Kasuistikk - PowerPoint PPT Presentation

kasuistikk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kasuistikk PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Kasuistikk
180 Views
Download Presentation
viola
Download Presentation

Kasuistikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kasuistikk • Dame født på 50-tallet • Tidligere stort sett frisk • Oktober 2010: kraftsvikt, nedsatt finmotorikk og styringsvansker i ve hånd,vefacialisparese, neglekt ve side, hodepine. • Vekttap på 14 kg siste 3 år • Tretthet og slitenhet siste tiden

  2. Undersøkelser: • CT caput; metastasesuspekt lesjon i hø. Parietallapp -MR caput: to lesjoner som kan representere lymfom eller metastaser Ctthorax og abdomen: negative funn mammografi: normale funn gynekologisk undersøkelse: normale funn Henvist til nevrokir. for biopsi/ kirurgi, reiser hjem i påvente av operasjon. Startet med Medrol

  3. Reinnlegges pga parestesier og økte styringsvansker i ve hånd, hodepine, Medroldosen økes • Nytt CT caput som viser vekst av tumor og ødem • Bildene vurderes av nev. kir og det mistenkes abscess-> Medrol seponeres, pas overflyttes til nevr. kir. avd. • 12.11.10:Operert med kraniotomi og reseksjon av tumor cerebri, histologi viser Cerebralt lymfom • Ingen nytilkomne nev. utfall etter operasjonen, fortsatt nummenhet ve. side og lett nedsatt finmotorikk ve hånd • Diagnose: cerebral non-hodgkinslymfom, diffust storcellet B-celle lymfom i CNS

  4. Beinmargsbiopsi: • Behandling ved DNRmed 5 høydoser Metothrexat + 2 høydoser cytarabin • Behandling ved DNR og oppfølging ved lokal hematologisk avdeling

  5. Sluttnotat DNR mars 2011: • MR kontroll: ytterligere reduksjon i tidligere lymfomlesjoner, nå ingen gjenværende kontrastoppladning • Ikke aktuelt med strålebehandling da pas er i tilnærmet komplett remisjon • Gjennvunnet kraft i ve o.ekstremitet • Putefølelse under beina, bivirkning av behandling

  6. Videre oppfølging ved lokal hematologisk avdeling • Hyppige kontroller hver 3 mnd og MR caput kontroll hver 5-6 mnd • Siste MR caput kontroll i des 2012: ingen tegn til tumorresidiv, uforandrede forhold. • Sist kontroll i april 2013: fin form, ingen nye nevrologiske symptomer, av og til litt balanseproblemer og lette ve sidige utfall som tidligere, det palperes ingen lymfeknuter, • Planlegger siste MR kontroll i des 2013