Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR (SPECI) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR (SPECI)

Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR (SPECI)

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR (SPECI)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno 2007

 2. Všeobecná pravidla sestavování Základem pro přípravu leteckých meteorologických zpráv rozšiřovaných mimo rámec letiště původu jsou meteorologická pozorování

 3. Pravidelná pozorováníse provádějí na letištích nepřetržitě. Tato pozorování se provádějí v jednohodinových intervalech vždy k celé hodině. Oblastní postupy ICAO mohou stanovit pozorování v půlhodinových intervalech. Na leteckých meteorologických stanicích umístěných mimo letiště se pozorování provádějí tak, jak určí příslušný meteorologický úřad (v AČR plní úlohu meteorologického úřadu OVL MO) na základě dohody se stanovišti letových provozních služeb a s provozovateli. Mimořádná pozorováníse provádějí podle kritérií, která stanoví meteorologický úřad po konzultacích s odpovědným orgánem letových provozních služeb, provozovateli a provozovatelem letiště.

 4. Z pravidelných pozorování se sestavují: Pravidelné meteorologické zprávy METAR, které se rozšiřují mimo rámec letiště původu podle oblastních postupů ICAO a podle postupů meteorologického úřadu; v AČR se výjimky od těchto postupů stanovují vzhledem k potřebám a zvláštnostem vojenského letectva v odborných nařízeních. Z mimořádných pozorování se sestavují: Zvláštní meteorologické zprávySPECI, které se vydávají, jestliže mimořádná pozorování indikují změny meteorologických podmínek podle stanovených kritérií.

 5. Pravidla pro vydávání zvláštní meteorologické zprávy SPECI Øjestliže se současně jeden meteorologický prvek zhoršuje a jiný zlepšuje, vydává se pouze jedna zvláštní meteorologická zpráva a s touto zprávou se zachází jako se zprávou reprezentující zhoršení a vydávají se ihned po pozorování; Ø zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zhoršení meteorologických podmínek se vydávají ihned po pozorování; Ø zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zlepšení meteorologických podmínek se vydávají teprve tehdy, trvá-li zlepšení 10 minut; tyto zprávy se před vysláním upravují tak, aby indikovaly podmínky převládající na konci tohoto 10- minutového období; Øzvláštní meteorologické zprávy se zařazují do národní výměny podle postupů stanovených meteorologickým úřadem a do mezinárodní výměny podle oblastních postupů ICAO.

 6. Kritéria pro mimořádné pozorování (zkráceno)

 7. Tvar kódu pravidelné (zvláštní) letecké meteorologické zprávy METAR (SPECI) ŘÍKLADY KÓDOVÁNÍ MPS METAR (COR) CCCC YYGGggZ (AUTO) dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx SPECI KMH METAR LKNA 221600Z AUTO 03004KT 220V280 SPECI COR 27008G16MPS VVVVVnVnVnVn DVRDR DR /VRVRVRVRi VVVVNDV nebo ( ) CAVOK RDR DR /VRVRVRVRVVRVRVRVR i 0150 5000 1400SW R28/1000D 6000NDV R12/0800V1200U CAVOK

 8. NS NS NS hS hS hS (cc) nebo w’w’ VVhShShS T ’ T ’ / T’dT’d QPHPH P HPH nebo nebo (CAVOK) NSCnNCD n(CAVOK) DZFG FEW020TCUOVC100 11/03 Q0990 BR SCT010 BKN017CB 02/02 Q0998 TSGRRA VV002 01/M05 Q1012 NSC M01/M12 Q1022 WS RWYDRDR (WTSTS/SS‘) ( RRRRR/ERCReReRBRBR ) REw’w’ nebonebo WS ALL RWY (SNOCLO) RERA WS RWY04 W25/S3 R13/10490591 WS ALL RWY

 9. RMK ( FVVFVFVFVF/DVDV ) CCC FFF TTTTT F‘F‘F‘ RMK FV3000/27 BLU+ WHT BECMG YLO= BLU GRN TEMPO AMB= !

 10. Význam jednotlivých kódů

 11. METAR (SPECI) METAR je název kódu pro pravidelnou meteorologickou zprávu. SPECI je název kódu pro zvláštní meteorologickou zprávu. Název kóduMETAR (SPECI)se zařazuje povinně jako úvodní slovo u každé zprávy. I v případě meteorologického souboru (bulletinu), který může sestávat z jedné nebo více než jedné zprávy METAR, se název kódu METAR uvádí u každé zprávy!

