1 / 17

Skovbrand Oplæg til Tværfagligt 3.g Projekt

Skovbrand Oplæg til Tværfagligt 3.g Projekt. v/ Steen Markvorsen. Brand!. Skovbrande i Canada ( >200 ha, 1959-1999). Skovbrand. Attack. Skovbrand. Strategi. Skovbrand. Head-, Flank-, and Back-Fire. Grassland Fire. Tikokino, Central Hawkes Bay, New Zealand, 1991. Skovbrand.

zared
Télécharger la présentation

Skovbrand Oplæg til Tværfagligt 3.g Projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SkovbrandOplæg til Tværfagligt 3.g Projekt v/ Steen Markvorsen Gymnasie Projekter 01.09.06

 2. Brand! Gymnasie Projekter 01.09.06

 3. Skovbrande i Canada ( >200 ha, 1959-1999) Gymnasie Projekter 01.09.06

 4. Skovbrand Attack Gymnasie Projekter 01.09.06

 5. Skovbrand Strategi Gymnasie Projekter 01.09.06

 6. Skovbrand Head-, Flank-, and Back-Fire Gymnasie Projekter 01.09.06

 7. Grassland Fire Tikokino, Central Hawkes Bay, New Zealand, 1991 Gymnasie Projekter 01.09.06

 8. Skovbrand Ellipse Opgaver I • Ligning • Parameterfremstilling • Omkreds • Folieringer • Areal Gymnasie Projekter 01.09.06

 9. Skovbrand Head-, Flank-, and Back-Fire igen Gymnasie Projekter 01.09.06

 10. Skovbrand Ellipse Opgaver II • Hvor et det lettest (sværest) at angribe og slukke ilden? • Definér ’Area burned by Head Fire’ • Definér ’Area burned by Flank Fire’ • Definér ’Area burned by Backfire’ • Beregn disse 3 arealer til ethvert tidspunkt i en uendelig skov • Beregn de 3 arealer for en helt udbrændt rektangulær skov • Hvilke biologiske konsekvenser har ’afbrændingstypen’? Gymnasie Projekter 01.09.06

 11. Skovbrand Uden vind Gymnasie Projekter 01.09.06

 12. Skovbrand Med vind Gymnasie Projekter 01.09.06

 13. Skovbrand Med vind Gymnasie Projekter 01.09.06

 14. Skovbrand Uden vind Gymnasie Projekter 01.09.06

 15. Skovbrand Med vind Gymnasie Projekter 01.09.06

 16. Skovbrand Med variabel vindretning (360 graders drejning) Gymnasie Projekter 01.09.06

 17. SkovbrandOplægSlut Gymnasie Projekter 01.09.06

More Related