Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piano Site Præsentation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piano Site Præsentation

Piano Site Præsentation

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Piano Site Præsentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Piano Site Præsentation

  2. Oversigt Behovet Kundeprofil Løsning Markedsanalyse Markedsføring Målsætning

  3. GAMING FOR MONEY Behovet • FPS spil er i over 8 år blevet spillet på højt konkurrenceplan til LAN parties og over Internettet • Millioner af brugere spiller FPS spil over nettet. De har indtil videre kun mulighed for at spille mod hinanden ”for sjov” over nettet Der er stor interesse for at få konkurrencen løftet op på et højere plan

  4. Modern Communituy Oriented Indivi- dualistic Traditional Kundeprofil/ spørgeskemaundersøgelse / Personlig profil • Spillerne er primært mellem 20-25 og 30+ • Alle mænd Indkomst • Oftest lønmodtagere • Med en meget varieret indkomst. Spillevaner • Hver spiller spiller i gennemsnit over 8 timer om ugen. • De fleste har venner som også spiller Spilbudget • De bruger fra under 200 til 1000 kr. på spil om måneden Motivation for at spille • De spiller for at have det sjovt og for at vinde Spil om penge • En del spiller om penge, eller har prøvet det. Typisk for under 200 kr. / måned Interesse for GFM • Mange synes om ideen Spilsats • Præferencer varierer fra 0 kr. til over 500 kr., primært 50-100 DKK (10 $)