 12. METEOROLOGICKÝ SOUBOR(BULLETIN) SACZ OKPR 040800 METAR LKPR 040800Z 23009KT 1500 R16/1200U BR SCT017TCU SCT032 16/13 Q1015 NOSIG= METAR LKTB 040800Z 27010KT 230V320 1500 R02/P1300N -RA BR SCT024 BKN042 13/08 Q0995 NOSIG= METAR LKKV 040800Z 26017G28KT 0800 R18/0400V0900D FG SCT015 08/07 Q1013 NOSIG= METAR LKMT 040800Z VRB03KT CAVOK 20/16 Q1023 NOSIG= METAR LKKU 040800Z 00000KT 3000 HZ SKC 15/08 Q1006 NOSIG= SACZ OKLA 040800 METAR LKPO 040800Z 20005KT 0300 FZDZ FG OVC003 M04/M04 Q1005 NOSIG= METAR LKKB 040800Z 20006KT 1200 +SHRA FEW011 SCT015TCU BKN042 12/09 Q0997 NOSIG= METAR LKCV 040800Z 31014KT 270V340 9999 FEW018 SCT025 10/06 Q1013 NOSIG= METAR LKNA 040800Z 27013G25KT 240V330 4000 SN SCT040 OVC070 00/M03 Q1010 NOSIG= METAR LKPD 040800Z 32014KT 290V360 1300 BR FEW010 SCT020 08/02 Q1011 NOSIG= METAR LKCS 040800Z VRB02KT 2000 1200N -RA FEW006 SCT025 BKN040 07/06 Q1006 NOSIG= Hlavička souboru Zprávy METAR

 13. Význam hlavičky souboru meteorologických zpráv

 14. CCCC Čtyřpísmenný ICAOindikativ letecké meteorologické stanice, která zprávu vydává. Příklad: LKTB, LZIB LK, LZ ............ ICAO indikativ oblasti TB, IB ............. ICAO indikativ LMSt.

 15. Výběr leteckých meteorologických stanic v ČR Stanice SYNOP kód ICAO kód Zem.šířka (N) Zem.délka (E) Nadm. výška m Poznámka 723 LKTB 49 09 Holešov 774 LKHO 49 19 17 34 224 C, L, 50 46 399 Mariánské Lázně 418 LKMR 49 55 12 43 541 C, L Náměšť n/Osl. 692 LKNA 49 10 16 08 478 V, L Ostrava-Mošnov 782 LKMT 49 41 18 07 256 C, L, LMSL Pardubice 652 LKPD 50 01 15 44 230 V, L Plzeň-Líně 448 LKLN 49 40 13 16 365 V, , L Praha-Kbely 567 LKKB 50 07 14 32 287 V, L Praha-Ruzyně 518 LKPR 50 06 14 17 369 C, L, LMSL Přerov 748 LKPO 49 26 17 24 211 V, L Použité zkratky: C - civilní stanice; V - vojenská stanice, L - letecká meteorologická stanice; LMSL - letecká meteorologická služebna letiště; RSS - radiosondážní stanice. Brno-Tuřany 16 42 246 C, L, LMSL Čáslav 624 LKCV 49 56 15 23 239 V, L Karlovy Vary 414 LKKV 50 12 12 54 604 C, L, LMSL Liberec 603 LKLB 15 01 C, L,

 16. YYGGggZ YY…den v měsíci ve kterém byla zpráva vydaná; GG…čas pozorování v hodinách a gg… v minutách UTC následovaný bez mezery písmenným Z …indikátorem (označení světového času). Zařazuje se povinně do každé zprávy METAR (SPECI).

