Download
din miques de grup n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DINÀMIQUES DE GRUP PowerPoint Presentation
Download Presentation
DINÀMIQUES DE GRUP

DINÀMIQUES DE GRUP

246 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DINÀMIQUES DE GRUP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DINÀMIQUES DE GRUP CURS DE MONITORS 2010 ANNA TORT

 2. Què són les dinàmiques de grup? • Les dinàmiques de grup són processos d’interacció entre persones mitjançant situacions fictícies, plantejades amb objectius concrets. En aquest procés es mostra la conducta global i les variacions de la conducta individual dels seus membres sota la influència del grup. L’objectiu de les dinàmiques és l’aprenentatge, teòric i pràctic, mitjançant l’experiència vivencial i participativa.

 3. A qui van dirigides les dinàmiques de grup? • Les dinàmiques de grup van dirigides a tots els monitors i directors en el lleure, educadors socials, mestres, animadors i tots aquells professionals que tracten amb grups de persones de qualsevol edat.

 4. Tipus de dinàmiques de grup • Dinàmiques per fer grups: el seu objectiu és repartir tots els components del grup en grups més petits, per tal de realitzar una activitat, joc... • Dinàmiques de presentació: el seu objectiu és presentar tots els components del grup, de manera que, mica en mica, tothom conegui el nom dels altres en el menor temps possible. • Dinàmiques de coneixement: el seu objectiu és profunditzar en els coneixements que hem adquirit, mitjançant les dinàmiques de presentació, de la resta de components del grup. • Dinàmiques de resolució de conflictes: el seu objectiu és potenciar la resolució de conflictes de manera creativa. • Dinàmiques de distensió: el seu objectiu és crear un millor ambient entre els membres del grup, augmentar la participació i la comunicació entre tots i crear un major grau de confiança en un mateix i amb la resta del grup. • Dinàmiques de cooperació: el seu objectiu és aprendre a treballar i realitzar activitats amb grup, afavorint la col·laboració entre tots els membres i participant tots activament formant un conjunt.

 5. 1, 2, 3,... Fer grups de 2, 4, 5,.. Característiques (color dels cabells, de la samarreta, pantalons,...) Els gomets Qui és la meva parella? Mètode collage Dinàmiques per fer grups

 6. DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ • Presentació gestual • Em pica i em rasco... • “Marcianitus” • Troba l’altre • El cistell de la fruita • Pistolers • He anat de viatge • Pilota calenta • Pinyes de noms

 7. Dinàmiques de coneixement • Cercles concèntrics • “Jo sóc” • Les etiquetes • Posa’m un adjectiu • El ninot • Qui s’ofereix a...? • El coet

 8. Teranyina Silenci Dinàmiques de resolució de conflictes

 9. Dinàmiques de distenció • Treballem el diàleg • El rellotge del temps • Comunicació oral • El carter • Les onades • Test dels 3 minuts • Ha-ha-ha • Despertar la jungla

 10. Dinàmiques de cooperació • L’illa dels cecs • La taronja • El paradís • El bot salvavides • Una avinguda complicada • L’avió

 11. Altres dinàmiques • I tu, de què vas amb els xavals? • Em sento... • Per fer parlar • Què en penses de? • Punxem les pors • Pregària hindú • La finestra de Johari.

 12. Sou molt bons, però sense el vostre company no sou res.Josep Guardiola