1 / 7

Katedral skolan

Katedral skolan. Amandas PRAO. Ib-programmet. Katedral skolan - Ca 1500 elever International Baccalaureate. - Man pratar engelska på alla lektioner utom B-språken. - Naturvetenskap och Samhäll. Teleborg Centrum.

flower
Télécharger la présentation

Katedral skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Katedral skolan Amandas PRAO

  2. Ib-programmet • Katedral skolan - Ca 1500 elever • International Baccalaureate. - Man pratar engelska på alla lektioner utom B-språken. - Naturvetenskap och Samhäll.

  3. Teleborg Centrum • Första året läser man de gymnasiegemensamma ämnena och förbereds för studier på engelska. • Under andra och tredje året studerar man för sin Ib examen. • Några veckor innan sin examen får man ledigt två veckor för att plugga till sitt slutprov. Sen har man sitt ”International Baccalaureate Diploma”.

  4. Dagboken • Lektioner • Håltimmar • Show • Många vänner • Anna • Musik • Biologi • Lätt och hitta

  5. Info om skolan Nya vänner Lärde mig nya saker Blev säker på att välja Katedral Ib var inte min grej Kom inte iväg från skolan Låååånga håltimmar Plus och minus

  6. Utvärdering • Rolig och annorlunda prao • Träffa vänner. Nya och Gamla. • Geografi och Biologi • Glass till lunch • Jag är nöjd med min prao!

  7. Det personliga brevet • Lumpen, plutonsbefäl • Frankrike, Servitris • Norge, fjällräddare • Ibiza, bartender • Polisutbildning • När polis i Malmö • Kriminal tekniker • Upptäcktsresande

More Related