Download
de nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris PowerPoint Presentation
Download Presentation
De nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris

De nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De nieuwe regels van de onafhankelijkheid van de commissaris David Szafran Secretaris-generaal van het IBR 18.06.2003

 2. Agenda • IBR & het beroep van bedrijfsrevisor • Internationaal kader • Wet van 2 augustus 2002corporate governance • Onafhankelijkheid • Auditcomités

 3. IBR • Wet van 22.07.1953 • Bedrijfsrevisoren • Commissariaat • Andere wettelijke opdrachten • Verenigbare opdrachten

 4. Deontologie en onafhankelijkheid • Wet van 22.07.1953 • Art. 133 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen • K.B. van 10.01.1994 • Tuchtprocedures

 5. FEE – Common Core of Principles IFAC – Code of Ethics Sarbanes-Oxley Act; SEC – Independence Requirements Europese Commissie – Aanbeveling van 16.05.2002 Internationaal kader

 6. Onafhankelijkheid van de commissaris Auditcomité Directiecomité Belangenconflicten Aansprakelijkheid van de bestuurders Algemene vergadering Maatschappelijk kapitaal Publiciteit van belangrijke participaties Wet van 02.08.2002corporate governance

 7. Cooling-off period Non-auditdiensten Bekendmaking van de vergoedingen Comité voor advies en controle Onafhankelijkheid van de commissaris

 8. Art. 133 W. Venn. Toepassingsgebied: commissaris Verbod: mandaat of functie binnen een gecontroleerde vennootschap + verbonden vennootschappen Duur: 2 jaar Art. 170 W. Venn.: strafbepalingen Europese aanbeveling Onafhankelijkheid - Cooling-off period

 9. Commissaris + Arbeidsovereenkomst Samenwerkingsverbanden Verbonden personen (art. 11 W. Venn.) Gecontroleerde vennootschap + Verbonden personen in België (art. 11 W. Venn.) Buitenlandse filialen Non-audit diensten

 10. Wettelijke opdrachten Onvereningbare extra-legale opdrachten (K.B.) Verenigbare extra-legale opdrachten Non-audit diensten

 11. K.B. 04.04.2003 Principes Toepassingen: Beslissing Boekhouding Informatica Waardering Interne audit Vertegenwoordiging Recrutering Non-audit diensten

 12. Toepassingsgebied: Beursgenoteerde vennootschappen (art. 4 W. Venn.) Groep gehouden aan het opstellen en publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen Limiet non-audit diensten (behalve acquisitie-audits) = vergoedingen wettelijke controle (art. 134 W. Venn.): Gecontroleerde vennootschap Filialen “1/1-Regel”

 13. Uitzonderingen Statutair auditcomité Comité voor advies en controle College van van elkaar onafhankelijke commissarissen “1/1-Regel” (vervolg)

 14. Jaarverslag Uitzonderlijke prestaties commissaris arbeidsovereenkomst samenwerkingsverbanden verbonden personen Prestaties gecontroleerde vennootschap verbonden vennootschap in België Buitenlands filiaal Categorieën (K.B.) Publiciteit van vergoedingen

 15. Kwaliteitscontrole – Europese aanbeveling (nov. 2000) Tuchtprocedures: Inleiding: Raad IBR Procureur Hoge Raad voor de Economische beroepen Beslissing: Tuchtcommissies Beroepscommissies Hof van Cassatie Controle

 16. Samenstelling Leden, onafhankelijk van het beroep Benoemd door de Koning voor 5 jaar Beroepsgeheim Bevoegdheden Advies Inleiden van een tuchtdossier K.B. 04.04.2003 Comité voor advies en controle

 17. 19.05.2003: samenstelling van het Comité voor advies en controle 01.09.2003: bevoegdheden mbt. advies en tucht van het Comité voor advies en controle 01.10.2003: art. 4 – 5 wetcorporate governance (cooling-off period; publiciteit;1/1-regel; non-auditdiensten) K.B. 04.04.2003 onverenigbare non-auditdiensten Inwerkingtreding

 18. Onverenigbaarheden: nieuwe vastgelegde non-auditdiensten Bekendmaking : vanaf boekjaar volgend op inwerkingtreding Overgangsmaatregelen

 19. Cooling-off period Non-auditdiensten Bekendmaking van de vergoedingen Comité voor advies en controle Onafhankelijkheid vande commissaris

 20. Adviserende comités (art. 522 W. Venn.) in de Raad van Bestuur samenstelling opdracht Auditcomité (art. 133 W. Venn.) 1/1-regel statuten in de Raad van Bestuur permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris Auditcomité

 21. Onafhankelijkheid = fundamenteel beginsel Controle Auditcomité Europese harmonisering: Boekhoudkundige normen (IAS→IFRS) Auditnormen: Controlenormen Kwaliteitscontrole Etische regels (onafhankelijkheid) Europese financiële markten Besluit

 22. Onafhankelijkheid van de commissaris Cooling-off period Non-auditdiensten Bekendmaking van de vergoedingen Comité voor advies en controle Vragen