 17. (AUTO) Nezávazná skupina (AUTO) se zařazuje před skupinou větru a znamená hlášení obsahující plně automatizované pozorování bez vstupu člověka. Jestliže není možné některý prvek automaticky pozorovat, je příslušná skupina nahrazena skupinou lomítek. Toto ustanovení se týká skupin meteorologické dohlednosti, stavu počasí a oblačnosti.

 18. MPS nebo dddffGfm fm KMH nebo KT V této skupině se hlásí průměrný směrddd ze kterého vítr vane (ve stupních, zaokrouhlený na nejbližší desítku stupňů), průměrná rychlost větruff a nárazyvětruGfmfmv desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování. Pozn.: (Maximální rychlost  o 10 kt než průměrná = náraz větru) Při rychlostech větru 100 jednotek nebo více skupinám ff a fmfm bude předcházet indikátor P. Za skupinou následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KMH nebo KT, které specifikují používané jednotky rychlosti větru: - MPS......... v metrech za sekundu; - KMH........ v kilometrech za hodinu; - KT............ v uzlech (v ČR). Příklad:1) 29008KT  průměrný směr 290°,průměrná rychlost 8 uzlů . Příklad:2) 290P05KT  průměrný směr 290°,průměrná rychlost 105 uzlů . Příklad:3) 29018G30KT  prům. směr 290°,prům. rychl. 18, nárazy 30 uzlů .

 19. V případě proměnlivého směru větru se kóduje ddd jako VRB když je průměrná rychlost větru 1MPS (2KT, 4KMH) nebo méně. Při vyšších rychlostech se může VRB hlásit jenom v případech, kdy vítr kolísá o 180° nebo více, nebo když směr větru není možné určit. Příklady: VRB02KT, VRB08KT Bezvětří se kóduje jako 00000 (pět nul) a tato skupina je následována bez mezery jednou ze zkratek MPS, KT nebo KMH, které specifikují používané jednotky. Příklad: 00000KT   Jestliže během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, přesahuje maximální náraz větru průměrnou rychlost o 5MPS (10KT, 20KMH) nebo více, hlásí se toto maximum rychlosti jako Gfmfm , ihned za skupinou dddff. Za Gfmfm následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KT, nebo KMH. Jinak se prvek Gfmfmnezařazuje. Příklad: 26020G34KT

 20. dndndnVdxdxdx Jestliže je během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, celkové rozpětí kolísání směru větru60° nebo více, ale méně než 180° a průměrná rychlost větru je větší než 1MPS (2KT, 4KMH), ve skupině dndndnVdxdxdx se hlásí dva pozorované extrémní směry, v pořadí ve směru pohybu hodinových ručiček, mezi kterými vítr kolísal. Jinak se tato skupina nezařazuje. Příklad: skupina 180V250 znamená, že v době měření přízemního větru byly pozorovány hodnoty směru větru kolísající v rozmezí 180° až 250° .

 21. VVVV Definice dohlednosti (VIS) Největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země nebo největší vzdálenost , na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd.

 22. VVVV Převládající (přízemní horizontální)dohlednost se uvádí jako VVVV Poznámka:PREVIS (prevailing visibility) je taková, které je dosaženo nebo překročeno nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. (Nemusí to být spojitý sektor). Pokud bude bude dohlednost vykazovat výrazné fluktuace, kdy PREVIS nebude možno určit, kóduje se jako VVVV pouze minimální dohlednost bez udání směru.

