1 / 26

Implementering af funktionskoder

Implementering af funktionskoder. Erfaringer fra Statsbiblioteket Ved Dorete Larsen. Nogle tal. Poster fra bibliotekssystemet (ca 3 mio) (Statsbiblioteket og Aarhus University Library) Marcposter derudover: Artikelbasen (ca 1 mio)

amie
Télécharger la présentation

Implementering af funktionskoder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Implementering af funktionskoder Erfaringer fra Statsbiblioteket Ved Dorete Larsen

 2. Nogle tal Poster fra bibliotekssystemet (ca 3 mio) (Statsbiblioteket og Aarhus University Library) Marcposter derudover: Artikelbasen (ca 1 mio) E-bøger (konverteret fra Marc21 via DBCs konverteringsservice) (ca 285.000) Andre poster tilgængelige via søgefeltet (ikke Marc) (200/800 mio)

 3. Tilvækst i bibliotekssystemet Månedlig tilvækst af nye bibliografiske poster: • 10-15.000 poster

 4. Derfor • Alle Marc-poster skal helst kunne genbruges ”som de er” • Pt ca 65.000 poster med et delfelt 4 i vores webgrænseflade

 5. Hvordan? Katalogiseringsreglerne, del 2 (beskrivelse), afsnit 1.1F ”1.1F1 Ophavsangivelser på fremtrædende plads i materialet gengives i den form, hvori de forekommer. Ved ophav forstås personer eller korporationer, der helt eller delvis er ansvarlige for tilvejebringelsen eller tilblivelsen af det intellektuelle eller kunstneriske indhold i materialet. Personer med rent tekniske funktioner betragtes således ikke som ophav.” (med en række eksempler) ”1.1F1a Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion. Listen over koder til angivelse af ophavets funktion findes i danMARC2  Bilag J - Funktionskoder for ophav. 700 00 *a Bodelsen *h Anders *4  aut 700 00 *a Campbell *h Malcolm J. *4 edt”

 6. Hvordan? Katalogiseringsreglernes bilag E ” I dette bilag er medtaget den del af tegnsætningen, der på baggrund af felt- og delfeltkoder bør maskingenereres ved dannelsen af fremvisningsformaterne.” Eksemplerne udgøres alle fra brug af 245 *e, *f osv.

 7. På DBCs side Bibliografisk nyt ” Da der fremover både vil være poster med ophavsangivelser i 245 *e og *f (gamle poster og poster på andre materialetyper end bøger, lyd og elektronisk tekst), anbefales det overordnet at se på om 245 *e og/eller *f findes i posten. Hvis dette er tilfældet udskrives på traditionel vis. Hvis det ikke er tilfældet og der optræder funktionskoder i posten, anbefaler vi nedenstående: Ved visning kan navne og funktionskoder omskrives til en ISBD-lignende form eller andet. Kodernes omskrivning til tekst kan følge anbefalingerne for udfoldning af koderne i registre i  danMARC2's Bilag J.”

 8. Derfor • Stadig primært ISBD-lignende fremvisning • Hvis 245 *e/*f forekommer vises disse • Hvis de ikke forekommer vises de 7xx-felter som indeholder et delfelt 4 – dog viser vi ikke f.eks. fødselsår

 9. Ofte går det godt … 100 00 * aFrederiksen * hJens Morten * 4aut 245 00 * aKom ud, unger! * cflere friluftsaktiviteter for børn … 720 00 * oJakob Kramer Hero * 4drm 720 00 * oJens Morten Frederiksen * 4pht * g1

 10. Vises for brugerne som:

 11. Men hvad med citeringen? Eksempel – lydbogsudgaven af Alting har sin pris [mp3]: 100 00 * aHammer * hLotte * 4aut 700 00 * aHammer * hSøren * 4aut 700 00 * aPharao * hKarsten * 4dkind SB-tilføjelse af note: 512 00 * aPå materialet: Lotte Hammer Jacobsen og Søren Hammer Jacobsen

 12. Dubleret information? Udgivere som også er forlag, modtagere af festskrifter, serieudgivere mv DBC løser det (nogle gange …) ved ikke at tilføje funktionskode i 7xx-feltet

