Öğretmen!n!n Özell ! kler ! - PowerPoint PPT Presentation

erken ocukluk d nemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğretmen!n!n Özell ! kler ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğretmen!n!n Özell ! kler !

play fullscreen
1 / 3
Öğretmen!n!n Özell ! kler !
195 Views
Download Presentation
breck
Download Presentation

Öğretmen!n!n Özell ! kler !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Erken Çocukluk Dönemi Öğretmen!n!n Özell!kler!

  2. İçerik • Giriş • Dünya’da ve Türkiye’de Öğretmen Yeterlikleri • Erken Çocukluk Eğitimcisi • Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenleri Açısından Durum • Özet - Önemli Noktalar - Düşün ve Tartış • Değerlendirme Soruları

  3. Öğrenme Çıktıları • Öğretmen standartları, yeterlilikleri ve özellikleri arasındaki farkı açıklar • Öğretmen yeterliliklerine ilişkin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anlatır • Erken çocukluk dönemi eğitimcisinin yeterliliklerini sıralar • Erken çocukluk dönemi eğitimcisinin diğer eğitimcilerden farkını açıklar • Türkiye'de erken çocukluk dönemi eğitimi ve eğitimcisine ilişkin gelişmeleri anlatır