 23. VVVV Dohlednost se hlásí v následujících krocích: • Od 0 m do 800 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 50 m • Od 800 m do 5000 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 100 m • Od 5000 m do 9999 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 1000 m 0000 znamená dohlednost pod 50 m 9999 znamená dohlednost 10 km a větší

 24. VVVVNDV NDV Automatická stanice s jedním senzorem pro dohlednost (No Double Visibility)

 25. VnVnVnVnDv Minimální dohlednost VnVnVnVnDv, (používá se spolu se skupinou VVVV). (MINVIS) se zařazuje v případě, že minimální dohlednost bude v některém směru nižší než 1500 metrů, nebo bude-li od převládající dohlednosti nižšío více než50 % hodnoty převládající dohlednosti včetně směru DV v osmidílné stupnici. Pozoruje-li se MINVIS ve více, než jednom směru, kóduje se provozně nejvýznamnější směr DV vzhledem k poloze letiště. Jinak se tato skupina nezařazuje.

 26. VnVnVnVnDv Dvsestává z jednoho nebo dvou písmen a udává směr nejmenší hlášené dohlednosti vzhledem k poloze letecké meteorologické stanice. (Viz. výše). K určení směru se používá osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran. Jestliže je nejmenší dohlednost pozorována ve více než jednom směru, pak Dv reprezentuje provozně nejvýznamnější směr.

 27. Osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran

 28. RDRDR/VRVRVRVR inebo RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRVRi Jedna nebo více uvedených skupin se zařazuje do zprávy v období kdy je buď vodorovná dohlednost nebo dráhová dohlednost alespoň na jedné nebo více vzletových a přistávacích drahách (VPD), které jsou v provozu, menší než 1500 metrů. Písmenný indikátor R následovaný ihned bez mezery označením vzletové a přistávací dráhy DRDR předchází vždy hlášení RVR (Runway Visual Range - dráhová dohlednost (viditelnost) ). Příklad: Je-li pozorována dráhová dohlednost na dráze č.27 menší než 1 500 m, pak kód skupiny RDRDR/VRVRVRVR i bude mít tvar: R27/ VRVRVRVR i   Tyto skupiny se mohou opakovat a obsahují hodnoty dráhových dohledností pro každou vzletovou a přistávací dráhu v provozu pro přistání, pro kterou je dráhová dohlednost měřena, maximálně však čtyř drah.

 29. RDRDR/VRVRVRVR inebo RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRVRi Pokud bude předchozí podmínka (vodorovná dohlednost a/nebo dráhová dohlednost je menší než 1500 metrů) splněna, bude horní hranice uvedení RVR 2000 m s krokem 100 m. Hodnoty RVR > 2000 m budou indikovány jako P2000. Příklad : … 25003KT 1200 R24/P2000 BR …

 30. Skupina VRVRVRVR obsahuje průměrnou hodnotu dráhové dohlednosti v desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování. Poznámka: Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou pilot letadla na ose VPD vidí povrchové značení VPD, nebo osová světelná návěstidla VPD.  Pomocí indikátoru i je indikována zřetelná vzestupná nebo klesající tendence následovně: Þ  pro vzestupnou tendenci i = U Þ  pro sestupnou tendenci i = D Þ  jestliže není pozorována žádná zřetelná změna i = N Þ  není-li možné tendenci určit indikátor i se vynechává.

 31. Popis kolísání RVR Jestliže na některé VPD význačně kolísá RVR a jestliže se během desetiminutového období, které předchází stanovený čas pozorování, vyhodnocené extrémní hodnoty jednominutových průměrů liší od průměrné hodnoty o více než 50 metrů nebo o více než je 20% průměrné hodnoty, podle toho která hodnota je větší, udává se místo desetiminutového průměru minimum jednominutových průměrů a maximum jednominutových průměrů (v tomto pořadí) ve tvaru: RDRDR/VRVRVRVRV VRVRVRVR i. Příklad: Na VPD číslo 09 kolísá dráhová dohlednost tak, že při průměrné hodnotě 700 metrů dosáhlo minimum jednominutových průměrů 600 metrů, maximum jednominutových průměrů 850 metrů a nebyla pozorována žádná zřetelná změna v tendenci kolísání dráhové dohlednosti. Potom šifra skupiny bude mít tvar: R09/0600V0800.

