Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand

Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projecten in de onderbouwGeert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand

 2. Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand Opzet van de projecten in buiteNLand Differentiatiemogelijkheden Project eigen omgeving eind 2e klas Vakoverstijgende projecten

 3. Overzicht projecten in de delen 1 t/m 3 • Deel 1: • Hoofdstuk 3 Europa, verschillen • Hoofdstuk 6 Toerisme • Deel 2: • Hoofdstuk 3 Europa, overeenkomsten • Hoofdstuk 6 Eigen omgeving • Deel 3: • Hoofdstuk 1 Noord – Zuid. 2/3 inhoud, 1/3 project • Hoofdstuk 3 Brandhaarden. 2/3 inhoud, 1/3 project • Hoofdstuk 6 Ruimte, kiezen of delen. 1/3 inhoud en 2/3 project

 4. Waarom projecten in buiteNLand • Projectonderwijs is een zinvolle manier van leren: • Kennis opdoen op een andere manier • Integratie van vaardigheden • Verhoogt de betrokkenheid van leerlingen • Projectonderwijs komt tegemoet aan de leerstijl van veel leerlingen: • Leerlingen eigen keuzes kunnen maken • Komt tegemoet aan doe-gerichte leerlingen • Stimuleert coöperatief ingestelde leerlingen • Projectonderwijs zorgt voor een afwisseling in werkvormen • Het uitvoeren van een onderzoek • Samenwerkend leren met andere leerlingen • Werken aan een product • Manier om zinvolle onderwerpen waarvoor minder ruimte is toch aan de orde te stellen

 5. Opzet van de projecten in buiteNLand • Twee keer per jaar aan het eind van een ‘semester’ • Start met aanbrengen van voorkennis • Keuze voor een bepaald thema dat onderzocht wordt • Uitwerking op basis van de stappen van onderzoek • In het werkboek strak voorgestructureerd met hulpmiddelen en duidelijke eisen m.b.t. het product • Onderzoeken zijn complementair, gezamenlijk vormen de uitkomsten een overzicht

 6. Differentiatiemogelijkheden Vier mogelijkheden: • De projecthoofdstukken overslaan • Alleen de theorie van de projecthoofdstukken doen • Een projecthoofdstuk helemaal uitvoeren • Beide projecthoofdstukken helemaal uitvoeren

 7. Project eigen omgeving eind 2e klas • Is een afronding van de onderbouw • De leerlingen onderzoeken allerlei aspecten van hun eigen omgeving • Er wordt gebruik gemaakt van vrijwel alle leerstof in de eerste twee leerjaren • Belangrijke begrippen komen terug, worden herhaald en worden gebruikt als kapstok voor het onderzoek

 8. Vakoverstijgende projecten • Samen met geschiedenismethode columbus opgezet • Online in schoolwise • Voor havo/vwo • Leerjaar 1: Je eigen woonplaats en Alexander de Grote • Leerjaar 2: Tuvalu en het beleg van Leiden • Leerjaar 3: Energie en mensenrechten

 9. Projecten: van onder- tot bovenbouwTeunis Bloothoofd, auteur buiteNLand

 10. Projecten: van onder- tot bovenbouw Hoe werk ik met buiteNLand? Projecten van klein tot groot Stramien vaardigheden Projectmodel Voorbeelden Jouw wereld en Keuze stof Project Europa Project energie Project de opsteker en Lille

 11. Hoe werk ik met buiteNLand? • Waar werk ik?

 12. Wat wil ik met mijn vak? De leerlingen een actueel wereldbeeld bij brengen, waarbij geografische verschijnselen en processen de spil vormen. Hoe probeer en doe ik dat? Met behulp van de methode buiteNLand die als een rode draad door mijn lessen loopt. Vooral  “Jouw wereld”, “Keuze stof”  en David Leat opdrachten lenen  zich prima voor projectmatig werken.

 13. Klassikaal In groepjes Projecten

 14. Projecten van klein tot groot • Doel? • Aardrijkskunde apart • Aardrijkskunde met een of meerdere vakken • Projectonderwijs

 15. Ruwe opzet voor een stramien vaardighedenlijn klas 1 en 2 SGL

 16. Projectmodel

 17. David Leat, Jouw wereld en keuzestof

 18. Project Europa

 19. Europees songfestival

 20. Project Energie en de eivalproef

 21. Project de Opsteker / Ieper/Lille / Kleur