1 / 24

Druidská škola vysoké magie v Budči

Druidská škola vysoké magie v Budči. Prezentace výsledků výzkumu Budečského vlastivědného spolku. Budečský vlastivědný spolek.

yamal
Télécharger la présentation

Druidská škola vysoké magie v Budči

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Druidská škola vysoké magie v Budči Prezentace výsledků výzkumu Budečského vlastivědného spolku

 2. Budečský vlastivědný spolek „V městě Budči tři míle od hradu Psáry založil Krok školu pro mládež, v níž by čísti a psáti se učila: založil po malém čase i jinou v témž městě školu, v níž by se kouzedlnictví a všelikým čarám mládež cvičila; neboť tehdejší pohané čáry a kouzedlnictví měli za největší umění, zlášť když věstším duchem honositi se mohli.“ Kronika Česká, Václav Hájek z Libočan

 3. Budeč očima mudlů

 4. Historie hradiště • Osídleno od pravěku • Pozdní doba bronzová – první kamenné opevnění • Po roce 895 n.l. Spytihněv zakládá rotundu sv. Petra • 10 st. n.l. • 12. st. – význam upadá • 20. st. – poutní místo • 1962 – národní kulturní památka

 5. Archeologické nálezy • Přelom 8. a 9. st. - 1. hradby ve slovanském období • Lokalita na Týnici – dvanáct hrobů • 33 – 55 hrobů – protivampyrické zásahy • Hrob s mečem v Libochovičkách

 6. Budeč z pohledu kouzelnického

 7. Období druidské • 2. – 1. st. př. n. l. – „založení“ školy • Egyptský vliv • Spirálová chodba • Albis a Moldawa – 5. století n. l. • 470 n.l. - usazení Kroka v Budči

 8. Tři sestry • Krok – ustavení velké rady čarodějů se sídlem na Vyšehradě • Kazi – nástupkyně Kroka v Budči • Teta – boj proti černé magii • Libuše – nástupkyně Kroka na Vyšehradě

 9. Malý Vašík • Ludmila a Václav x Drahomíra a Boleslav • 923/4- narození Vašíka • 940 - zavraždění Drahomíry, Vašík (Věnceslav) v čele Budče • 945 - ukrytí Budče • 960? - Vosková garda • 1010 - Vašíkova smrt

 10. Povašíkovské období • 1320/1 – založení Řádu šneka • 1346 – 1378 – vláda Karla IV. • 1576 – 1611 – vláda Rudolfa II. • Zánik Řádu šneka • VOSK • Příchod rodu Kabtů

 11. Rod Kabtů • Kabta = bůh cihly • Původ – Mezopotámie • Výjimečné schopnosti v oblasti kouzel navázaných na kámen • Tadeáš Kabta – pol. 20. st. • Obnovení Řádu šneka

 12. Budeč v současnosti

 13. Organizace studia • Základní osmileté – dva stupně • Vysokoškolské • Gradus Magi • Mgr. • Magiae Superioris Doctor • Pět kruhů

 14. Kruh hadů • oheň • inteligence, analytické schopnosti • uzavřenost • „šedé eminence“ • zaříkávání, léčitelství, černá magie, kabala, historie, mytologie, alchymie a lektvary • Jáchym z Budče

 15. Kruh jestřábů • vzduch • vstřícnost, upřímnost • optimismus • rétorika, jazyky, živlová magie, matematika a numerologie, věštění • Filip de Moley

 16. Kruh štik • voda • optimismus, laskavost, vyrovnanost • bylinkářství, léčitelství, tarot, amulety, lektvary • Karel Vrbenský

 17. Kruh vlků • země • síla, odvaha, vůdcovské schopnosti • umíněnost, netrpělivost • racionalita • runy, kouzelné minerály, kouzelné formule, bojová kouzla • Alphard Black

 18. Kruh koček • opatrnost, rozvážnost, trpělivost • samotářství • intuice, sklony k mysticismu • démonologie, černá magie, věštění • Hermiona Grangerová

 19. Budečská architektura

 20. Výzkum Budče • www.budec.net – články • www.budec.net/povidky - Kronika budečská • www.potterweb.cz – diskuse Soví pošta

 21. Děkuji za pozornost Otázky?

More Related