 32. Když jsou skutečné hodnoty dráhové dohlednosti mimo rozsah používaného měřícího systému, zachovává se následující postup:   a)  Je-li dráhová dohlednost, která má být v souladu s Technickými pravidly hlášena, větší než maximální hodnota která může být používaným systémem změřena, před skupinu VRVRVRVR se vkládá písmenný indikátor P a v této skupině je VRVRVRVR největší měřitelná hodnota. Příklad: Jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č.28 1000 m, což je maximální hodnota která může být použitým systémem naměřena, ale skutečná hodnota RVR je vyšší, bude RDRDR /VRVR VRVR hlášena jako R28/ P1000. b) Je-li dráhová dohlednost pod minimem, které může být používaným systémem změřeno, před skupinu VRVRVRVR se vkládá písmenný indikátor M a v této skupině je VRVRVRVR nejnižší měřitelná hodnota. Příklad: jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č.28 100 m, což je minimální hodnota kterou může naměřit používaný systém měření RVR a skutečná hodnota RVR je nižší, bude RDRDR /VRVR VRVR hlášena jako R28/M0100.

 33. w’w’ K hlášení všech jevů současného počasí, pozorovaných na letišti nebo v jeho blízkosti a význačných pro letecký provoz, se používá jedna nebo více skupin w’w’, nejvíce však tři. K hlášení jevů současného počasí se používají dvoumístné až devítimístné skupiny, které se sestavují z vhodných indikátorů intenzity a písmenných zkratek pro jednotlivé druhy počasí. Příklad: SHRA ; VCBLDU Slabá intenzita jevu hlášeného ve skupině w’w’ se vyjadřuje znakem - (mínus), silná intenzita jevu znakem + (plus). Indikátor intenzity jevu se do skupiny nezařazuje je-li intenzita hlášeného jevu mírná nebo není uvedení intenzity podstatné. Příklad: -TS; +SHSN

 34. Používané zkratky pro hlášení jevů význačných pro letectví Prachové/písečné víry (Dust/sand whirls (dust devils)) PO Húlava (Squall) SQ Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) (Funnel cloud (tornado or waterspout)) FC Prachová vichřice (Duststorm) DS Písečná vichřice (Sandstorm) SS Bouřka (Thunderstorm) TS Přeháňka (Shower) SH Namrzající (Freezing) FZ Zvířený (Blowing) BL Nízko zvířený (Low drifting) DR Přízemní (Shallow) MI Chuchvalce (Patches) BC Částečné (Partial) PR Blízkost (Vicinity) VC Mrholení (Drizzle) DZ Déšť (Rain) RA Sníh (Snow) SN Sněhová zrna (Snow grains) SG Zmrzlý déšť (Ice pellets) PL Ledové jehličky (Ice crystals dust) IC Kroupy (Hail) GR Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky GS Mlha (Fog)FG Kouřmo (Mist)BR Písek (Sand)SA Prach (rozsáhlý) (Dust (widespread))DU Zákal (Haze)HZ Kouř (Smoke)FU Vulkanický popel (Volcanic ash)VA

 35. NS NS NS hS hS hS(cc)nebo VVhS hS hSnebo NSC nebo NCD Množství oblačnostiNS NS NSse hlásí pomocí třípísmenných zkratek: FEW skoro jasno ……………………. 1 - 2/8 SCT (SCATTERED) polojasno……… 3 - 4/8 BKN (BROKEN) oblačno až skoro zataženo 5 - 7/8 OVC (OVERCAST) zataženo………… 8/8   za kterými následuje bez mezery výška základny oblačné vrstvy hS hS hS. NSC (NO SIGNIFICANT CLOUDS) bez význačné oblačnosti NCD (NO CLOUDS DETECTED) (automatická stanice) Poznámka: Zkratka NSC se použije jestliže je jasno a není zhoršena vertikální dohlednost. Poznámka ČHMÚ: NSC se použije i pro oblačnost vyšší než 1500 m (5 000 ft) pokud se nejedná o CB nebo TCU

