Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frankie Laine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frankie Laine

Frankie Laine

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Frankie Laine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Frankie Laine I believe

 2. Ik geloof dat voor elke regendruppel die valt…

 3. er ‘n bloem groeit

 4. Ik geloof dat ergens in de donkerste nacht

 5. ‘n kaarsje brand

 6. Ik geloof voor wie op de dool geraakt Ik geloof voor wie op de dool geraakt

 7. er iemand komt om de weg te tonen

 8. Ik geloof ik geloof

 9. Ik geloof dat boven de storm het kleinste gebed

 10. ook zal gehoord worden

 11. Ik geloof dat iemand in hetgrote “ERGENS”

 12. Ieder woord hoort

 13. Telkens ik ‘n pas geboren baby hoor

 14. of ‘n blad aanraak

 15. of de hemel bekijk

 16. Dan weet ik waarom ik geloof

 17. Telkens ik ‘n pas geboren baby hoor

 18. of ‘n blad aanraak

 19. of de hemel bekijk

 20. Dan weet ik waarom

 21. ik geloof Daniël