Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Současné platební nástroje Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.912 Datum vytvoření: 29. března 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: druhý – obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Učební materiál představuje současné platební nástroje a metody - platební karty a možnosti přímého bankovnictví, včetně výhod a bezpečnostních zásad při jejich používání.

 3. Metodické pokyny • Předložený materiál slouží jako podklad k výkladu tematického celku „písemný styk s bankou“. • Pro použití materiálu je nutná počítačová učebna vybavená dataprojektorem.

 4. Zdroje • KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN 978-80-7373-009-3 • Finanční Vzdělávání [online]. 2007 [citace 2013-04-24]. Dostupné z <http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine>.

 5. Moderní platební nástroje • V současné době se stále více používají ke hrazení finančních závazků takové bankovní služby, které umožňují bezhotovostní platební styk pomocí internetu, mobilního telefonu, telefonu či platebních karet.

 6. Platební karty • Bankovní platební karta je kousek plastiku, nesoucí řadu grafických symbolů, neviditelných dat a speciální elektronický čip, který umožňuje pohotový přístup k penězům svému držiteli (tomu, na jehož jméno a identitu byla karta vystavena). • Karta nesoucí jméno a podpis držitele je nepřenosná.  • K jednomu účtu lze vydat více platebních karet, např. pro rodinné příslušníky, na jejich jména. • Význačným parametrem platební karty je výběrový a platební limit (chrání proti neomezenému zneužití ztracené karty).

 7. Druhy platebních karet • Debetní platební karta Kartou lze čerpat jen peníze vlastní – uložené na účtu v bance, která kartu vystavila, nebo do výše sjednaného limitu. • Kreditní platební karta Kartou lze čerpat úvěr poskytnutý bankou nebo kreditní společností. Nutnost splacení v určené výši do určeného termínu!

 8. Bezpečnostní zásady při používání platebních karet • Nikam nezapisujte PIN, ani ho nikomu nesdělujte. • PIN zadávejte tak, aby nikdo nemohl odpozorovat, jaká čísla zadáváte. • Při vybírání peněz se nenechte nikým vyrušit. • Když někdo stojí příliš blízko, požádejte jej, aby odešel nebo poodstoupil. • Zkontrolujte bankomat, zda na něm nejsou nainstalovaná odečítací zařízení. Pokud se vám zdá na něm něco podezřelého, najděte si jiný. • Jestliže se vám karta nevrátí nebo vám bankomat nevydá peníze, kontaktujte banku nebo policii. Od bankomatu se nevzdalujte.

 9. Bezpečnostní zásady při používání platebních karet • Pravidelně kontrolujte výpisy a případné nesrovnalosti okamžitě hlaste bance. • Pokud Vám kartu ukradnou, co nejdříve ji zablokujte. Telefonní číslo pro blokaci karet byste měli mít uložené alespoň v mobilním telefonu. Při blokaci platební karty nikdy nesdělujte svůj PIN.

 10. Přímé bankovnictví • Internet banking – ovládání běžného účtu přes internet pomocí osobního počítače • Homebanking – pro přenášení dat velkého objemu, speciální software zapůjčen bankou • GSM banking – ovládání účtu pomocí mobilního telefonu • Telefonní bankovnictví - komunikace s hlasovým informačním systémem banky nebo s pracovníkem telefonního centra. 

 11. Nejčastější služby přímého bankovnictví • zjišťování stavu peněžních prostředků na běžném účtu • možnost pořizování plateb ve formě příkazu k úhradě, trvalých příkazů a jejich změn, příkazu k inkasu apod. • možnost pořizování zahraničních plateb • informace o obratech na účtu tj. o provedených platbách a peněžních prostředcích došlých na účet • zasílání informací o kursech vybraných měn

 12. Výhody přímého bankovnictví • Nepřetržitý přístup k bance a jejím službám 24 hodin denně. • Pohodlně z domova, z práce, ze zahraničí. • Úspora času - nikam nemusíte, nikde nečekáte. • Ovládání účtu je přehledné, jednoduché a intuitivní. • Vždy máte přehled o pohybech na svém účtu. • Vysoký stupeň zabezpečení. • Levnější než „klasické služby“. • Ovládání běžného účtu, spořicího účtu, termínovaného vkladu, hypotéky, penzijního připojištění, …, vše v maximálně přehledné formě.

 13. Bezpečnostní zásady • Nikomu nesdělujte PIN ani jiné přístupové údaje. Dbejte na to, aby je nikdo nemohl odpozorovat. • Obálku s PIN uchovejte na bezpečném místě. • Nevzdalujte se od PC pokud máte otevřeno internetové bankovnictví. • Kontrolujte veškeré údaje platby uvedené v SMS s certifikačním kódem. • Aktivujte si službu, která Vám bude zasílat zprávy o pohybech na účtu. • Buďte všímaví - neváhejte kontaktovat banku v případě jakýchkoliv pochybností (nepřicházející autentizační kódy, "divné" jméno serveru, jiný vizuální dojem).

 14. ÚKOL • Vyzkoušejte si internetové bankovnictví prostřednictvím jeho demoverze na portálu některého z peněžních ústavů, např. http://www.rb.cz/attachements/demo/