Download
nyt tv rfagligt innovations tilvalgskursus p dtu diplom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyt tværfagligt innovations tilvalgskursus på DTU Diplom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyt tværfagligt innovations tilvalgskursus på DTU Diplom

Nyt tværfagligt innovations tilvalgskursus på DTU Diplom

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nyt tværfagligt innovations tilvalgskursus på DTU Diplom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nyt tværfagligt innovations tilvalgskursus på DTU Diplom Vil du bruge din faglighed i tværdisciplinært samarbejde med ingeniørstuderende fra andre retninger? Vil du prøve at arbejde tæt sammen med en mindre eller mellemstor virksomhed om at løse en aktuel innovationsudfordring? Vil du blive bedre til innovationsprocessen og til at agere forandringsagent ien virksomhed (intraprenørskab)? Og mangler du 10 ECTS point til foråret? DTU Diplom lancerer til februar et nyt 10 ECTS valgfag: SME Innvation and Intrapreneurship, hvor 2-6 personers team arbejder sammen om at løse virkelige, tværfaglige innovationsudfordringer. Det kan være alt fra re-design af avanceret måleudstyr til udvikling af nye bro-koncepter, eller udvikling af nye, agile former for dokumentation af it-systemer. Kurset er åbent for alle der har gennemført de første 4. semestre af deres uddannelse. Kurset kræver at du er motiveret til at sætte din egen faglighed i spil, men også er nysgerrig efter hvad andre har at tilbyde. Det er opbygget i to dele: De første 4 uger lærer teamet hinanden at kende og udfordrer den problemstilling virksomheden kommer med, derefter går vi i værkstederne eller til computeren og arbejder os gennem prototyper til en endelig løsning. Kurset ligger onsdag formiddag (skema 5A) og torsdag eftermiddag (skema 1B) og har kursuskode: 62063 – find det på www.kurser.dtu.dk. Er du interesseret i kurset og vil du høre om de konkrete innovationsudfordringer i foråret? Så kontakt: Nynne Christiansen, nmch@dtu.dk.

  2. New inter-disciplinary innovation elective at DTU Diplom Would you like to: Use your profession in an inter-disciplinary collaboration with engineering students from other disciplines? Work together with a small or medium sized business solving a real innovation challenge? Better your skills driving an innovation process and act as a change agent in a company (intrapreneurship)? And do you need 10 ECTS credits in the spring? DTU Diplom launches a new 10 credit elective: SME Innovation and Intrapreneurship where teams of 4-6 students solve real, inter-disciplinary innovation challenges. It can be anything from re-design of advanced testing equipment to development of new bridge concepts as well as agile forms of documenting IT-systems. The course is open for all who have completed the first 4 semesters of their education. Taking this course you need to be motivated to bring your own discipline into play but also be curious of what other persons and disciplines have to offer. The course is divided into two sections. The first four weeks the team get to know each other and the time is spend challenging and exploring the innovation challenge, then we move to the workshops or the computer and work through a number of prototypes towards a solution. The course is placed Wednesday morning (8-12) and Thursday afternoon 13-17) and have course code: 62063 -seewww.kurser.dtu.dk. Are you interested and would you like to hear more about the specific innovation challenges? Then contact Nynne Christiansen, nmch@dtu.dk.