1 / 18

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel : 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se , http:// www.skogeniskolan.se. Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter Startade 1973 På skolans villkor

aminia
Télécharger la présentation

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 2. Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Startade 1973 • På skolans villkor • Kopplar samman teori och praktik Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 3. Vi vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden • Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring •  Vi erbjuder skolan möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 4. Förståelse och kunskap • Skogen och naturen • Sociala värden • Skogsbruk • Miljö • Arter • Industri • Produkter • Utbildningsvägar • Skogens roll i samhället Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 5. Målgrupper • Lärare • Lärarstudenter • Skolledare • Studievägledare • Elever Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 6. Rikstäckande nätverk • Skogsföretag • Organisationer • Forskare • Myndigheter • Skolor Regionsamordnare, kontaktpersoner och styrgrupper i tio regioner fördelat över hela landet. Nationellt kansli Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 7. Intressenter Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 8. Verksamhet • Gemensamt centralt material: • Digitala medier såsom: webbplatsen www.skogeniskolan.se, nyhetsbrev och sociala medier - Facebook och Twitter • Läromedel, faktablad, övningar • Lokala aktiviteter • Skolskogar • Verklighetsnära studier • Kompetensutveckling Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 9. Utomhuspedagogik • Kunskaper - teori i praktik • Upplevelser • Fysisk aktivitet Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 10. Skolskogen • Ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser • Med markägarens tillstånd kan skolan få tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter: eldplats, bygga vindskydd och avverka några träd • Idag 1025 registrerade skolskogar Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 11. Flera skolskogar har egna hemsidor • Inspirerar skolans egna elever • Inspirerar andra skolor Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 12. Webbplatsen • Skolskogen • Övningar • -Förskola • - Yngre åldrar • - Äldre åldrar • Läromedel • Årskurs 7-9 • Fakta • Bildbank Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 13. Beställ läromedel på: http://www.skogeniskolan.se/laromedelPrenumerera på nyhetsbrevet: http://www.skogeniskolan.se/prenumeration Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 14. Mer än 150 övningar i övningsdatabasen Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 15. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 16. Tidningsprojektet, skolår 7 - 9 • Projektarbete: Eleverna tar fram en tidning om om skogen • Utgår från handledning med tolv uppdrag • Läraren och någon från ”skogen” ger förslag på reportagebesök och bistår med kunskaper • Genomförs under en kortare period eller uppdelat över längre tid Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 17. Kontakta Nationella kansliet VerksamhetsledareÅsa Godeauasa@skogen.se08-412 15 60 Ansvarig digitala medierGunilla Häggström Gunilla.h@skogen.se Tel: 08-412 15 90 Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

 18. Kontakta din regionsamordnare Det finns tio regioner inom Skogen i Skolan. På webbplatsen hittar du kontaktinformation till samordnaren i din region. http://skogeniskolan.se/regionerna Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: 08-412 15 90, info@skogeniskolan.se, http://www.skogeniskolan.se

More Related