EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ

play fullscreen
1 / 40
EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ
523 Views
Download Presentation
ann
Download Presentation

EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT 1 EL LLOC DE LA FILOSOFIA EN EL SABER HUMÀ PPT-YOLANDA NAVARRO

 2. PPT-YOLANDA NAVARRO

 3. QUÈ ÉS MÉS IMPORTANT A LA VIDA ? T'HAS TROBAT QUE TENINT ALIMENT, SOSTRE , SALUT ... NO ACABEM D'ESTAR MAI SATISFETS DEL TOT ? QUÈ ENS FALTA ??? QUÈ MÉS NECESSITEM PER SER FELIÇOS ??? PPT-YOLANDA NAVARRO

 4. TROBAR SENTIT A LA NOSTRA EXISTÈNCIA ATURAR-NOS I REFLEXIONAR EN LA RECERCA PPT-YOLANDA NAVARRO

 5. TROBEM AIXÍ LA MANERA DE VIURE PRÒPIAMENT HUMANA , LA QUE ENS ELEVA DE LA PURA ANIMALITAT EN AQUEST SENTIT NEIX LA FILOSOFIA I NEIX COM A TASCA HUMANITZADORA PPT-YOLANDA NAVARRO

 6. " MENTRE QUE ELS ANIMALS INFERIORS NOMÉS SÓN EN EL MÓN , L'HOME INTENTA ENTENDRE'L " M.Bunge PPT-YOLANDA NAVARRO

 7. " SOM ÉSSERS RACIONALS I FER PREGUNTES FORMA PART DE LA NOSTRA NATURALESA . ELS GATS I ELS GOSSOS VIUEN EN UN «MÓN DE PERCEPCIÓ» TAL COM DIU SCHOPENHAUER . PER A ELLS , L'EXPERIÈNCIA DEL PRESENT HO ÉS TOT I EL PENSAMENT NOMÉS ÉS UN PONT FRÀGIL DE L'ANTICIPACIÓ QUE ENLLAÇA UNA EXPERIÈNCIA AMB LA SEGÜENT . A NOSALTRES, EN CANVI, ENS PERSEGUEIX LA NECESSITAT D'EXPLICAR. DAVANT LES COSES INSÒLITES NO PENSEM "QUÈ VE DESPRÉS?", SINO "PER QUÈ?" I, CONTESTANT LA SEGONA PREGUNTA PODEM CONTESTAR LA PRIMERA." R.Scruton Filosofia per a persones intel·ligents PPT-YOLANDA NAVARRO

 8. EL MÓN ANIMAL ÉS UN MÓN DE PERCEPCIÓ ON NOMÉS EXISTEIXEN ELS ESTÍMULS PRESENTS ALS SEUS SENTITS , VIUEN SUBMERGITS EN UN PRESENT FET DE NECESSITATS QUE CAL SATISFER PER SEGUIR VIVINT PPT-YOLANDA NAVARRO

 9. NOSALTRES NO ACABEM D'ACOMODAR-NOS EN EL PRESENT , MIREM CAP A ENRERE A UN PASSAT QUE ENYOREM , PROJECTEM CAP ENDAVANT VERS UN FUTUR QUE ÉS NECESSARI MILLORAR PPT-YOLANDA NAVARRO

 10. ALS HUMANS ENS MANCA LA PERFECTA ADAPTACIÓ AL MEDI DELS ANIMALS INDETERMINACIÓ LLIBERTAT ENS OBLIGA A UTILITZAR LA INTEL·LIGÈNCIA FENT I REFENT LA NOSTRA EXISTÈNCIA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA PPT-YOLANDA NAVARRO

 11. INSATISFACCIÓ AMB LA REALITAT AFANY PRESSENT PER ENTENDRE I ENTENDRE'NS FILOSOFIA PPT-YOLANDA NAVARRO

 12. ANIMALS : ACTITUD PRÀCTICA , EL SEU INTERÈS PEL MÓN ACABA ON ACABEN LES SEVES NECESSITATS HUMANS : ACTITUD TEÒRICA /COGNITIVA PPT-YOLANDA NAVARRO

