Download
houston n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOUSTON PowerPoint Presentation

HOUSTON

205 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HOUSTON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HOUSTON We have a problem

 2. Om USIT sitt nye driftssenter

 3. Hva er det? • Et driftssenter • En helpdesk • ”IT-vakta” • ”Houston”

 4. Kort fortalt • Det beste av ukevaktene og LUKA på samme sted

 5. Hvordan drives ting i dag? • Ukevakt-ordninger i gruppene • unix-drift, pcadm, oracle (nett-drift, web) • Disse passer på • Mailinglister • Mail fra folk • Mail fra maskiner • Ulike verktøy • Logger • Feilmeldinger • Sentrert rundt erfaring – dårlig dokumentasjon

 6. Ikke helt optimalt • Lite kommunikasjon mellom gruppene • Veldig maskinsentrert • Liten forskjell på maskiner • Overvåkning – palantír • Tregt – basert på at operatører sender alarmer i mail • Konfigurasjonen henger etter • Uskarpt skille mellom utvikling og drift • Vanskelig for lokale IT-folk å få tak i sentrale driftspersoner i gruppene

 7. Hvor er fokus? • Forskjellig i de forskjellige gruppene • Holde maskiner oppe • Holde databaser oppe • Holde nettet oppe • ”Hvorfor svarer ikke websiden?” • ”Hvorfor får jeg ikke logget inn?” • Liten fokus på tjenester

 8. Brukerstøtte • LUKA • Vet ikke alltid hva som skjer • Blir ikke fortalt om problemer • Får ikke tak i ukevaktene • Kan gjøre lite drift på egenhånd

 9. Ny driftsmodell • Prosjekt ved USIT – etablere driftssenter • Fokusere mer på tjenester • Dokumentere bedre • Samlokalisering • Ukevaktene og luka på ett sted • Norsk Hydro har gjort det før • <apollo13@usit.uio.no>

 10. Houston • Driftssenter og helpdesk på samme sted • 6-8 driftsfolk – 2 helpdesk-folk • Snakker mer med hverandre • Løser problemer fortere • Vet ”alltid” hva som skjer • Flere navn... • ”Center of Operations” • ”Helpdesk” • ”Call Center”

 11. Flere ting • Alltid ressurspersoner samlet • Lur bruk av telefon • Samordning av verktøy • LUKA og operatørene i sin nåværende form forsvinner • Nye telefonnumre • Kan bli et viktig ansikt utad for USIT

 12. Brukerstøtte • Førstelinjetjeneste omtrent som før • Oppringt- og kveldstjeneste som før • Økt kompetanse hos personalet • Bruk av Tivoli Remote Control

 13. Tjenester • Vi jobber mye med å vri fokus mer mot tjenester • Kartlegge hvilke komponenter som til sammen f. eks. gir oss tjenesten[logge inn] • Lettere å koble symptom mot årsak

 14. Gevinster • Større oversikt over IT-tjenestene • Større kontakt mellom gruppene på USIT • Mer kontakt med IT-ansvarlige • Finne hull i dokumentasjonen • Man finner ut hva IT-ansvarlige bør lære mer om • Man lærer mer om andres driftsoppgaver • Etterhvert melder behovene seg selv for andre verktøy og smartere måter å gjøre ting på

 15. Steder og tider • Vi bygger om hackeranstalten på USIT • Prøvedrift 1. Oktober • Full drift 1. Januar 2003

 16. Steder og tider • Vi bygger om hackeranstalten på USITbrukerarealet • Prøvedrift 1. Oktober • Full drift 1. Januar 2003

 17. Houston

 18. Houston Helpdesk YMSE Helpdesk WEB Nett PC DBA PC UNIX UNIX

 19. Videokanon • Nett-verktøy • Palantír • Event-konsoll • Logger • Annet

 20. What’s in it for us? • Sentrale feil oppdages og rettes fortere • feil.uio.no • Lettere å finne driftsfolk, dere kan etter hvert ringe rett til plassene • Helpdesk med større kunnskap og mer oversikt