Lydmetaliams gaminti • Požeminių ir povandeninių elektros kabelių apvalkams gaminti • Chemijos pramonėje, kaip įvairiems agresyviems veiksniams atspari medžiaga. Juo išklojama cheminė aparatūra, elektrolizės vonios, rezervuarai. • Akumuliatorių plokštėms gaminti. • Šaudmenims gaminti • Mašinų ir prietaisų detalės gaminti • Kaip apsauginė medžiaga, sugerianti radioaktyviuosius ir rentgeno spindulius.

  6. Kur švinas randamas Žemėje? • Randamas šiuose mineraluose: • Galenitas PbS • Anglezitas PbSO4 • Cenzitas PbCO3 • Piromorfitas Pb5(PO4)3Cl • Mimetezitas Pb5(AsO4)3Cl

  7. Parengė Arnas Martinėlis 9 klasė