Transaksiyonel Analiz Özet - PowerPoint PPT Presentation

transaksiyonel analiz zet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transaksiyonel Analiz Özet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Transaksiyonel Analiz Özet

play fullscreen
1 / 25
Transaksiyonel Analiz Özet
1393 Views
Download Presentation
aulii
Download Presentation

Transaksiyonel Analiz Özet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Transaksiyonel Analiz Özet • KİŞİLERARASI İLETİŞİMLERİ İNCELEMEDE PEK ÇOK YAKLAŞIM BULUNMAKTADIR. • TRANSAKSİYONEL ANALİZ DE BU YAKLAŞIMLARDAN BİRİDİR.

 2. EGO DURUMLARI • YAPISAL ANALİZ EBEVEYN YETİŞKİN ÇOCUK

 3. EGO DURUMLARI • FONKSİYONEL ANALİZ BAKIM VEREN EBEVEYN KONTROL EDEN EBEVEYN BE KE YETİŞKİN DOĞAL ÇOCUK UYARLANMIŞ ÇOCUK DÇ UÇ

 4. EBEVEYN EGO DURUMU • YILLAR SONRA EBEVEYN AKTİFKEN YILLAR ÖNCE KAYDEDİLEN BİLGİLER ORTAYA ÇIKAR VE ÖYLE DAVRANILIR. • EN FAZLA DA ÇOCUĞUNA KARŞI EBEVEYN EGO DURUMU ORTAYA ÇIKAR.

 5. EBEVEYN EGO DURUMU • SADECE OLUMSUZ DUYGU, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLAR DEĞİL, OLUMLULAR DA KAYDEDİLİR.

 6. BAKIM VEREN EBEVEYN KONTROL EDEN EBEVEYN Ebeveyn ego durumu Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz Israrlı ve Güçlü, Kendisinin Ve başkasının Hakkını savunan Eleştirel, Hakaret eden Karşısındakini ezen İzin verici, Yumuşak, Bağımlı hale Getirmeden İhtiyacı olduğu Zaman bakım Verir. İnsanları Kurtarır, Küçük Hissettirir, Bağımlı hale, Getirir.

 7. Bakım Veren Ebeveyn • “Ceketini giy, üşürsün” • “Okuldan geldin açsındır, hemen yemek hazırlayayım” • “Sen bıçakla soyamazsın, ben soyarım” • “Ben senin başarılı olacağına inanıyorum” • “Sen çok akıllı bir çocuksun”

 8. Eleştirel Ebeveyn • “Dersini yap, yoksa öğretmenini arayacağım.” • “Şu dağıttıklarını topla artık koca adam oldun” • “Her zaman düzenli ol” • “Benimle asla böyle konuşma” • “Ben senin annenim/babanım, benim sözümü dinlemelisin”

 9. Ebeveyn

 10. ÇOCUK EGO DURUMU

 11. ÇOCUK EGO DURUMU • KİŞİLİĞİMİZİN AZ GELİŞMİŞ YA DA ÇOCUKSU YANI OLARAK ALGILANMAMALIDIR.

 12. ÇOCUK EGO DURUMU • YAŞI YA DA EĞİTİM DÜZEYİ NE OLURSA OLSUN HER İNSAN ÇOCUK BENLİK DURUMUNU SERGİLEYEBİLİR.

 13. ÇOCUK EGO DURUMU USLU UYARLANMIŞ ÇOCUK DOĞAL ÇOCUK ASİ

 14. ÇOCUK EGO DURUMU • DOĞAL ÇOCUK • Fiziksel ihtiyaçları, isteklerini gözetir. • Eğlenceli, oyuncu, seksi,ben-merkezci • Spontan, içinden geldiği gibi davranır.

 15. ÇOCUK EGO DURUMU • Uyarlanmış çocuk • Kendi içinde USLU ve ASİ olmak üzere ikiye ayrılır. • Uslu çocuk benliği “ne diyorsam onu yap” görüşüyle büyütüldüğü için kurallara, otoriteye uyan, içe dönük uysal bir kişilik özelliği sergileyen bir benliktir.

 16. ÇOCUK EGO DURUMU • Asi çocuk benliği ise otoriteye baş kaldırır, her şeye karşı gelerek saldırgan bir kişilik yapısı sergiler. Bu tür çocuk benliği otoritenin isteğinin zıttını yaptığı için bağımlıdır.

 17. Doğal Çocuk • “Off! Sıkıldım” • “Hadi ama gelsene” • “Canım pasta çekti,hadi yapalım” • “Senin yüzünden, arkadaşlarımla oynamaya gidemiyorum.” • “Ben, biraz daha tv izlemek istiyorum.”

 18. Uslu Çocuk • “Tamam, nasıl istersen.” • “Ben, zaten o oyunu çok severim.” • “Ben, bütün arkadaşlarımı çok seviyorum.” • “Bir daha yapmayacağım, söz.”

 19. Asi Çocuk • “ O kazağı giymeyeceğim işte” • “Ben bu yoldan gitmek istiyorum” • “Bana ne” • “Özür dilemek istemiyorum” • “Sana inat yapmayacağım”

 20. Çocuk ego durumu

 21. YETİŞKİN EGO DURUMU • Kişiliğimizin akılcı yanı. • Mantıklı. • Algılama, bellekte tutma, veri-işleme ve benzeri bilişsel etkinliklerle uğraşır.

 22. YETİŞKİN EGO DURUMU • Büyük ve olgun olmakla ilişkisi yok. • Çocukta da yetişkin yan vardır. • “Şimdi ve burada” ya odaklanır. Yani geçmiş ve gelecekle ilgilenmez.

 23. YETİŞKİN EGO DURUMU • Ne sadece toplumsal kuralları gözetir, ne de kişisel ihtiyaçları dikkate alır. • Yargılayıcı ya da duygusal olmadan gerçekçi davranmaya çabalar.

 24. YETİŞKİN EGO DURUMU • Yetişkin benliğin en önemli özelliği belirli bir konu, sorun ile ilgili olarak önceden bilgi toplaması, bunları değerlendirmesi, olasılıklar üzerinde durarak sorunu çözmesi, düşüncelerini önyargılar değil gerçekler üzerine oturtmasıdır.

 25. YETİŞKİN EGO DURUMU