1 / 49

Website MPC

Website MPC. Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom. 1.Concurrentieanalyse. Lessius Hogeschool Hogeschool – Universiteit Brussel Universiteit Gent. Lessius Hogeschool. Hogeschool – Universiteit Brussel. Universiteit Gent. 1.1. Homepage. Chaotisch

wayde
Télécharger la présentation

Website MPC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Website MPC Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom

 2. 1.Concurrentieanalyse • Lessius Hogeschool • Hogeschool – Universiteit Brussel • Universiteit Gent

 3. Lessius Hogeschool

 4. Hogeschool – Universiteit Brussel

 5. Universiteit Gent

 6. 1.1. Homepage • Chaotisch • Lange tekstblokken

 7. 1.2. Design • Duidelijk onderwijsinstellingen • Consistente huisstijl • Modern en hip (UGent & HUB)

 8. 1.3. Navigatie • Enkel logo als snelkoppeling naar startpagina (Lessius & UGent) • Weinig/geen gebruik aparte menubalken • Handige navigatiegeschiedenis (UGent & HUB) • Zoekfunctie (Lessius & UGent)

 9. 1.4. Inhoud • Actuele info • Informatie op startpagina te uitgebreid • Onvolledige info

 10. 1.5. Interactie • Enkel “contact”

 11. 1.6. Leesbaarheid • Leesbaar lettertype (Lessius & UGent) • Korte zinnen (HUB)

 12. 1.7. Technische Kwaliteit • Contrasterende hyperlinks (HUB) • Browsercompatibiliteit • Beperkt gebruik van technieken • Geen printvriendelijke versies

 13. 1.8. Totaalindruk • Ugent & Lessius: • Chaotisch • Beperkte navigatiemiddelen • Te uitgebreide startpagina • Te weinig links naar uitgebreide info • HUB: • Beter • Te weinig structuur en navigatiemogelijkheden

 14. 2. Projectbeschrijving

 15. 2.1. Beschrijving Master MPC • Interfacultair • Letteren en Wijsbegeerte & Toegepaste Wetenschappen • Bedrijfskunde & Bedrijfscommunicatie & Communicatiemanagement

 16. 2.2. Doelstelling/Missie • Communicatieve professionalisering in combinatie met een bedrijfskundige profilering • Opleiden om onderzoek te doen naar taal, taalgebruik en aspecten van interne en externe communicatie voor bedrijven, overheidsorganisaties en non-profitorganisaties • Theorie & Vaardigheden • Competenties op managementniveau

 17. 2.3. Aanleiding Website • Website overzichtelijker maken

 18. 2.4.1. Doelgroep • Toekomstige studenten • Huidige studenten • Alumni • Personeel • Afnemend Veld

 19. 2.4.2. Doel • Informeren • Stimuleren • Aantrekken • Imago verbeteren • Naamsbekendheid verhogen • Interne PR optimaliseren • Vragen verminderen • …

 20. 2.5. Look and Feel • Huisstijl UA • Eigen professionele identiteit • Gemotiveerde studenten met professionele houding

 21. 2.6. Informatie & Interactie Informatie over: • Opleiding • Programma • Werkdruk • Loopbaanperspectieven • Stage • Scriptie • Collegeroosters • Instapvoorwaarden • Profiel • Documentatie

 22. 2.6. Informatie & Interactie Interactie voor: • Alumni • Studenten Professioneel overkomen voor: • Personeel • Afnemend Veld Website als contactmiddel: • Mail • Telefonisch

 23. 2.7. Kern van het Project • Interfacultaire aspect van de opleiding in de verf zetten • Naamsbekendheid en imago verbeteren • Concreet informeren  Meer duidelijkheid over opleiding

 24. 3. Ontwerp website

 25. 3.1. Structuur en inhoud

 26. 3.1.1. Structuur Boomstructuur

 27. Boomstructuur: toekomstige student  Profiel & instapvoorwaarden Programma • Voltijdsprogramma • Deeltijd programma • Voorbereidingsprogramma • Schakelprogramma • Communicatiedriedaagse en sollicitatietraining

 28. Boomstructuur: toekomstige student 2  Loopbaanperspectieven Praktische informatie • kennisgesprekken • Eerste week • Inschrijvingen • Vrijstellingen • Onderwijsadministratie  Getuigenissen alumni

 29. Boomstructuur: huidige student  Collegeroosters  Stage en scriptie  Examens  Blackboard

 30. Boomstructuur: alumni  activiteiten • Lezing • Reunie  Keep in touch • Getuigenissen • Facebook  vacatures

 31. Boomstructuur: bedrijven  stage vacatures bedrijvendag • Huidige MPC-site: te weinig aandacht aan communicatie met bedrijven • Jobaanbiedingen en stageplaatsen kenbaar maken aan studenten • Uplaoden van stageplaatsen en vacatures

 32. Boomstructuur: personeel • Link naar de algemene site van de UA gericht naar het personeel: • http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.PERSONEEL

 33. Boomstructuur: contact  departementshoofden professoren

 34. 3.1.2. Inhoud

 35. 3.1.2.1. Startpagina • Verticale navigatie  de doelgroepen: bezoeker kan onmiddellijk zijn doelgroep aanklikken  contact, zoeken, English • Verandering van foto en tekst • Links in de blauwe kader: nieuwsbriefmaandelijkse updates over de communicatiesector en/of eventuele ontwikkelingen over de Master • Link naar de homepagina van MPC steeds rechts onderaan

