Download
hvordan er vejret i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan er vejret (i …)? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan er vejret (i …)?

Hvordan er vejret (i …)?

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hvordan er vejret (i …)?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan er vejret (i …)?

  2. Det sner

  3. Det regner

  4. Det blæser

  5. Det er koldt

  6. Det er varmt