Download
agr r k rnyezetv delmi modul agr r k rnyezetv delem agrotechnol gia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia

81 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Agrár-környezetvédelmi ModulAgrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

  2. Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) ismertetése.104.lecke

  3. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) • Az AVOP a mez ő gazdaság és a vidéki térségek helyzetének elemzését, a célokat és fejlesztési irányokat meghatározó stratégiát, valamint az intézkedések céljának és tartalmának rövid összegzését foglalja magába. • A fenntarthatóbb és versenyképesebb agrárgazdaság (beleértve a mezőgazdaságot, halászatot és élelmiszer-feldolgozást), valamint a vidéki térségek jövedelemszint-növelésen és a munkalehetőségek bővítésén alapuló integrált fejlesztésének támogatása révén az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program hozzájárul a Közösségi Támogatási Keret stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához.

  4. Az AVOP céljai Az Operatív Program specifikus céljai a következők: • A mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása; • A vidék felzárkóztatásának elősegítése.

  5. Az AVOP prioritásai • Prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban: A prioritás intézkedései a halászatot is magába foglaló mezőgazdasági termelés versenyképességét kívánják növelni a termelési költségeket csökkentő, a termékek hozzáadott értékét és minőségét növelő, a környezet védelmét, a higiéniai és állat-elhelyezési feltételeket javító beruházások támogatásán keresztül.

  6. A prioritás konkrét céljai: • Alapvető cél a mező - és erdőgazdasági, továbbá halászati termelés modernizálása, • strukturális támogatása, konkrétan: • a termelés fajlagos költségeinek csökkentése, technikai-technológiai megújulás, • a termelékenység növelése, • a termelési szerkezet javítása, • a termékek minőségének javítása, • a mez ő gazdasági munkaerő, a mező gazdasági vállalkozók jobb korstruktúrájának • kialakítása, • a képzettségi szint emelése.

  7. 2. Prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása Támogatja az élelmiszer-feldolgozó ipar fejlesztését a technológia, a kapcsolódó logisztikai, tároló- és raktárkapacitások, valamint az informatikai háttér modernizálása révén. A beruházások elsődlegesen a fogyasztók egészségének védelmét, az élelmiszerbiztonságot, a termékek minőségének javítását, a környezet védelmét (hulladék- és melléktermék-kezelés), valamint az értékesítési csatornákhoz való nagyobb alkalmazkodást szolgálják.

  8. 3. Prioritás: Vidéki térséges fejlesztése A vidéki térségek legfőbb strukturális gyengeségeinek, mint az infrastruktúra elmaradottságának és a vidéki települések mezőgazdasági termeléstől való nagyfokú függésének felszámolását célozza. Három specifikus célt tartalmaz: - a vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatás javítása; - a vidéki környezet vonzóbbá tétele; - kísérleti, integrált kistérségi programok (LEADER+ megközelítés) kidolgozása és megvalósítása.

  9. ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai • Szakirodalom: • Ángyán J.- Fésűs I.- Podmaniczky L.- Tar F.- Vajnáné Madarassy A.: 1999. Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program. Agrár- környezetgazdálkodási tanulmányi kötetek, FVM, Budapest, 174 p. • Ángyán J.- Menyhért Z. : 1988. Integrált, alkalmazkodó növénytermesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 163 p. • Demeter, A. (szerk) (2000) Natura 2000 – Európai hálózat a természeti értékek megőrzésére, Öko Rt., Budapest • Egyéb források: • A nemzeti agrár-környezetgazdálkodás honlapja: www.nakp.hu • A NATURA 2000 honlapja: www.natura2000.hu

  10. Köszönöm a figyelmet!