Download
de werking van de waaier van parent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De werking van de waaier van Parent PowerPoint Presentation
Download Presentation
De werking van de waaier van Parent

De werking van de waaier van Parent

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De werking van de waaier van Parent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De werking van de waaier van Parent Opmeten van astigmatisme

  2. Toepassing • We gebruiken de waaier bij 3 à 4/10 visus om ruwe as en sterkte te bepalen van cilinder. • Klant wijst donkerste lijn aan. (indien aanwezig) • We draaien pijl naar zwartste lijn.

  3. retina Netvliesdiagram Tijdens refractie dus in myopische toestand! Verticale lijn het zwartst, dichtst bij retina Horizontale lijn het minste zwart Verticaal meest gekromd, meest myopische

  4. Zijn beide helften van pijl even zwart? Zoniet dan draaien we de pijl in de richting van de lichtste helft, tot gelijk. • We lezen as-richting af en plaatsen deze in foropter. • We maken klant nu attent op vierkanten en zeggen dat we beide gelijk gaan maken. Tevens vragen wij de klant ons te melden wanneer beide gelijk zijn. • We geven min cilinder tot gelijk. Niet vergeten per halve dioptrie cilinder sfeer +0.25 geven.

  5. retina Verticaal zwarter Cil -0.25 as 180 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 180 180 180 180 180 +0.25 Sf +0.25 +0.25 Cil -0.25 as 180 Cil -0.25 as 180 gelijk +0.25 Sf +0.25 Gelijk maar waziger +0.25 Cil -0.25 as 180 Horizontaal zwarter actie waarneming klant brandlijnen Start waaier Verticaal zwarter Cil -0.25 as 180 Verticaal zwarter Verticaal zwarter Verticaal zwarter

  6. Doel