Download
projektovanje informacionih sistema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektovanje informacionih sistema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektovanje informacionih sistema

Projektovanje informacionih sistema

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projektovanje informacionih sistema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektovanje informacionih sistema Čisti i Pokretni Lanci Snabdevanja Profesor:Studenti: Dr.Milorad Tošić Vladimir Nikolić 12035 Igor Mitić 12300

 2. Uvod Tri osnovna tipa lanaca snabdevanja: • Tradicionalni Lanac Snabdevanja • Čist Lanac Snabdevanja • Pokretni lanac Snabdevanja

 3. Tematika koja će biti pokrivena u izlaganju podeljena je ovako: • Poreklo Čistog • Alati čistog lanca snabdevanja • Karakteristike čistog lanca snabdevanja • Karakteristike pokretnog lanca snabdevanja • Strategije čistih i pokretnih lanaca snabdevanja

 4. Poreklo Čistog ‘Čisto’ nije samo sistem, nego je i filozofija. Poreklo dobija 1960-ih godina u automobilskoj industriji, kao Tojotin način proizvodnje ili Tojotizam. ‘Čistu’ proizvodnju razvio je Ono Taiči.

 5. Ciljilifilozofijačisteproizvodnje je eliminacijanepotrebnih, neželjenihineproduktivnihakcijatokomprocesaproizvodnjeipovećavanjevrednostigotovogproizvoda. Pre nego što se bilo šta eliminiše mora se indentifikovati.

 6. Tojotin prilaz rešavanju i identifikovanju rasipanja je svrstavanje rasipanja u 7 grupa: • Suvišna proizvodnja • Čekanje • Pomeranje ili transport • Nepotrebno kretanje • Nevažni procesi • Inventar • Kvarovi

 7. Alati čistog lanca snabdevanja 1. TPM(Total Preventative Maintenance) - Totalno preventivno održavanje 2. ‘5S’ (Sereiri-Razvrstaj, Seiton- Postavi na mesto, Seiso – izglačaj, Seiketso – Standardizuj, Shitsuke - Održi) 3. ‘JIT’(Just in time) – Baš na vreme 4. ‘SMED’(Single Minut Exange of Dies) – Trenutna promena etalona 5. ’Jidoka’ – Nulta kontrola kvaliteta 6. Radne ćelije proizvodnje 7. ‘Kanban’ – Kanban kartice 8. ‘Poka Yoke’ – Provera Grešaka 9. Tok vrednosti i mapiranje procesa 10. Čista Sigma(Lean Sigma) i Sposobna Sigma(Fit Sigma)

 8. Karakteristikečistoglancasnabdevanja Osnovne karatkeristike čistog lanca snabdevanja su: • Eliminisanje rasipanja • Gladak operacioni protok • Visok nivo efikasnosti • Osiguranje kvaliteta

 9. Eliminisanje rasipanja Metodologija čistog izneta po Womaku,Džonsu i Rosu je usko fokusirana na identifikaciji i eliminisanju rasipanja. Jedna od popularnih oblasti rasipanja u procesu je višak inventara. Druga je vreme ciklusa operacije. Alati kao (ERP – enterprise recource planing) planiranje resursa preduzećai ,JIT, SMED, brzo odzivna proizvodnja(QRM – Quick Response Manufacturing) se koriste u eliminaciji rasipanja.

 10. Gladak operacioni protok Gladak operacioni protok zahteva primenu odgovarajićih prilaza. Tri najprimenjenija prilaza su: • Ćelijska proizvodnja; • Kanban sistem poziva; • Teorija ograničenja(TOC-Theorz Of Constrains).

 11. Visok nivo efikasnosti Postoje mnoge metodologije i alati za osiguravanje visokog nivoa efikasnosti u čistim lancima snabdevanja. Mi ćemo objasniti jedan takav metod TPM (total preventive maintenance) i dva takva alata (‘5S’ i celokupna efikasnost opreme (overall equipment effectivness OEE)).

 12. OsiguranjeKvaliteta Osiguranje kvaliteta fokusira se na sprečavanje i prevenciju neuspeha ili grešaka u proizvodnji analiziranjem glavnih uzroka i održavanjem poboljšanog procesa dokumentovanjem standardne operativne procedure i neprekidnom vežbom. Alati koji se ovde koriste prvenstveno su ‘Jidoka’ i ‘Poka Yoke’.

 13. Karakteristike pokretnog lanca snabdevanja Pokretni lanac snabdevanja treba da sadrzi sledeće ključne karakteristike: 1. fleksibilnost; 2. osetljivost tržista; 3. virtuelna mreža; 4. odlaganje; 5. odabrani principi oslabljenog lanca nabavke;

 14. Strategije čistog i pokretnog lanca snabdevanja • Čist lanac snabdevanja • Mesavina proizvoda i servisa • Primenivanje strategija u zavisnosti od slučaja • Hibridizacija lanaca snabdevanja

 15. Zaključak • Pređeno je preko svih karakteristika i alata čistog i pokretnog lanca snabdevanja • Pokazana je njihova primena i strategije

 16. KRAJ HVALA NA PAŽNjI