Download
terra t bo en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terra Táboření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terra Táboření

Terra Táboření

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Terra Táboření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TerraTáboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra

 2. Terra – 3. víkend druhy tábořišť - u řeky / u rybníka obr. táborů z návštěv PRJ - rozmístění tábořišť po ČR statistika, kdo jak je na tom s pracemi na Terru Terra

 3. Příprava tábora, táboření • Stálý nebo putovní tábor? • Materiálová náročnost stálého tábora • Fyzická náročnost putovního tábora • Putovní – kola, lodě… Terra

 4. Jak sehnat místo pro táboření • Výměna tábořiště - pokud máme k výměně co nabídnout • Doporučení na nějaké tábořiště • Výběr ze skautských základen • Místo od jiných organizací - Liga lesní moudrosti, A-tom • Nalezení nového místa Terra

 5. Příprava tábora Terra

 6. Nalezení nového místa Vliv nadmořské výšky V nížinách je většina ploch zastavěna, nebo zemědělsky či průmyslově využívána Klidné dolní toky řek jsou znečištěnější Nad 700m místa často otevřená, větrnější, s citelně nižší průměrnou teplotou, výraznými přechody z denního tepla do nočního chladu Zbývají tedy místa ve středních polohách, které jsou kompromisy předchozích dvou možností Terra

 7. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u řeky: Výhody: Terra

 8. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u řeky: Výhody: proudící voda, snadné umývání, stejnoměrná teplota, voda nekvete, okolí zajímavější, v proudícím vzduchu je méně much a komárů. Terra

 9. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u řeky: Nevýhody: Terra

 10. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u řeky: Nevýhody: složitější doprava a zásobování - většinou příkrými svahy mlhy, studené větry, stékání studeného vzduchu do údolí nebezpečí povodní po dlouhých deštích, kalná voda, víry, voda mnohdy zdravotně závadná, obyčejně menší možnost provozovat větší hry – strmé stráně, husté lesy, často chatové oblasti, menší oslunění ráno a pozdě odpoledne, ráno dlouhá rosa. Terra

 11. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u rybníka:Výhody: Terra

 12. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u rybníka:Výhody: méně zvlněný terén, snazší doprava a zásobování, zpravidla větší celky lesů, lepší možnosti her, sběru lesních plodin, tichá, klidná, méně navštěvovaná zákoutí, teplejší a čistší voda (podmínkou je, aby rybník měl řádný přítok a odtok, je-li napájen jen srážkovou a spodní vodou je nevhodný a v suchém létě často vysychá), u rybníka je méně mlh a tepleji, voda je obyčejně zdravotně nezávadná. Terra

 13. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u rybníka:Nevýhody: Terra

 14. Tábořiště u řeky, nebo u rybníka Tábor u rybníka:Nevýhody: stojatá voda s vrstevnatou teplotou, někdy kvete, v některých rybnících je zakázáno koupání, více komárů, znečištění některých rybníků tzv. hnojením a krmením ryb Terra

 15. Pořadí staveb Pořadí staveb je logicky uspořádáno podle určitých priorit: - aby nezmokly věci a vodě neodolný inventář- ubytování účastníků- příprava jídla- sociální zařízení- umývárka- likvidace odpadů (odpadovka, vsakovačka)- dekorativní prvky a stavby (stožár atd.) Terra

 16. Umístění staveb Latríny – umístěny   po  větru  od  jídelny,  kuchyně, táborového  náměstíčka  a  v dostatečnévzdálenosti  od  zdroje  pitné  vody  – doporučeno  min,  50m  po  větru  od  kuchyně a 25m od nejbližšího stanu + také dostatečně vzdálené od studny. Umývárka – měla by být v blízkosti stanů. Mycí koutek pro službu - zavést pravidlo, že kdo vstupuje do kuchyně, myje si ruce. Kuchyně a jídelna – umístěny v těsné blízkosti Sklípek - sklad potravin Táborový kruh (ohniště) – umístěn stranou od tábora, do míst kde není během dne běžný program Terra

 17. Umístění staveb Do obrázku umístěte táborové stavby Kuchyň Umývárku Stany Táborový kruh Marodku Latrýnu Sklípek Terra

 18. Terra na Ventu • Průběžná zpráva ohledně prací • Téma: „Víkendová výprava“: • 10x odevzdáno včas (před minulým víkendem) • 5x později • 4x dosud osud není znám • Závěr – dodejte brzy, ať to nezvyšuje stres před zkouškami • Pár z vás slíbilo dodat zhodnocení, až akce proběhne. Tak i na to se těšíme. Terra

 19. Projekt „Tábor“ • Zadání pro absolventy VK VENTUS 2012/13 v 1.0 • Zpracujte plán tábora, který plánujete uskutečnit. V plánu by se měly objevit zhruba odpovědi na následující okruhy otázek, resp. jedná se o věci, které byste měli mít ujasněny a podněty k zamyšlení. Nebojte se využít konzultací s dalšími činovníky vašeho oddílu či střediska, ale nezapomínejte, že to má být primárně vaše práce. • Termín odevzdání NEJPOZDĚJI emailem do 15.3.2013!  

 20. Terra Díky… Terra