Download
bepaling van de diameter van de zon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bepaling van de diameter van de zon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bepaling van de diameter van de zon

Bepaling van de diameter van de zon

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bepaling van de diameter van de zon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bepaling van de diameter van de zon • De zon schijnt door het venster in het fysicalokaal. • In een groot blad papier hebben we een klein rond gaatje gemaakt.

  2. Bepaling van de diameter van de zon • Op het millimeterpapier op de muur zien we een cirkelvormige lichtvlek.

  3. Bepaling van de diameter van de zon • B = 4,3.10-2 m • b = 4,40 m • g = 1,5.108 m • Dzon = ??? • Dzon /B = g/b