Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKOLAH KEBANGSAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKOLAH KEBANGSAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN

302 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SEKOLAH KEBANGSAAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Tajuk: Adat Perkahwinan Melayu • Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: • Membaca dan memahami slaid yang dibaca. • Menyoal dengan pelbagai kata tanya untuk mendapatkan maklumat lanjut. • Menulis karangan berbentuk prosa yang bertajuk, ‘Majlis Perkahwinan Masyarakat Malaysia Pada Tahun 2050’. INDUKSI SET LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 PENUTUP

 2. SET INDUKSI • Sila dengar lagu ‘Selamat Pengantin Baru’ nyanyian Saloma dengan teliti. • Apakah suasana yang dapat kamu gambarkan apabila mendengar lagu ini?.

 3. L1-A1 http://www.ashtech.com.my

 4. L1-A2 • Baca slaid power point yang ditayangkan iaitu mengenai adat perkahwinan orang Melayu. • Baca setiap perkataan dengan betul. • Bincangkan tentang adat perkahwinan orang Melayu tersebut bersama guru.

 5. L2-A1 Sila klik pada kumpulan masing-masing. Sila baca untuk memahami adat-adat tersebut. Kumpulan 2 http://www.ashtech.com.my/adat/bersanding.html Kumpulan 1 http://malaysiana.pnm.my/01/01010204mel_nikah.htm Kumpulan 4 http://malaysiana.pnm.my/01/01010206mel_kahwin.htm Kumpulan 3 http://malaysiana.pnm.my/01/01010205mel_berinai.htm

 6. L2-A2 • Sila baca slaid mengikut kumpulan masing-masing. • Anda diberi masa selama 5 minit.

 7. L2-A3 • Sila berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. • Kenalpasti isi-isi penting dan nyatakan secara lisan di dalam kelas.

 8. L2-A4 • Gunakan kata tanya yang sesuai bagi membantu mendapatkan isi-isi tersebut dengan tepat. • Proses menyoal ini dilakukan dengan rakan-rakan sekumpulan anda.

 9. L3-A1 • Sila berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing tentang adat perkahwinan orang Melayu pada tahun 2050. • Dapatkah anda ramalkan kad perkahwinan pada tahun 2050?

 10. L3-A2 • Sila terangkan bagaimana pihak keluarga pengantin menyambut tetamu? • Dimanakah adat pernikahan dijalankan pada masa itu?

 11. L3-A3 • Bentangkan hasil perbincangan tersebut dengan menggunakan Power Point. • Sila bertanya kepada guru jika anda menghadapi sebarang masalah semasa membuat tugasan ini.

 12. Penutup • Apakah perbezaan antara adat perkahwinan dahulu dan masa kini? • Apakah yang anda pelajari pada hari ini? • Sila siapkan karangan anda dengan menggunakan Microsoft Word. • Terima kasih atas kerjasama anda semua.