Download
selamat datang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selamat DaTANG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selamat DaTANG

Selamat DaTANG

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Selamat DaTANG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SelamatDaTANG Tetamu Allah & TetamuRasulullah SAW diHaramain MadinahMunawwarah danMakkah Mukarramah

 2. Bismillahirrahmanirrahim

 3. Manasik Umroh • Syarat Umroh • Islam • Aqil • Baligh • Merdeka • Mampu

 4. NIAT

 5. Sholat Do’a Sedekah Nabung Mendaftar Berangkat Istighfar AMAL

 6. Berangkat • Bekal • Sholat Safar • Do’a • Sedekah • (Walimatussafar) • Kendaraan • Amalan Safar

 7. Tiba • Doamasukkota • Akomodasi • Adab Masjid Nabawi • ZiarahKuba • Ziarah Lain

 8. Umroh • Rukun • Niat/Ihrom • Tawaf • Sa’i • Tahalul • Tertib

 9. Niat-Ihrom Labbaik... Allahumma Umrotan • Miqat (Bir Ali) • Shalat sunnah ihrom • Niat/Ihrom • Talbiyah Labbaikallaahumma labbaiyk Labbaika laa syarika laka labbayk Innal hamda wan ni’mata Laka wal mulk Laa syariikalak

 10. Tawaf Robbana aatina fid duniya hasanah wa fil aakhirati hasahan waqinaa adzaaban naar • Masjidil Haram Makkah • Ka’bah • Tawaf • Sa’i • Safa - Marwah • Tahallul • Tertib

 11. Jenis Tawaf • Tawaf Rukun • Tawaf Qudum • Tawaf Wada’ • Tawaf Sunnah • Tawaf Nazar

 12. Syarat Tawaf • Mengelilingi Ka’bah • Suci dari hadats • Menutup aurat • Niat dari sudut Hajar Aswad • Ka’bah tetap sebelah kiri • Keliling tujuh kali

 13. Larangan • Dilarang • Potong rambut, bulu, kuku • Pakai parfum, sabun wangi • Tengkar, kelahi • Mendekati isteri • Menikah atau menikahkan • Berburu • Mencabut tetumbuhan • Pria, menutup kepala, pakaian berjahit

 14. DA’WAH • Infirodi • Ijtima’i • Khususi • Umumi

 15. Jazaakmullahu khairan Selamat menunaikan ibadah haji dan umroh semoga mabrur

 16. Alhamdulillah Terima Kasih www.barokahmadinah.com www.sekolahleader.com www.kamyabihomeschool.com www.abayaummi.com www.kalonjihabbatussauda.com International Tour Leader: AH Said +6281385817649 Pin:263291FA