 36. Skupina oblačnosti se opakuje pro hlášení různých oblačných vrstev nebo oblaků. Počet skupin nepřevyšuje tři; výjimku tvoří význačné konvektivní oblaky které, jsou-li pozorovány, musí být vždy hlášeny. Poznámka: Význačnými konvektivními oblaky, které jsou vždy hlášeny, jsou: a) Cumulonimbus (CB) b) Cumulus congestus s velkým vertikálním rozsahem (TCU). Zkratka TCU vznikla z termínu „towering cumulus“ ( věžovitý cumulus) jako zkratka ICAO používaná v letecké meteorologii k popisu tohoto oblaku. Druh oblačnosti se identifikuje jen když je pozorován ve vzdálenosti do 16 kmCumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus (Cumulus congestus). V tomto případě se druh oblačnosti uvádí jako CB a/nebo TCU. Jestliže je některá vrstva oblačnosti tvořena cumulonimby a věžovitými cumuly se společnou základnou, hlásí se druh oblačnosti jako cumulonimbus (CB) coby součet pokrytí oblačností CB a TCU. Příklad: a)FEW018 SCT020TCUBKN070 b)SCT020 SCT025 SCT028CB BKN080

 37. Určování výšky základny oblačnosti Výška základny oblačné vrstvy (oblaků) hS hS hS se hlásí po 30-ti m (100 ft) v krocích po 30 m ( 100 ft) do výšky 3000 m (10 000 ft) . a v krocích po 300 m (1 000 ft) nad tuto výšku. Příklad: výška ve tvaru hS hS hS011 znamená výšku 330 m/1100 ft 056 1680 m/5600 ft 100 3000 m/10000 ft Poznámka: 120 3600 m/12000 ft Výška základny oblačnosti se za normálních okolností vztahuje k nadmořské výšce letiště. (V případě, kdy je nadmořská výška prahu používané VPD pro přesné přiblížení o 15 m nebo více nižší než nadmořská výška letiště, má být výška oblačnosti v hlášeních pro přistání vztažena k nadmořské výšce prahu VPD). Jakákoli pozorovaná hodnota, která přesně neodpovídá některému kroku stupnice používané pro hlášení výšky základny oblačnosti, je zaokrouhlena dolů na nejbližší krok této stupnice.

 38. Když je oblačnost na horských stanicích pod hladinou stanice, má skupina oblačnosti tvar NS NS NS / / / . Příklad: 8/8 Sc, základna oblačnostije pod úrovní horské stanice. ŠIFRA OBLAČNOSTI: OVC/ / / Když nelze rozeznat oblohu a je dostupná informace o vertikální dohlednosti, zařazuje se skupina ve tvaru VVhS hS hS , kde hS hS hS je vertikální dohlednost v jednotkách po 30 m (100 ft). Jestliže informace o vertikální dohlednosti není dostupná, zařazuje se tato skupina ve tvaru VV/ / / .

 39. Zařazování kódového slova CAVOK Kódové slovo CAVOK nahrazuje informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, současném počasí a množství, druhu a výšce základny oblačnosti vyskytují-li se v čase pozorování současně následující podmínky: a)  dohlednost 10 km nebo více;  b) není oblaků pod výškou 1500 m nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho která hodnota je vyšší, a nevyskytují se cumulonimby; c) nevyskytuje se počasí význačné pro letectví tak, jak je uvedeno v seznamu zkratek používaných pro hlášení jevů význačných pro letectví. Příklad: …LKTB 051800Z 06008KT CAVOK 18/10 Q1025 = VVVV w’w’ NS NS NS hS hS hS