 36. Nieuwe site Toekomstige student Huidige student Alumni Bedrijven Personeel Contact Zoeken English >Meertalige Professionele Communicatie De masteropleiding in de Meertalige Professionele Communicatie (MPC) is een multidisciplinaire opleiding die de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en TEW samen organiseren. Ze bestaat uit drie grote componenten: bedrijfscommunicatie, bedrijfskunde en communicatiemanagement. MPC wil studenten opleiden die in staat zijn onderzoek te doen naar taal, taalgebruik en aspecten van interne en externe communicatie voor bedrijven, overheidsorganisaties en non-profitorganisaties. Naast de theoretische inzichten hecht de opleiding ook veel belang aan de praktische uitvoering van de communicatievaardigheden. Om dit alles tot een goed einde te brengen zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten! Nieuwsbrief Hier blijf je op de hoogte van de maandelijkse updates over de communicatiesector en ontwikkelingen over de MasterMPC

 37. 3.1.2.2. Programma De volgende tekst hebben we weggelaten: • Het programma bestaat uit drie componenten: •     bedrijfscommunicatie •     management •     masterscriptie Deze informatie staat al op de startpagina vermeld

 38. Nieuwe site Toekomstige student Huidige student Alumni Bedrijven Personeel Contact Zoeken English > Meertalige Professionele Communicatie > Toekomstige student > Programma • Profiel & instapvoorwaarden • Programma • Loopbaan- • perspectieven • Praktische informatie • Getuigenissen alumni • Communicatie- • driedaagse • en sollicitatietraining Programma Je hebt de keuze tussen een voltijds programma en een deeltijds programma, waarbij je de opleidingsonderdelen over twee jaar kunt spreiden. Voor diegene die niet voldoet aan de instapvoorwaarden bieden we een voorbereidingsprogramma aan om in te kunnen stromen. Professionele bachelors kunnen instromen via een schakelprogramma. Let wel: de inhoud van de studieprogramma's is ondervoorbehoud en kannoggewijzigdworden. Home

 39. 3.1.2.3. Voorbereidingsprogramma • Huidige site: beschrijvingen van voorbereidingsprogramma’s: - onoverzichtelijk - niet in overeenstemming met huisstijl • Oplossing: - huisstijl doorvoeren - vakken voorzien van een hyperlink: leidt naar gedetailleerde vakbeschrijving

 40. Op de huidige site • ACADEMISCHE BACHELORS • humane wetenschappen communicatiewetenschappen | maximum 6 SP vreemde taal | 3 of 6 SP | kies 1 of 2 talen Zakelijk en economisch Duits 1 & 2 | 3SP & 3 SP Zakelijk en economisch Engels 2 | 3SP Zakelijk en economisch Frans 2 | 3SP Zakelijk en economisch Spaans 1 & 2 | 3SP & 3 SP opmerking Je kunt je talenkennis ook aantonen via een taaltest. Het instapniveau is niveau B2 van het Europees Referentiekader.

 41. Nieuwe site Toekomstige student Huidige student Alumni Bedrijven Personeel Contact Zoeken English > Meertalige Professionele Communicatie > Toekomstige student > Programma • Voltijds programma • Deeltijds programma • Voorbereidings-programma • Schakelprogramma • Voorbereidingsprogramma • Heb je een academische bacheloropleiding gevolgd, of een andere masteropleiding dan Taal en Letteren of Toegepaste Economische Wetenschappen? Dan kun je instromen via een aangepast voorbereidingsprogramma. Afhankelijk van je gevolgde opleiding kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde opleidingsonderdelen. • Bachelorstudenten: • humane wetenschappen algemeen • communicatiewetenschappen • toegepaste taalkunde • handelswetenschappen • exacte wetenschappen algemeen • Masterstudenten: • humane wetenschappen algemeen • exacte wetenschappen algemeen • Home

 42. Nieuwe site Toekomstige student Huidige student Alumni Bedrijven Personeel Contact Zoeken English > Meertalige Professionele Communicatie > Toekomstige student > Programma > Voorbereidingsprogramma • Voltijds programma • Deeltijds programma • Voorbereidings-programma • Schakelprogramma ACADEMISCHE BACHELORS humane wetenschappen communicatiewetenschappen | maximum 6 SP Opmerking: Je kunt je talenkennis ook aantonen via een taaltest. Het instapniveau is niveau B2 van het Europees Referentiekader. Home

 43. 3.1.2.4. Alumni  Activiteiten • Lezing • Reunie • Keep in touch • Getuigenissen • Facebook • Blog  Vacatures

 44. 3.1.2.4. Alumni 2 • Op de hoogte houden van activiteiten • In een blog en via getuigenissen kunnen oud-leerlingen vertellen waar ze nu werken of hoe ze een baan hebben gevonden • Vacatures om pasafgestudeerden (of andere oud-studenten) te begeleiden in het zoeken van een (nieuwe) job. • Link naar Facebook-pagina: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=33954738589&ref=ts

 45. Facebookpagina MPC

 46. Nieuwe site Toekomstige student Huidige student Alumni Bedrijven Personeel Contact Zoeken English >Meertalige Professionele Communicatie > Alumni Activiteiten Keep in touch Vacatures Wil je als oud-student in contact blijven met andere studenten? Ben je benieuwd naar het carrièrepad van vroegere medestudenten? Ben je net afgestudeerd en op zoek naar een job? Hier word je op de hoogte gehouden van de activiteiten en vind je vacatures. Home

 47. 3.2. Lay-out en stijl • Voor de lay-out houden we vast aan de kleuren van de UA-site • De huisstijl wordt ook behouden

 48. Bedankt voor uw aandacht!

More Related