Download
fraser och satsled n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fraser och satsled PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fraser och satsled

Fraser och satsled

372 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fraser och satsled

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fraser och satsled Språkvetenskaplig databehandling Maria Holmqvist 2011-03-11

 2. Språkets uppbyggnad • Ord som bildar • Fraser som bildar • Satser som bildar • Meningar/yttranden som bildar • Texter/dialoger/monologer

 3. Språkets uppbyggnad

 4. Definitioner • Fras = ord som tillsammans bildar en syntaktisk enhet (t.ex. nominalfras och prepositionsfras) • Satsled = enheter som bygger upp en sats • Sats = ordkombination som (minst) innehåller ett subjekt och ett predikat.

 5. De fem frastyperna • Nominalfraser (NP): • den stora förvirringen • en god paj • den imponerande upphämtningen av Björkman • huset som låg uppe på kullen • Verbfraser (VP) • löste problemet • letadeupp sin bortsprungna katt • Adjektivfraser (AdjP) • mycket vacker • Adverbfraser (AdvP) • ännu inte, hit och dit, visserligen, väldigt starkt • Prepositionsfraser (PP) • på en kvart • i ett hus • vid eftermiddagens tillställning

 6. Allmänt om fraser • Huvudord • substantiv/pronomen i nominalfraser • adjektiv i adjektivfraser • adverb i adverbfraser • verb i verbfraser • prepositioner i prepositionsfraser???? • Bestämningar till huvudordet • Fraser kan vara ett ord långa (bara huvudordet): • mannen, han, liten… • Fraser kan var mycket långa: • den första mycket onödiga varianten som politikerna stött och blött i flera månader sedan Ohlsson lagt fram sin motion bordlades • Systematisk uppbyggnad med bestämd ordning mellan delar

 7. Nominalfrasen Egenskaper hos nominalfraser: • består av substantiv eller pronomen plus ev. bestämningar. • bestämningar preciserar eller specificerar huvudordet, men påverkar inte den syntaktiska funktionen. • ett substantiv kan ta både framförställda och efterställda bestämningar • ett pronomen har endast efterställda bestämningar • i en nominalfras kan det ingå en annan, underställd, nominalfras.

 8. Nominalfrasen - framförställda bestämningar Adjektivattribut • adjektiv eller particip • omedelbart före huvudordet • tråkig dag, otäck historia • härliga tider, strålande tider • gråtande barn, flygande cirkus

 9. Fler framförställda bestämningar • morfars fiskeutrustning (genitivattribut) • fyra kilo mjöl (måttsattribut) • major Nilsson (epitet el. fastapposition, oftast titlar/yrken)

 10. Nominalfrasens uppbyggnad

 11. Bestämningar till nominalfras Attribut • Ordningen hänger samman med bestämningarnas betydelse: • adjektivfraser närmast substantivet • pronomenbestämningar i början av nominalfrasen

 12. NP - efterställda bestämningar • Adverb: vägen hem, resan dit, salen där borta • Prepositionsfras: tåget till Luleå, natten med gänget • Infinitivfras: viljan att vinna • Pronomen: flickan själv • Komparativsats/-fras: klokare tankar än du anar, lika stor bil som din • Att-sats: tanken att han skulle åka • Apposition: Janne, killen med det långa håret • Predikativt attribut: Nilsson, rustad till tänderna, …

 13. Hur känner man igen nominalfraser? Byt ut mot pronomen! • Den gamla mannen tappade bort sin hundvalp som bara var fyra månader gammal. • Han tappade bort den.

 14. Var finns nominalfraserna? Gunvald Larsson kom in i rummet. Exakt trettisju minuter hade förflutit sedan han blev uppringd och han höll fortfarande taxikvittot i handen. Sen de såg honom senast hade han rakat sig och bytt skjorta. Han satte sig vid bordet mitt emot rånaren, vek ihop kvittot och la det i övre högra skrivbordslådan. Därmed gjorde han sig redo för några av de i runt tal två miljoner fyrahundratusen övertidstimmar som den svenska polisen årligen måste stå till tjänst med.

