Download
vpis v srednje ole za olsko leto 2013 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2013 / 14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2013 / 14

VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2013 / 14

182 Views Download Presentation
Download Presentation

VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2013 / 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VPIS V SREDNJE ŠOLEza šolsko leto 2013 / 14 Šolska svetovalna služba na OŠ KDK Ida Krušič Smrekar Februar 2013

 2. DATUMI, KI SO POMEMBNI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLEZA ŠOLSKO LETO 2013 / 2014

 3. Informativni dan • petek, 15. februar 2013, ob 9. in 15. uri • sobota, 16. februar 2013, ob 9. uri • OSREDNJESLOVENSKA REGIJA Gimnazija Šiška bo na informativnem dnevu v petek, 15. februarja 2013 dajala informacije o programih: • Gimnazija (š) ob 9. uri • Gimnazija ob 10.30 uri, • Gimnazija (š) – nogometni oddelek ob 12. uri • Istega dne popoldne, ob 15. uri in v soboto 16. februarja 2013 ob 9 • uri, bo posredovala informacije za vse programe hkrati. • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 15. februarja 2013, dajala informacije o programih: • Farmacevtski tehnik ob 9. uri • Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 10.30 uri. • Zobotehnik ob 12. uri • Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana bo izvedla informativni dan v petek, 15. februarja ob 9. in 11.30 uri in v soboto, 16. februarja ob 9. uri.

 4. Zdravniško potrdilo(psihofizična sposobnost) Rudarstvo(geostrojnik rudar, geotehnik: zdrava hrbtenica, dober vid, sluh) Frizer Umetniška gimnazija (glasbena in plesna smer) Gimnazija (športni oddelek)

 5. TABELA ZA IZRAČUN TOČK

 6. MERILA POSAMEZNIH ŠOL • Umetniška gimnazija – likovna smer; • Tehnik oblikovanja • Fotografski tehnik 1.) PREIZKUS NADARJENOSTI (40 točk – max.) 2.) OCENE (7., 8., 9. razred), NPZ; • Športna gimnazija 1.) ŠPORTNIDOSEŽKI (status športnika A – 10 točk B – 5 točk) 2.) OCENE (7., 8., 9. razred), NPZ;

 7. IZBIRNI POSTOPEK Gimnazija Ledina sprejme: 196 dijakov (prijavi se jih 200, zato omeji vpis) V 1. krogu izbirnega postopka jih na podlagi točkovnega sistema zberejo 90%. Zap.št. Točke 176………………………………….152

 8. 2. krog izbirnega postopka : sprejmejo jih še 10% (20 kandidatov)

 9. SREDNJE ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA V PRETEKLIH DVEH ŠOLSKIH LETIH – OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 10. ŠTIPENDIJE 1.) ZOISOVE ŠTIPENDIJE Pogoji: a) Povprečna ocena najmanj 4,50 ali več (v zaključnem razredu OŠ) in učenec je bil v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovi šoli identificiran kot nadarjen učenec. b) Je dosegel izjemne dosežke v zadnjih 2 šolskih letih. Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 01 43 41 080 ali 01 43 41 551 oziroma na elektronskem naslovu info@sklad-kadri.si. 2.) KADROVSKE ŠTIPENDIJE razpisujejo podjetja, razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje v mesecu juniju na spletni strani www.sklad-kadri.si/kadrovske in lokalne razvojne agencije.

 11. KONČNA ODLOČITEV • Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo in opravljal poklic. Bodite mu v oporo in pomoč. • Naj bo realna. Upoštevajte otrokova zanimanja, sposobnosti, osebnostne lastnosti, delovne navade in učni uspeh.