html5-img
1 / 15

Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie. Nadanie imienia Grażyny Chrostowskiej Gimnazjum nr 8 w Lublinie. Grażyna Chrostowska poetka polska, działaczka podziemia w okresie II wojny światowej.

zada
Télécharger la présentation

Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

 2. Nadanie imienia Grażyny Chrostowskiej Gimnazjum nr 8 w Lublinie

 3. Grażyna Chrostowska poetka polska, działaczka podziemia w okresie II wojny światowej Jesteśmy bardzo dumni, że obraliśmy Grażynę Chrostowską za Patronką naszego gimnazjum. Przykładem swojego życia młoda lublinianka z pokolenia Kolumbów prowadzi nas ku wartościom, które Jej rówieśnikom pomogły ocalić ludzką godność. Patronka jest dla nas wzorem do naśladowania, inspiracją do wielu działań i zachowań. Z Jej postawą łączy się głęboka wiara, dobro, patriotyzm, przyjaźń, umiłowanie drugiego człowieka i umiejętność przebaczania.

 4. Nadanie imienia Grażyny Chrostowskiej Gimnazjum nr 8 w Lublinie

 5. Alojzy Leszek Gzellaautor książki o Grażynie Chrostowskiej„Jakby minęło już wszystko”

 6. Spotkania w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

 7. Wanda Półtawskapodczas kolejnych spotkań z młodzieżąGimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie

 8. „GODNOŚĆ I ŻYCIE SĄ DANE TYLKO NA POCZĄTKU. O ICH TRWANIE KAŻDY MUSI WALCZYĆ I NARAŻAĆ SIĘ BEZUSTANNIE.” Niezwykłe spotkania z koleżankami Patronki.

 9. „GODNOŚĆ I ŻYCIE SĄ DANE TYLKO NA POCZĄTKU. O ICH TRWANIE KAŻDY MUSI WALCZYĆ I NARAŻAĆ SIĘ BEZUSTANNIE.” Niezwykłe spotkania z koleżankami Patronki.

 10. Więźniarki obozu Ravensbrück • WOJCIECHA BURACZYŃSKA-ZEISKE • KRYSTYNA CZYŻ-WILGAT • IZABELA REK-KOPER • STANISŁAWA ŚLEDZIEJOWSKA-OSICZKO • ZOFIA POCIŁOWSKA • KLEMENTYNA TORBICZ-KUŚMIERZ • WIKTORIA KSIELEWSKA

 11. „Śladami Grażyny Chrostowskiej”- wycieczki uczniów klas pierwszych do miejsc związanych z Grażyną Chrostowską.

 12. KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY „ W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW ”.Etap międzyszkolny.

 13. KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY „ W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW ”.Finał w Zamku Lubelskim.

 14. ŚWIĘTO SZKOŁY 18 kwietnia to szczególny dzień w życiu naszego gimnazjum. • Nasze umysły i serca kierują się ku młodej dziewczynie, lubelskiej harcerce, poetce, która ginie w Ravensbrück od strzału niemieckiego oprawcy. • Każdą rocznicę tego wydarzenia obchodzimy z niemałym wzruszeniem, ale i dumą, że nasza patronka godnie zniosła upokorzenie, samotność i cierpienie. • W skrajnych, obozowych warunkach pisała wiersze, wspierała inne więźniarki, nie traciła nadziei. • Chcemy przez to Święto jeszcze bardziej ożywić pamięć o Grażynie Chrostowskiej. • Ożywić pamięć poprzez głębsze poznanie życia zarówno Jej jak i całego pokolenia, poprzez "dotknięcie" śladów jej teraźniejszości, a naszej przeszłości.

More Related