 13. REALITAT PLENA DE MISTERIS UNIVERS QUE ENS PROVOCA PERPLEXITAT I CURIOSITAT EN LA MANCA D'ADAPTACIÓ AL MEDI TROBEM EL FONAMENT DE TOTA REFLEXIÓ HUMANA PPT-YOLANDA NAVARRO

 14. • QUÈ SIGNIFICA L'EXPRESSIÓ : " VIURE EN UN MÓN DE PERCEPCIÓ ? " • EN QUÈ CONSISTIRIA UN "MÓN" PRÒPIAMENT HUMÀ ? • CERCA LES SEMBLANCES ENTRE AQUEST TEXT I EL TEXT DE MARIO BUNGE. PPT-YOLANDA NAVARRO

 15. QUINS DELS SEGÜENTS SUBSTANTIUS ATRIBUIRIES ALS ANIMALS I QUINS ALS ÉSSERS HUMANS? FES-NE DUES LLISTES I DESPRÈS AFEGEIX MÉS ELEMENTS A CADASCUNA . D'ENTRE TOTS ELS TRETS QUE HAS ATRIBUÏT ALS HUMANS DESTACA'N UN I DIGUES PER QUÈ NECESSITAT SUPERVIVÈNCIA FUTUR RUTINA REFLEXIÓ ADAPTACIÓ ESTÍMUL-RESPOSTA LLIBERTAT INSTINT PRESENT FLEXIBILITAT FINALITAT PPT-YOLANDA NAVARRO

 16. LA HUMANITAT NECESSITA COMPRENDRE EL MÓN / POSAR ORDRE ENMIG DEL CAOS COSMOS I UNIVERS SEGUIT PER LLEIS NARRACIONS MÍTIQUES FILOSÒFIQUES EXPLICACIONS CIENTÍFIQUES PPT-YOLANDA NAVARRO

 17. MITE NARRACIONS ANTROPOMÒRFIQUES ARBITRARIETAT IMAGINACIÓ PPT-YOLANDA NAVARRO

 18. PAS DEL MITE AL LOGOS IMAGINACIÓ L'ÚS SISTEMÀTIC DE LA RAÓ EVOLUCIÓ GRADUAL PPT-YOLANDA NAVARRO

 19. LA FUNCIÓ DEL MITE EN EL MÓN ARCAIC Els mites són narracions fabuloses sobre els orígens del món, de l'ésser humà o de la societat. El seu objectiu no és descriure fidelment fets passats , sinó donar-li sentit a la realitat present. En el món arcaic el mite assumeix les funcions que en les societats avançades tenen la ciència, la moral, el dret o la política. El mite ho és tot. Ho engloba tot i ho impregna tot. Vincula els individus entre ells, amb els avantpassats i fins i tot amb la resta de la natura. Dicta pautes de comportament i normes de compliment obligat; justifica el poder dels governants i l'obediència a les lleis que aquests imposen.  Resumeix les tres funcions que el document atribueix als mites: MITE Funció social Funció moral Funció política  Què creus que prima en al mite , la veracitat del relat o el seu poder de convicció? Justifica la resposta. PPT-YOLANDA NAVARRO

 20. TRANSICIÓ : RAÓ + PROCEDIMENTS OBSERVACIÓ EXPERIMENT FILÒSOFS- FÍSICS " ELS PRIMERS FILÒSOFS VAN SER FÍSICS" RAÓ QUE DESCOBREIX REGULARITATS I ESTABLEIX LLEIS QUE LES EXPLIQUEN EFICÀCIA PREVISIÓ PPT-YOLANDA NAVARRO

