Download
perhe ja verkostoty n hy dyt ja haasteet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perhe- ja verkostotyön hyödyt ja haasteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perhe- ja verkostotyön hyödyt ja haasteet

Perhe- ja verkostotyön hyödyt ja haasteet

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Perhe- ja verkostotyön hyödyt ja haasteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Perhe- ja verkostotyön hyödyt ja haasteet Jukka Harmainen Veli-Matti Saarinen 11.02.2011 www.verkostokeskusvintti.fi. Koulutukset- valikkko

  2. ASIAKASLÄHTÖISYYS/ARKEEN SITOUTUMINEN • Otetaan arjen verkostot/omaiset/läheiset työskentelyyn mukaan • Erityisesti kotikäyntityössä potilaan ja omaisten ääni tulee paremmin kuuluville – ammattilaiset vieraan asemassa – kuunnellaan paremmin • Realistisuus – parempi kosketus potilaan arjen elämänolosuhteisiin • Mahdollisuus tavoittaa potilaan voimavaroja ja ”ei – ongelmalähtöistä” so. normaaleja puolia • Vaikeissa mt-häiriöissä indeksipotilas ei välttämättä perheen sairain – hoidon fokus laajenee ja realisoituu

  3. Vuorovaikutuskeskeisen näkökulman edut • Ilmiöitä tarkastellaan vuorovaikutussuhteissa – ei yksilön ominaisuuksina, usein mahdollistaa enemmän toimintavaihtoehtoja • LATENTIT VOIMAVARAT • TOIMIJUUS jakautuu useammalle – ei vain ammattilaisille • Kuvaukset tilanteista monipuolisempia, useampia toimintavaihtoehtoja

  4. ”VETÄTYVÄT STRATEGIAT” • ”Huoltoasema-analogiasta talkoisiin”: ammattilaisten erityisosaamisen alue kapenee ja potilaan , omaisten ja läheisten toimijuus saa enemmän tilaa • Omaisten kompetenssi käsitellä ”sairautta”/vaikeita tilanteita kehittyy kun ovat mukana työprosessissa. Omaisten kokema ahdistus läheisen sairautta kohtaan laskee pysyvästi alemmalle tasolle (Mauno Saaren väitöskirja)

  5. TYÖRYHMÄ-/TyÖPARITYÖSKENTELY • Rohkeus lisääntyy • Työ enemmän työryhmän harteilla • Suhde asiakkaisiin/potilaisiin muuttuu • Käytetään enemmän asiakkaiden kieltä • Voidaan suunnitella työparin tai työryhmän voimin toimintaa istuntojen aikana (reflektiiviset työtavat, työskentelyn läpinäkyvyys)

  6. TEHOKKUUS • Tuki/hoito kohdistuu arjen tilanteisiin, muuttuu usein käytännönläheiseksi ja realistisemmaksi • Tutkimuksissa vaikeiden häiriöiden osalta osastopäivien määrä vähentynyt (Länsi-Pohja, Mauno Saari) ja vaikeampia häiriöitä pystytään hoitamaan avohoidossa • Erilaisten alakulttuurien kanssa työskenneltäessä päästään aidompaan yhteistyösuhteeseen (läheisneuvonpito)

  7. HAASTEITA • Altistuminen suurelle määrälle informaatiota • Irtautuminen ”omalta tontilta” • Asiakkaiden/potilaiden aito kuuleminen ja suhteen asiakkaisiin muuttuminen • Asiakkaiden käyttäminen konsulttina • Yhteistyöverkostojen hahmottaminen ja aidon ja toimivan yhteistyön luominen (omalla tontille kuuluva toiminta ja yhteismailla tehtävä työ, milloin yksin, milloin yhdessä, milloin lähetteet toimivat?)