 15. Adjektivfrasen • Huvudord är adjektiv eller particip • bra, inkompetent, överlycklig • läckande, sjungande (presens particip) • nytvättad, återfunnen, inkapslad (perfekt particip) • Adverb som bestämningar till adjektivfrasen: • mycket intressant, helt oförberedd, otroligt korkad • Andra framförställda bestämningar: • den i grammatik välbevandrade studenten, den vid första anblicken ointressanta texten

 16. Adjektivfrasen Adjektivfrasens funktioner • framförställt attribut till huvudordet i en nominalfras • en otroligt vacker solnedgång • den helt utbrände knarkaren • ett ruttet äpple • predikativ funktion • det var ganska dåligt • hon verkar oerhört bra • de är trevliga

 17. Adverbfrasen Adverbfrasen • består av ett adverb med ev. framförställda bestämningar • snabbt, troligen, nyss, ganska rörigt, ovanligt dumt, alldeles nyss, mycket långsamt • eller efterställda bestämningar i form av prepositionsfraser • borta med vinden, in genom dörren • andra adverb kan ibland förekomma som efterställda bestämningar • ofta nog, nu precis

 18. Adverbfrasen Adverbfrasens funktioner • Satsadverbial • Bestämning till: • verb • adjektiv • substantiv • andra adverb • Bisatsinledare (subjunktion) • TSR-adverbial

 19. Prepositionsfrasen Prepositionsfrasen består av preposition + bestämning (Svenska Akademiens Grammatik ser prepositionen som huvudord i prepositionsfraser): • preposition + nominalfras i mörkret, i all evighet, på bordetvid fönstret i den helt nya boken med de vackra illustrationerna OBS! Prepositionsfraser kan ingå i andra prepositionsfraser, och i andra nominalfraser.

 20. Prepositionsfrasen Prepositionsfrasens funktion • efterställd bestämning till nominalfras studenten med de goda studievanorna • TRS-adverbial de gjorde succé i hela världen • predikativ hon är på dåligt humör; han är från Kina • satsadverbial med all rätt fick Lotta första priset • prepositionsobjekt de väntar på dig

 21. Prepositionsfrasen Ange prepositionsfraserna I oktober gjorde han ett studiebesök i Handelsbanken på Karlaplan. Han var kallad till ett sammanträde på skolöverstyrelsen med början klockan två och hade tid att i lugn och ro flanera runt Karlaplan och angränsande gator. Exakt klockan elva gick han in i banken. Han frös till av spänning. Han såg sig omsorgsfullt omkring i banken. De tre tjänstemännen arbetade bakom sina kassor och det hördes en mansröst, som talade i telefon.

 22. Verbfrasen • Består av ett finit verb + andra verb, verbpartiklar, reflexiva pronomen • Tar bestämningar som objekt, predikativ och olika adverbial • Verbfrasen kan splittras upp • Han åt hemma igår. – Igår åt han hemma. • Verbfrasen kan vara finit eller infinit. • Finita verbfraser är predikatsled i satser • Händelsen skakade om hela världen. • Infinita verbfraser tar samma bestämningar som finita verbfraser, men fungerar i prinicip som nominala fraser: • Att inte förstå det här är inte kul. (subjekt, byt ut mot det) • Han gillade att spela gitarr. (objekt) • De värdesätter förmågan att tala persiska. (attribut) • Genom att vinna British Open visade hon vem som var bäst. (i prepositionsfraser)

 23. Verbfrasen • Verbfrasens struktur • Man kan kombinera flera verb till en verbkedja • Martina lär vara duktig • Bertil skulle vilja kunna spela gitarr • Jag hade hoppats kunna få försöka kvalificera mig till OS 1980 (John Albrektsson) • Det finita verbet står alltid först.

 24. Lexikaliserade fraser fasta begrepp, betydelsen kan ej härledas från de ingående ords betydelse • röda hund, full rulle (nominalfras) • rund under fötterna (adjektivfras) • jämt och ständigt; nätt och jämt (adverbfras) • i onödan, i tid och otid (prepositionsfras) • ge järnet; ta i trä (verbfras)

 25. Alternativt beskrivningssätt 1: Bestämningar som semantiska roller (kasusgrammatik) • subjekt -> agent/upplevare • Kalle leker. Lisa springer. Niklas lyssnar. • objekt -> föremål, resultat, stimulus eller mottagare • Han studerar fåglarnas ankomst (föremål) • Han byggde en friggebod (resultat) • Han hörde en näktergal (stimulus) • Riksskatteverket skickade honom skattebeskedet (mottagare).

 26. Alternativt beskrivningssätt 2:Frasstrukturgrammatik S->NP VP NP->(Det|Poss) (AdjP) N AdjP->adv adj* VP-> V NP (PrepP) PP->prep NP Den mycket gamle mannen åt sin middag i trädgården.

 27. Dependensanalys (automatisk)