 21. COMENTA I RESPON • Compara aquest fragment atribuït al filòsof grec Anaximandre de Milet (segle VI a.C.) amb els text anterior d'Hesíode. • D'entre els qualificatius següents atribueix a cadascun dels dos textos aquells que els corresponguin: • racional, estètic, científic, imaginatiu, lògic, literari, naturalista, antropomòrfic • Les següents expressions responen a una mentalitat mítica o bé pertanyen a una mentalitat racional? • Un cop de mar traïdor se'l va endur per sempre. • La naturalesa és sàvia: tot ho fa amb un propòsit. • La sida és un càstig diví als nostres desordres morals i sexuals. •  Cerca altres expressions habituals que responguin a un pensament mític. Hi ha un moviment etern de resultes del qual s'originen els cels; la terra es troba a dalt , sense res que la sostingui, però resta immòbil perquè es troba equidistant de totes les coses ; la seva forma és corbada, rodona, semblant a una columna de pedra i nosaltres ens troben sobre una de les superfícies, però n'hi ha una altra per l'altre costat. Les estrelles són un cercle de foc, separades del foc del cosmos i envoltades d'aire. Fragments presocràtics. PPT-YOLANDA NAVARRO

 22. FILOSOFIA I CIÈNCIA COM A SABERS RACIONALS ORIGEN 1ers FILÒSOFS EREN FÍSICS COMPARTEIXEN EXPLICACIONS RACIONALS I COHERENTS PPT-YOLANDA NAVARRO

 23. "EL PAS DEL MITE AL LOGOS" UNIÓ MÍTICA PENSAMENT RACIONAL PROCÉS DE RACIONALITZACIÓ UNIVERS MÍTIC GOVERNAT PER FORCES SOBRENATURALS QUE ESCAPEN A LA NOSTRA COMPRENSIÓ I AL CONTROL DE LA NOSTRA VOLUNTAT μῦθος GRADUAL LENT • S.VII a.C. PLENA EXPANSIÓ COLONIAL: • NECESSITAT D'ORGANITZACIÓ • NECESSITAR DE PREVISIÓ • PREDOMINI DE LA LLEI • PREDOMINI DE L'ORDRE λóγος CRUÏLLA DE RUTES COMERCIALS DIFERENTS TRADICIONS INTERCANVI D'IDEES LLIURE DISPOSICIÓ CRÍTICA L'UNIVERS ARBITRARI DELS MITES ES VA TRANSFORMANT EN UN MÓN REGIT PER LLEIS I SOTMÈS A UN ORDRE (KOSMOS) REGULARITAT LLEIS NATURALS 1er COP MILET, EFES, SAMOS DIVINITZACIÓ DE LES FORCES CÒSMIQUES QUE , PROVEÏDES DE LA SEVA VOLUNTAT , SEMBLAVEN DIRIGIR L'UNIVERS AL SEU ARBITRI IMPREVISIÓ PPT-YOLANDA NAVARRO

 24. PPT-YOLANDA NAVARRO

 25. ª i Cª LOGOS L'ORIGEN EXPLICACIÓ RACIONAL I COHERENT PARAULA RAÓ DISCURS RACIONAL FILOSOFIA CIÈNCIA PPT-YOLANDA NAVARRO

 26. PPT-YOLANDA NAVARRO

 27. TASCA DE LA FILOSOFIA RESPECTE LA CIÈNCIA ANALITZA ELS FONAMENTS DE LA CIÈNCIA ASSEGURA EL SENTIT HUMÀ PPT-YOLANDA NAVARRO

 28. LES IDEES FILOSÒFIQUES HA DE SER ... RACIONALS COHERENTS ARGUMENTADES Basades e la raó i no en creences, supersticions o imaginacions No contradictòries. Exposades amb claredat i precisió Fonamentades en raons sòlides i pertinents,. Justificades a partir d'altres idees PPT-YOLANDA NAVARRO

 29. ª i Cª s.XVI – s.XVII Rev. científica ± s.XV Mateix saber Saber qualitatiu i poc precís ª Cª MÈTODE HIPOTÈTIC DEDUCTIU • Especulacions abstractes sense base empírica • Generalitzacions sense base teòrica • Raonament i experiència per dos camins CÀLCUL MATEMÀTIC COMPROVACIÓ EXPERIMENTAL PPT-YOLANDA NAVARRO

 30. MÈTODE INDUCTIU CIÈNCIES EXPERIMENTALS MÈTODE DEDUCTIU CIÈNCIES FORMALS LÒGICA MATES PPT-YOLANDA NAVARRO

 31. DAVANT LES INSUFICIÈNCIES DELS MÈTODES DEDUCTIU I INDUCTIU, EL MÈTODE HIPOTÈTIC-DEDUCTIU INTRODUEIX UNA NOVA MANERA DE FER CIÈNCIA ON LA DARRERA PARAULA LA TENEN ELS FETS MÈTODE CIENTÍFIC LA CIÈNCIA NO ÉS UN CONEIXEMENT INFAL·LIBLE, PERÒ ÉS CAPAÇ D'APRENDRE DELS ERRORS, PROGRESSA INDEFINIDAMENT PPT-YOLANDA NAVARRO

 32. DESCRIPCIONS MÉS PRECISES MÈTODE CIENTÍFIC PREDICCIONS ANTICIPAR-NOS PREDICCIONS ÚTILS "MILLORAR CONDICIONS DE VIDA" ADAPTAR-NOS PPT-YOLANDA NAVARRO

 33. LES TEORIES FILOSÒFIQUES NO SÓN FALSABLES • NO CARÀCTER PREDICTIU, NOMÉS DESCRIU • LA FILOSOFIA NO TE LÍMITS EN EL RADI D'ACCIÓ, LA CIÈNCIA SÍ MÈTODE OBJECTIU ACTITUD PPT-YOLANDA NAVARRO

 34. LA FILOSOFIA REFLEXIONA SOBRE LA CIÈNCIA, ABUSOS, CRÍTIQUES PPT-YOLANDA NAVARRO

 35. FISICOMATEMÀTIC CONEIXEMENT CONEIXEMENT DELS FENÒMENS EN L'ESPAI/TEMPS KANT PENSAMENT IMPOSSIBLE ARRIBAR A CONÈIXER. ESPECULACIONS ABSTRACTES QUE PODEN SER IMPORTANTS PER A LA NOSTRA VIDA PPT-YOLANDA NAVARRO

 36. CIÈNCIES FORMALS I ESTUDIS EMPÍRICS CIÈNCIA CONEIXEMENT • REALITATS QUE ESCAPEN AL DOMINI DELS FETS FILOSOFIA PENSAMENT COSES QUE SÍ PODEM CONÈIXER I COSES QUE NO • LA CIÈNCIA • LA FILOSOFIA • MINUCIOSITAT • PANORÀMICA GENERAL • DOS IMATGES NECESSÀRIES PER TAL D'OBTENIR UNA IMATGE COMPLETA I FIABLE PPT-YOLANDA NAVARRO

 37. LA FILOSOFIA COM A ACTITUD CRÍTICA PARTINT DE KANT • RACIONAL • CRÍTICA • INTERROGATIVA ACTIVITAT TOTS ELS ASPECTES DE LA REALITAT (VISIÓ GLOBAL) FILOSOFIA COHERÈNCIA FORÇA ARGUMENTATIVA BONES/MALES RAONS ÉS MÉS IMPORTANT COM PENSEM QUE NO PAS ALLÒ QUE PENSEM PPT-YOLANDA NAVARRO

 38. FILOSOFAR NO ÉS SIMPLEMENT PENSAR, SINÓ ENFRONTAR-SE A LES COSES AMB UNA ACTITUD CRÍTICA PPT-YOLANDA NAVARRO

 39. FILOSOFIA COM A SABER AMB OBJECTE DEFINIT, CONTINGUTS I VALOR ESPECÍFIC SABER TOTAL QUE INTEGRA TOTS ELS CONEIXEMENTS CIENTÍFICS EN UNA MATEIXA PERSPECTIVA VISIÓ INTEGRAL QUE SUPERA EL REDUCCIONISME PERSPECTIVA GLOBAL I INTEGRADORA PPT-YOLANDA NAVARRO

 40. FILOSOFIA : SABER o/i ACTIVITAT CONJUNT DE REFLEXIONS I PENSAMENTS CONJUNT DE MÈTODES I PROCEDIMENTS PPT-YOLANDA NAVARRO