Download
hvordan laver man god ledelse n r man er den sidste dominobrik i r kken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan laver man god ledelse, når man er den sidste dominobrik i rækken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan laver man god ledelse, når man er den sidste dominobrik i rækken?

Hvordan laver man god ledelse, når man er den sidste dominobrik i rækken?

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hvordan laver man god ledelse, når man er den sidste dominobrik i rækken?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordan laver man god ledelse, når man er den sidste dominobrik i rækken? Dansk Selskab for Klinisk Ledelse, 8. møde www.regionmidtjylland.dk

 2. God klinisk ledelse Når man er den sidste dominobrik i rækken – så er man den vigtigste!! 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 3. God klinisk ledelse Spørgsmål til reflektion • Hvad vil jeg med ledelse? • Hvad er min mission? • Har jeg de nødvendige kompetencer? • Hvordan er jeg som rollemodel? • Eftermæle – hvad skal mine medarbejdere og kolleger sige, når jeg holder? 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. God klinisk ledelse Succesfulde ledere på offentlige arbejdspladser Lederen læser og forstår menneskelige relationer Lederen indgyder tillid og indbyder til sparring Lederen er offensiv og direkte i sin indgriben 1. Relationel forståelse 2. Tillidsvækkende sparring 3. Konfronterende inter-vention 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. God klinisk ledelse 4. Insisterende delegering Lederen er vedholdende med at delegere ansvarog opgaver Forventninger Støtte Opfølgning 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. God klinisk ledelse 5. Rodfæstet under pres Lederen holder fast i sine grundværdier, også når de udfordres. Supplerende kompetencer: - Systematisk velforberedt - Præstationsmotiveret - Vidensdelende - Befordrende humor www.kl.dk 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. God klinisk ledelse Er forudsætninger for kvalitetsudvikling til stede? • Ledelse • Kompetencer • Viden • Tid • Koordinering på tværs • Den organisatoriske udfordring 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. God klinisk ledelse Systematiseret brok duer ikke! • Fra reaktiv til proaktiv • Man skal skabe sit eget billede af fremtiden • Datadokumentation • Uddelegering af ledelsesansvar • Få opgaverne til at være meningsfyldte 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. God klinisk ledelse At skabe rammer på en afdeling Tegn jeres organisation i et organisationsdiagram og i detaljer. • Hvem har ansvaret for hvem? • Hvad er rammerne for indflydelse? • Hvem introducerer hvem – og til hvad? • Hvem tager ansvar? • Hvem er involveret? 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. Hvor mange dybe tallerkener skal vi opfinde? • Vi skal tænke på tværs af afdelinger og matrikler • Vi skal tænke på tværs i regionen • Vi skal tænke på tværs af regioner Med andre ord, vi skal ”stjæle” med arme og ben! 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. God klinisk ledelse Man bliver målt på sin ledelse Mange krav oppefra – og nedefra Mange forskellige krav Krav fra mange interessenter 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 12. 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 13. God klinisk ledelse at sætte (et passende antal) mål og sikre målopfyldelse (resultater) at hjælpe organisationen til at realisere sine mål (skabe gode processer) 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 14. 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 15. God klinisk ledelse Der er ikke tradition for finansiering af kvalitet – og når man centralt vælter én dominobrik, ser man sjældent, hvor mange der vælter efterfølgende. Nye initiativer, rapporter, vejledninger etc. indeholder sædvanligvis, hvad man skal men ikke, hvordan man skal… 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 16. God klinisk ledelse At vide, hvad man sætter i gang På den ene side skal man være på forkant, udvikle og optimere På den anden side, kan der være god grund til at blive klar på omkostningerne, når der skal implementeres nyt. 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 17. Et lille regne eksempel! I november måned kom en vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. multiresistente stafylokokker (MRSA). • Alle patienter skal screenes for MRSA. • Det tager kun 3 minutter at gøre det! • I Hospitalsenheden Vest har vi ”opfundet” nogle andre spørgsmål. • Nu tager det kun 1 minut at gøre det! 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 18. God klinisk ledelse - datadokumentation På ortopædkirurgisk ambulatorium er der 30.000 årlige kontakter. At screene ”koster” 30.000 minutter – eller 500 timer. 500 timer svarer med 4 patienter i timen til 2.000 ambulante kontakter årligt. - Bliv bedre til at sætte tal på!! 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 19. God klinisk ledelse Standarder for ledelse er på vej • Programmer/strategier • Organisering • Implementering - Find det lokale råderum 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 20. God klinisk ledelse • Vi står over for endnu en stor opgave • Vi kan ikke gøre 115 ting på én gang • Vi skal gøre det meningsfuldt • Vi skal lede, give medindflydelse og uddelegere • Vi skal skabe et godt miljø omkring kvalitetsudvikling • Vi skal udnytte stordriftsfordele 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 21. God klinisk ledelse Dagens ”gode historier” Lyt efter • Den personlige ledelsesstil • Elementer af psykisk arbejdsmiljø - processen • Struktur - hvilke rammer er etableret 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 22. God klinisk ledelse Og husk: Ikke HVAD I også vil gå hjem at gøre – men HVORDAN I vil gå hjem at gøre det. 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk