Download
unified communications n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unified Communications PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unified Communications

Unified Communications

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Unified Communications

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Unified Communications

 2. Unified Communications and CollaborationSimplify Working Together Pervasive capabilities for where and how people work

 3. Different timeDifferent place Group work Same timeDifferent place Same time Same place Individual work Groupworking trends Forrester 2005

 4. Communications Convergence Communications Convergence Occurs Integrated Communication Solutions IP Telephony Mobile/Remote Solutions Horizontally Integrated Communications Expanded VoIP Scenarios Common Directory Standards Based Communication Capabilities IM and Presence Web and Video Conferencing VoIP PBX Integration Integration with Applications Mobile Phones E-mail Voicemail Fax

 5. Separate Management Common Management Unified Experience Enterprise Telephony E-Mail & Instant Messaging Audio Conference Video Conference Web Conference Voice Mail E-Mail + UM Instant Messaging Enterprise Telephony Conferencing Platform Why Convergence Today’s Silo’ed Communications Integrated Communications Overall Costs Down

 6. Intuitive and contextual Rich-presence; multimodal Any device, any place Standards-based platform Rich APIs and Web Services Developer Tools Infrastructure simplification Consolidation People-Centric Communications

 7. Demo • Communicator • Exchange integration

 8. Virtual Meetings

 9. UnifiedCommunicationsAnd Collaboration BusinessIntelligence Enterprise ContentManagement WebsiteAndSecurityFramework BusinessDataCatalog OpenXML FileFormats ExtensibleUI Search Workflow Secured, Well-Managed Infrastructure UnifiedCommunicationsAnd Collaboration 2007 Office SystemInfrastructure to streamline the way people do business

 10. Sammanfattning • Arbetssätt förändras och ställer nya krav • En värld • Överallt närsomhelst • Tillgång på rätt information • Office System levererar en IT plattform för att stödja detta • Ni partners behövs för att implementera lösningarna

 11. Hemläxa • Identifiera lösningsområden • Behov • Affärsresultat • Lösningsexempel • Paketera lösningar • Utbildningssatsningar • Case studies