 40. T’ T’/ T’dT’d Ve skupině T’ T’/ T’dT’d se uvádí měřená teplota vzduchu a teplota rosného bodu, zaokrouhlené na nejbližší celý stupeň Celsia. Hodnoty zahrnující 5 desetin °C se zaokrouhlují nahoru. Před hodnoty teploty a teploty rosného bodu, zaokrouhlené na celý stupeň, od -9 °C do +9 °C se vkládá 0 (nula). Teploty nižší než 0 °C se označují písmenem M (t.j.minus). Příklad: T = 12,5 °C šifra T’ T’ má tvar 13 T = -3,5 °C šifra T’ T’ má tvar M03

 41. QPHPHPHPH Ve skupině QPHPHPHPHse hlásí hodnoty tlaku QNH, zaokrouhlené dolů na nejbližší celý hektopascal (hPa). Před hodnoty QNHmenší než 1000 hPa se vkládá 0 (nula). Příklad: Vypočtený tlak QNH = 1013,8 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q1013 Vypočtený tlak QNH = 996,3 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q0996

 42. Následují skupiny s tzv. doplňujícími informacemi

 43. REw’w’ Informace o minulém počasí se uvádí maximálně 3. skupinami a písmenným indikátorem RE, který je následován bez mezery příslušnými zkratkami. Uvádí se je-li na letišti pozorován během období od poslední vydané pravidelné zprávy, nebo během poslední hodiny, podle toho které období je kratší, ale ne v čase pozorování, kterýkoli z určených jevů provozního významu nebo jejich kombinace. Příklad: V době od 18.10 do 18.40 byla pozorována na letišti bouřka se silným deštěm, potom šifra minulého počasí bude mít tvar: RETSRA.

 44. REw’w’ Jevy, na které se vydává tato doplňková informace. (např.:) • Namrzající srážkyREFZFGREFZDZREFZRA • Mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk)REDZ RESHRA • Mírný nebo silný zvířený sníh (vč. sněhové vichřice)REBLSN • Prachová vichřice nebo písečná vichřiceREDS RESS • BouřkaRETS • Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) REFC • Vulkanický popelREVA

 45. WS RWY DRDR nebo WS ALL RWY Informace o střihu větru (WS - wind share) podél vzletového a přistávacího pásu mezi úrovní VPD (RWY) a 500 m (1600 ft), která je významná pro letový provoz, se hlásí kdykoli je dostupná a existující místní podmínky tak opravňují použití jedné nebo druhé, nebo obou těchto skupin. DRDR je označení každé VPD, pro kterou se střih větru (WS) hlásí. Příklad: WS RWY 28 ..... informace o výskytu střihu větru na VPD č. 28 WS ALL RWY.... informace o výskytu střihu větru na všech VPD .

 46. WTSTS/SS’ Skupina popisuje teplotu hladiny moře a stav moře. Podléhá oblastním předpisům ICAO. Na území ČR se nepoužívá

 47. R RR RR/ ER C´R eR eR BR BR Skupina popisuje stav dráhy. R indikátor dráhy (runway) RRRRoznačení dráhy/zeměpisný směr dráhy (runway designator / runway direction) (zde jen 0° až 180°) / lomítko ER nános na dráze/stav dráhy (runway deposit / runway state) C‘R rozsah znečištění dráhy (extent of runway contamination) eReR tloušťka nánosu (depth of the deposit) BRBR koeficient tření nebo brzdící účinek (friction coefficient or braking action

 48. R DR DR / ER C´R eR eR BR BR Příklad: METAR LKTB 081030Z 23010KT 9999 BKN020 OVC044 02/M01 Q1006 R10/29//95 NOSIG RMK REG QNH 0998= Dekódování: 10 – dráha 10-28 2 – mokrá nebo mokré pásy 9 – 51-100 % znečištěno / pokryto // – tloušťka nánosu provozně nevýznamná nebo neměřitelná 95 – dobrý brzdící účinek