Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj

Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt BIOŠKOLYZAVÁDĚNÍ BIOPOTRAVIN DO ŠKOL A PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍveřejná zakázka Ministerstva zemědělství ČR realizátor projektu: Country Life

 2. Základní informace • září 2009 – listopad 2011 • 4 kraje - Praha - Středočeský kraj - Královéhradecký kraj - Jihomoravský kraj • Produkty tuzemských ekozemědělců a biovýrobců dodávány do škol a jídelen - 36 školních zařízení a samostatných jídelen - 39 dodavatelů

 3. Podpůrné akce – semináře (6) – kurzy vaření (51) – školní biojarmarky (11) – exkurze na ekofarmy (16) – dny otevřených vrat (5) – letáky a brožury (4 letáky, 3 brožury, kuchařka)

 4. Kurzy vaření

 5. Školní biojarmarky

 6. Exkurze na ekofarmy

 7. Informační materiály

 8. Informační materiály

 9. Výsledky Zájem o jednotlivé skupiny biopotravin (podle hodnoty)

 10. Výsledky Nejžádanější produkty (podle objemu)

 11. Výsledky Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin Průměrně 10% - MŠ PIDI MIDI, Praha – 98% - MŠ Landie, Říčany – 70% - MŠ Semínko, Praha – 50 % - řada škol – 1 % - MŠ J. Hory, Kladno – 4 % - MŠ Průběžná, Rakovník – 5 %

 12. Zkušenosti • Potřeba vzdělávání dětí i zaměstnanců škol a jídelen • V jídelnách situace stále obtížnější • Rodiče nejsou hybnou silou (kromě specializovaných a soukromých školních zařízení)

 13. www. bioskoly.cz