Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEKOLAH KEBANGSAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEKOLAH KEBANGSAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SEKOLAH KEBANGSAAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 Tajuk: Haiwan Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: Menyatakan lima ciri-ciri binatang secara lisan. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis enam ayat tunggal berdasarkan teks. INDUKSI SET LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 PENUTUP SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 2. Haiwan KUDA MONYET GAJAH HARIMAU SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 3. L1-A1 Sila klik pada pautan di bawah. Baca petikan tersebut. http://suraiti.tripod.com/minggu_7/hipermedia_teks.htm SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 4. L1-A2 • Sila baca semula petikan tadi. • Rakamkan pembacaan anda dengan menggunakan movie maker. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 5. L2-A1 • Sila klik pada kumpulan masing-masing. • Nyatakan lima ciri-ciri binatang berdasarkan petikan yang anda baca. Kumpulan 1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kambing Kumpulan 2http://ms.wikipedia.org/wiki/Arnab Kumpulan 3http://w3.spancity.com/yosri/FaktaHaiwanGajah.htm SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 6. L2-A2 • Setelah anda mengenal pasti lima ciri-ciri binatang, sila buat laporan ringkas dengan menggunakan Power Point. • Anda boleh memasukkan animasi yang sesuai mengikut kreativiti anda. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 7. L3-A1 • Sila pilih salah satu daripada gambar binatang di bawah. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 8. L3-A2 • Cari maklumat tambahan mengenai binatang tersebut dengan menggunakan enjin carian Yahoo atau Google. • Maklumat tersebut adalah dari segi: • Ciri-ciri binatang • Cara hidup binatang • Makanan binatang SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 9. L3-A3 • Sila kenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam maklumat yang anda perolehi itu. • Anda juga boleh mendapatkan ayat tunggal dengan memisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal. • Sila dapatkan bantuan guru bagi mengenalpasti jenis ayat tunggal dan ayat majmuk. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 10. L3-A4 • Sila bina enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang terdapat di dalam maklumat tersebut. • Persembahkan hasil dapatan anda di hadapan kelas dengan menggunakan Power Point. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM

 11. Penutup • Apakah yang anda pelajari pada hari ini? • Anda hendaklah sentiasa membaiki mutu bacaan anda dan mencari maklumat-maklumat tambahan di internet. • Sila bertepuk tangan dan ucapkan terima kasih kepada rakan anda kerana telah bekerjasama dalam aktiviti hari ini. • Selamat belajar. • Semoga berjumpa lagi. SURAITI_SAIDIN @ IPBMM