Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
D l PowerPoint Presentation

D l

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

D l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 421.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s?

  2. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? Dane: T=1s, Szukane: Dl=? F:

  3. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? Dane: T=1s, Szukane: Dl=? F: Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  4. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? • Dane: T=1s, Szukane: Dl=? • F: • kDl = mg 1) Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  5. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? • Dane: T=1s, Szukane: Dl=? • F: • kDl = mg 1) • 2) Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  6. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? • Dane: T=1s, Szukane: Dl=? • F: • kDl = mg 1) • 2) • M: Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  7. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? Dane: T=1s, Szukane: Dl=? F: kDl = mg 1) 2) M:Z 1) mamy: 3) Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  8. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? • Dane: T=1s, Szukane: Dl=? • F: • kDl = mg 1) • 2) • M:Z 1) mamy: 3) • Wstawiając 3) do 2) znajdujemy: Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q

  9. 412.Jakie jest wydłużenie statyczne sprężyny spowodowane ciężarkiem, który na niej zawieszony drga z okresem T=1s? • Dane: T=1s, Szukane: Dl=? • F: • kDl = mg 1) • 2) • M:Z 1) mamy: 3) • Wstawiając 3) do 2) znajdujemy: Dl FDl Fx O1 O2 x Q Q