Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKOLAH KEBANGSAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKOLAH KEBANGSAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SEKOLAH KEBANGSAAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 Tajuk: Air dan Udara Pada akhir pelajaran murid dapat; Membaca teks ‘Air dan Udara’ dengan sebutan yang betul. Menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan teks ‘Air dan Udara’. Memberi pendapat tentang kepentingan air dan udara dalam kehidupan manusia. INDUKSI SET LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 PENUTUP SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 2. AIR DAN UDARA SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 3. L1-A1 Sila klik pada pautan di bawah. Baca petikan tersebut mengikut kumpulan masing-masing. http://suraiti.tripod.com/minggu_7/addie_teks.htm SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 4. L1-A2 • Sila baca semula petikan tadi dan rakamkan pembacaan anda dengan menggunakan movie maker. • Setelah itu, sila klik ke pautan berikutnya untuk menjawab soalan kefahaman secara lisan. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 5. L1-A3 • Apakah jenis-jenis air? • Nyatakan sumber-sumber air. • Senaraikan penyakit-penyakit yang akan dijangkiti sekiranya menggunakan air kotor. • Apakah yang akan berlaku jika tiada udara? • Apakah penyakit-penyakit yang akan dihadapi jika kita menghirup udara yang kotor? • Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan air dan udara? SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 6. L2-A1 • Sila klik pada kumpulan masing-masing dan bincang bersama ahli kumpulan soalan-soalan tersebut. Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Kumpulan 4 SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 7. Kumpulan 1 • Bincangkan dan tulis kegunaan air dan udara SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 8. Kumpulan 2 • Bincangkan dan tulis sumber-sumber air. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 9. Kumpulan 3 • Bincangkan dan tulis jenis-jenis air. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 10. Kumpulan 4 Bincangkan dan tulis apakah yang akan terjadi jika kita menghirup udara yang kotor? SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 11. L3-A1 • Setelah berbincang jawapan bersama ahli kumpulan, sila buat pembentangan di hadapan kelas dengan menggunakan Power Point. • Anda boleh memasukkan animasi yang sesuai sekiranya anda berkebolehan untuk berbuat begitu. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 12. L4-A1 • Baca perkataan di bawah. penyakit kehidupan dipelihara merebak tercemar selera SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 13. L4-A2 • Sila cari maksud bagi perkataan tersebut dengan menggunakan enjin carian Yahoo atau Google. • Anda boleh meminta bantuan guru sekiranya anda menghadapi sebarang masalah. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 14. L4-A3 • Baca sekali lagi perkataan yang telah ditunjukkan tadi. • Sila bincang bersama ahli kumpulan kata sinonim dan kata antonim bagi perkataan tersebut. • Anda boleh berbincang dengan guru sekiranya anda tidak mengetahui makna perkataan. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 15. L4-A4 • Bina lima ayat tunggal berdasarkan perkataan yang terdapat di dalam petikan anda tadi. • Sila bertanya kepada guru tentang perkataan yang perlu dijadikan ayat tunggal. • Persembahkan hasil kerja anda dengan menggunakan Power Point. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 16. Penutup • Apakah yang anda pelajari pada hari ini? • Sila bertepuk tangan dan ucapkan terima kasih kepada rakan anda kerana telah bekerjasama dalam aktiviti hari ini. • Bagi murid yang lemah, sila baiki bacaan anda. • Sekian, semoga berjumpa lagi. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM