Download
sv tov drama a divadlo 1 poloviny 20 stolet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

455 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

 2. EPICKÉ DIVADLO - aktuálnost - aktualizace historických témat - snaha zrušit iluzi skutečnosti, zasahování vypravěče do děje, oslovování diváků herci - otevřená scéna bez opony – scény se mění a přestavují před očima diváků - od 50. let vliv na drama po celém světě - zakladatelem epického divadla byl Bertolt Brecht

 3. BERTOLT BRECHT(1898 – 1956) • - německý dramatik, divadelní teoretik a • režisér (Mnichov, Berlín) • po nástupu Hitlera k moci r. 1933 odešel • do emigrace • po vypuknutí 2. světové války emigroval • do USA • po válce se vrátil do Německa (NDR) • zakladatel epického divadla, v Berlíně byl • divadelním režisérem

 4. BRECHTOVO DÍLO Třígrošová opera – konkurenční boj dvou londýnských gangů, honba za penězi, korupce Matka Kuráž a její děti – sociálně zaměřené drama, děj z třicetileté války (17.st.), smutný příběh markytánky, která chce před válkou uchránit své 3 dospělé děti; táhne se zbožím s armádou; přestože přišla o své potomky, nepochopila, že válka je příčinou jejího neštěstí Strach a bída Třetí říše – protifašistické drama

 5. GEORGE BERNARD SHAW(1856 – 1950) • anglický dramatik a kritik irského původu, • nositel Nobelovy ceny • zakladatel anglického moderního dramatu, • po W. Shakespearovi nejvýznamnější • anglický dramatik • samostudium v knihovně Britského muzea • v Londýně se živil jako divadelní kritik

 6. SHAWOVO DÍLO Živnost paní Warrenové – sociálně kritické drama, otevřeně pojednává o kuplířství Caesar a Kleopatra – hra s historickým námětem Svatá Jana – tragédie, historická hra o francouzské národní hrdince Johance z Arku Pygmalion –komedie; sázka profesora fonetikyHigginse s bohatým přítelem - plukovníkem Pickeringem, že v krátké době naučí správně mluvit nevzdělanou květinářku Lízu a uvede ji do společnosti; naučí ji také vybranému chování

 7. LUIGI PIRANDELLO(1867 – 1936) • italský dramatik a divadelní režisér, • nositel Nobelovy ceny • studoval literaturu a filologii • stal se režisérem a divadelním ředitelem • hodně cestoval • vstoupil do fašistické strany • jeho dílo vychází z verismu (umělecký směr, spojení kritického realismu a naturalismu

 8. PIRANDELLOVO DÍLO Šest postav hledá autora – hra uplatňuje princip tzv. divadla na divadle, pod vedením režiséra probíhá na scéně divadelní zkouška, tu přeruší příchod šesti postav, které vyprávěním svých životních osudů celou hru naplní Jindřich IV. - hra plná dějových zvratů, začínající fiktivní a končící skutečnou vraždou, ve které je divák ponechán v nejistotě, zda hrdina je či není šílený

 9. FEDERICO GARCÍA LORCA(1898 – 1936) • španělský dramatik • studoval filozofii, literaturu a práva • hodně kreslil a s pomocí S. Dalího svá díla vystavoval (do Dalího byl zamilován) • byl zastřelen fašistickou Frankovou policií na samém počátku španělské občanské války • jeho tvorba je ovlivněna andaluským folklorem a surrealismem

 10. LORCOVO DÍLO Krvavá svatba – tragédie z venkovského prostředí (konflikt se zákonem morálky a cti, nevěsta opouští ženicha a jde za milovaným mužem) Dům Bernardy Albové – tragédie, psychologická kresba dívčích a ženských charakterů

 11. EUGENE GLADSTONE O´NEILL(1888 – 1953) • americký dramatik, zakladatel amerického moderního divadla, nositel Nobelovy ceny • nedokončil studia práv • vedl bohémský život, prošel různými • zaměstnáními • vyčerpávající život podlomil jeho zdraví (tuberkulóza), v sanatoriích začal psát • jeho hry mají hluboký psychologický podtext, zobrazuje v nich rodinné vztahy ničené nenávistí, incestní láskou a cizoložstvím, které ústí ve vraždy a sebevraždy

 12. O´NEILLOVO DÍLO Smutek sluší Elektře – moderní parafráze antické tragédie, doba války Severu proti Jihu, návrat generála domů, zavražděn manželkou, pomstěn synem, který zabil matčina milence, matka spáchá sebevraždu, syn se sestrou prchají z domu Touha pod jilmy - drama konfliktu mezi otcem a synem (mladá žena starého farmáře svedla nevlastního syna, aby získala manželův statek)

 13. ZDROJE • http://www.cocteau-jean.com/ • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht • http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw • http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello • http://www.topnews.in/people/federico-garcia-lorca • http://cs.wikipedia.org/wiki/Gerhart_Hauptmann • http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maeterlinck • http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugene_O'Neill