 13. 7xx-felt uden delfelt 4 245 00 a Randbønder c 100 års skak på kanten … 507 00 a Udgivet i forbindelse med Maribo Skakklubs 100-års jubilæum … 700 00 0a Pedersen h Søren c f. 1961-05-03 4 aut 700 00 0a Hansen h Claus c f. 1974-04-02 4 aut 710 00 0a Maribo Skakklub

 14. Andre gange 245 00 a Ordmagneten c nitten tekster om sprog og litteratur c til Jørn Lund i anledning af 65-års-dagen … 700 00 0a Fahl h Laurids Kristian 4 edt 700 00 0å 1 a Gehlert Nielsen h Jesper 4 edt 700 00 0å 2 a Trap-Jensen h Lars 4 edt 700 00 0a Andersen h Benny c f. 1929 4 ctb g 1 700 00 0a Lund h Jørn c f. 1946 4 dte 720 00 o Thomas Hansen 4 oth g 1

 15. Vises hos os som:

 16. Og hvad med flerbindsværkerne?

 17. ”DBC helpost” 245 00 a Gør det du er bedst til! 248 00 g Bind 1 c 4 trin til personlig ledelse med New NLP e Henrik Wenøe & Jesper Lemmich w 1. udgave, 1. oplag j 2008 k 139 sider l … 248 00 g Bind 2 a Personlig ledelse med New NLP w 1. udgave j 2011 k 398 sider : ill. i farver l Om de værktøjer … 700 00 0a Lemmich h Jesper 700 00 0a Wenøe h Henrik 700 00 0a Riggio h Joseph 4 aut 700 00 0a Wenøe h Henrik 4 aut

 18. Bliver indekserne rigere?

 19. Og hvad med blandingsformerne? 245 00 * a1001 Things You Wanted to Know about Visual FoxPro * melectronic resource 700 00 * aAkins * hMarcia * bAuthor 700 00 * aKramek * hAndy * bAuthor 700 00 * aSchummer * hRick * bAuthor 700 00 * aHosier * hJohn * bEditor * 4edt (e-bogspost konverteret via DBCs service)

 20. Bliver katalogiseringerne lettere?

 21. Derfor skrev vi til BIR (uddrag) Ud over at lette genbrug af poster fra WorldCat og DBC, ser vi to hovedformål med at implementere brugen af funktionskoder: • At simplificere indtastning og give mulighed for at benytte 1xx/7xx-felterne til fremvisning. • At give rigere indeksoplysninger; 'Praksisreglerne for søgeveje' foreslår oprettelsen af et særskilt indeks lff til søgning/skanning af ophav sammen med funktionskoden.

 22. Simplificeret indtastning? (uddrag af henv til BIR) ”Forudsat at der kun forekommer en relation til felt 245, fungerer fremvisningen ok. Problemerne opstår, når vi for flerbindsværker benytter 248-metoden til flerbindsværker, og når vi kombinerer brugen af 250 *c/*d med delfelt 4-metoden. I de tilfælde har vi ikke nogen mulighed for at vise relationer mellem forskellige ophav og de forskellige bind eller udgaver. Ophav vil altid blive vist i relation til felt 245, hvilket også fremgår af DBC's oversigt over formatændringer pr. 15. juni 2009.” • …

 23. Rigere indekser? (uddrag af henv til BIR) ”Vi er nødt til (jfr. ovenfor) at gå ind og slette delfelt 4 i en række tilfælde, Vi har fået oplyst fra DBC, at de ikke leverer poster for musikoptagelser med disse koder og at det stadig er uafklaret om og/eller hvordan man vil gøre det for musikmaterialer, herunder noder … DBC opretter poster, som kun har delfelt 4 i nogle af 7xx-felterne I konverterede Marc21-poster har vi mange eksempler på, at der i samme post er både 1xx/7xx-felter med og 7xx-felter uden delfelt 4-information. Det giver kun mening, hvis hovedformålet er fremvisning og ikke indeks-berigelse.”

 24. Hvad vej går RDA? Citat fra foranalyse til BIR ved Hanne Hørl Hansen, DBC: Minimum 1. ophavsangivelse skal indgå i citeret form

 25. Derfor Implementeringen på Statsbiblioteket er sat i stå indtil videre (men vi er snart nødt til at lave beskrivelser af, hvornår katalogisator er nødt til at slette delfelt 4 udefra)

More Related