Download
de mythe van de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Mythe van de PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Mythe van de

De Mythe van de

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De Mythe van de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De Mythe van de Kabouters, elfen en trollen Charlotte Wester en Davina Olling

 2. Indeling • Inleiding • Kabouters • Elfen • Trollen • Conclusie • Discussie

 3. Inleiding • Waarom over kabouters, elfen en trollen?

 4. Kabouters • Algemene informatie • De muts • Kabouters en dieren • Leefgebied van de kabouter • Soorten kabouters • Ontstaan van kabouters

 5. Algemene informatie Het woord kabouter is afgeleid van het woord Kobold. Dit is weer afgeleid van Kuba-Walda, en dat betekent ‘huisbestuurder’ of ‘huisgeest’. De algemene gedachte bij een kabouter is een rode muts, een blauw hemd, een groene broek en een witte baard. Hij leeft in het bos en is 30 cm lang. Kabouters

 6. De muts De muts is het belangrijkste onderdeel van de kabouter. Hij krijgt zijn muts als hij wordt geboren en houdt hem zijn hele leven op. De muts is gemaakt van vilt en is massief van de punt tot op het hoofd De muts beschermd de kabouter tegen vallende objecten van boven. Kabouters

 7. Kabouters en dieren Kabouters kunnen goed met dieren opschieten en kunnen hen ook verstaan. Kabouters helpen dieren ook als ze problemen hebben. Dat doen ze doormiddel van hun technische hulpmiddelen. Kabouters

 8. Het leefgebied van de kabouter Da Kabouter leeft in Europa. De westgrens ligt bij de Ierse kust, de oostgrens ligt diep in Siberië, de noordgrens ligt boven in Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland en Siberië en de zuidgrens begint bij de Belgische kust en loopt zo door. Kabouters

 9. Kabouters uit de verschillende landen: • Iers: Imp • Engels: Imp • Belgisch: Klein manneken • Duits: Heinzelmänchen • Noors: Tomte • Zweeds: Tomtebisse • Deens: Nisse • Fins: Tonttu • Russisch: Domovoi Djédoesjka • Servisch: Kippec • Bulgaars: Djudjé • Joegoslavisch: Patuljak • Tsjechsisch: Skritek • Hongaars: Manó • Nederlands: Kabouter Kabouters

 10. Soorten kabouters • De Boskabouter • De Duinkabouter • De Tuinkabouter • De Boerderijkabouter • De Huiskabouter • De Siberische kabouter Kabouters

 11. Ontstaan van kabouters Er wordt gedacht dat kabouters zijn ontstaan doordat ouders hun (ongewenste) kinderen dumpten in het bos. De kabouters moesten wel eten hebben, dus gingen ze werken bij boeren. (‘s Nachts). Hier komt ook de uitdrukking “Dat hebben de kaboutertjes gedaan” vandaan. Kabouters

 12. Elfen • Algemene informatie • Het ontstaan van 2 soorten elfen • Het elfenkarakter • Het leefgebied • Elfenziektes • Elfenkringen • Verklaring

 13. Algemene informatie Het woord Fea (elf) komt uit het Latijn van het woord Fatea. Elfen hebben erg veel verschillende gedaantes en betekenissen, maar ze worden vaak gezien als de beschermers van de natuur. Elfen

 14. Het ontstaan van 2 soorten elfen Volgens een mythe was er ooit 1 soort elfen. Een heel vredelievend volkje. Maar door een oorlog tussen 2 elfen die de macht wilden hebben ontstonden er 2 soorten: de goede elfen en de slechte elfen. Elfen

 15. Het elfenkarakter Elfen bezitten een soort kracht waarmee ze hun geluk of ongenoegen mee kunnen bepalen. Je moet een elf met veel geduld en respect benaderen, ander kan hij kwaadaardig en gemeen worden. Elfen

 16. Het leefgebied Het verschilt per volk en cultuur waar de elfen leven. Som leven ze gewoon op aarde, soms in een gebied dat niet bestaat. De elfenhuizen zijn meestal in aardwallen, huneschansen en grafheuvels. Elfen

 17. Elfenziektes Elfen kregen vroeger de schuld van onverklaarbare ziektes of dood. De term ‘beroerte’ komt van de elfen. Letterlijk betekende het beroerd (geraakt) door een elf. Kwalen zoals blauwe plekken en reumatiek zouden zijn gekomen door elfenknepen. Elfen

 18. Elfenkringen Een elfenkring is een lok middel of mensen te lokken. Alle elfen dansen in een kring en nodigen het slachtoffer uit. De dans lijkt maar een paar minuten te duren, maar in werkelijkheid duurt deze 7 jaar. Je kan iemand redden door met 1 voet in de kring en 1 voet uit de kring de gevangene uit de kring te trekken. Elfen

 19. Verklaring Mensen wilden vroeger overal een verklaring voor hebben, dus bedachten ze fantasiewezens die wel echt zouden kunnen zijn. Elfen zijn oorspronkelijk (zonder sprookjes etc.) vuurvliegjes.

 20. Trollen • Algemene informatie • Het leefgebied • Verschillende soorten trollen • Het ontstaan van de trol

 21. Algemene informatie Trollen hebben te taak om goud en zilver in de aarde te bewaken. Trollen zijn meestal klein, hebben 4 vingers per hand en 4 tenen per voet, ze hebben een staart, grote neus en ze zijn geelbruin van kleur. Ze kunnen ook honderden jaren oud worden. Trollen

 22. Het leefgebied Trollen leven vooral in IJsland, Siberië, Rusland en in de Scandinavische landen. Trollen in het bos, bergen en water en ze komen alleen ‘s nachts buiten omdat ze niet tegen het daglicht zouden kunnen. Trollen

 23. Verschillende soorten trollen • Bergtrol • Bostrol • Watertrol • Regenboogtrol Trollen

 24. Ontstaan van de trol Vroeger werden mismaakte mensen gedumpt in het bos. Deze sloten zich aan bij meer mismaakte mensen. Deskundigen denken dat de mythe van trollen hierdoor is ontstaan. Trollen

 25. Conclusie Mensen proberen hun eigen onwetendheid om te zetten in sprookjes. Waarin ‘saaie’ wezens ineens duister zijn.

 26. Discussie • Kabouters en trollen hebben echt bestaan, terwijl elfen pure onzin zijn. • Mythologische wezens bestaan nog steeds

 27. The End Charlotte Wester en Davina Olling