Download
powik ania uraz w czaszkowo m zgowych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POWIKŁANIA URAZÓW CZASZKOWO - MÓZGOWYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
POWIKŁANIA URAZÓW CZASZKOWO - MÓZGOWYCH

POWIKŁANIA URAZÓW CZASZKOWO - MÓZGOWYCH

975 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POWIKŁANIA URAZÓW CZASZKOWO - MÓZGOWYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POWIKŁANIA URAZÓWCZASZKOWO - MÓZGOWYCH

 2. BEZPOŚREDNIE NASTĘPSTWA URAZU CZASZKOWO - MÓZGOWEGO • Wstrząśnienie mózgu • Stłuczenie i rozerwanie mózgu • Krwiak nad- i podtwardówkowy, śródmózgowy • Krwawienie podpajęczynówkowe (SAH) • Obrzęk mózgu

 3. BEZPOŚREDNIE NASTĘPSTWA URAZU CZASZKOWO - MÓZGOWEGO • Płynotok uszny i nosowy • Wytrzeszcz tętniący oka (przetoka tętniczo – jamista) • Uszkodzenie nerwów czaszkowych • Zakażenia pourazowe: • zapalenie ropne opon, • ropień mózgu, • Psychozy pourazowe

 4. BEZPOŚREDNIE NASTĘPSTWA URAZU CZASZKOWO - MÓZGOWEGO • Uszkodzenie nerwów czaszkowych

 5. ODLEGŁE NASTĘPSTWA URAZU CZASZKOWO - MÓZGOWEGO • Encefalopatia pourazowa • Tętniak pourazowy • Padaczka pourazowa • Wodogłowie normotensyjne - zespół Hakima: • otępienie • nietrzymanie moczu • zaburzenia chodu

 6. BADANIE PRZEDMIOTOWE • Ocena świadomości pacjenta GCS • Obmacanie i oglądanie głowy • Czy są krwiaki okularowe • Czy jest obecne zasinienie w obrębie wyrostka sutkowatego • Obecnośċ krwistego wycieku z ucha • Obecnośċ płynotoku z nosa/ucha • Ocena reakcji źrenic na swiatło, szerokości szpar powiekowych, ustawienia i ruchomości gałek ocznych • Ocena ruchomości i czucia kończyn

 7. WSTRZĄŚNIENIE MÓZGUCOMMOTIO CEREBRI Nagłe następstwo urazu głowy polegające na zaburzeniu czynności mózgu, którego kardynalnym objawem jest utrata przytomności

 8. WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU Objawy (triada): • pourazowa utrata przytomności • niepamięć wsteczna/ następcza • zaburzenia wegetatywne: - nudności, wymioty, - tachykardia, - wahania ciśnienia krwi, - naczynioruchowe bóle głowy

 9. WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU Zasady postępowania: • hospitalizacja • obserwacja stanu chorego ocena zaburzeń świadomości wg skali Glasgow badanie tętna, ciśnienia krwi, częstości oddechów, stanu źrenic • tomografia komputerowa • zdjęcie rtg czaszki

 10. WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU – BŁĘDY DIAGNOSTYCZNE • utrata przytomności nie była bezpośrednim następstwem urazu • brak niepamięci wstecznej • bóle i zawroty głowy, wymioty bez utraty przytomności

 11. STŁUCZENIE MÓZGU • Strukturalne uszkodzenie mózgu w wyniku urazu, dotyczące zwykle jego powierzchni. • Patomechanizm: gwałtowne przyśpieszenie lub opóźnienie czaszki w chwili urazu, z przemieszczeniem mózgowia względem czaszki

 12. STŁUCZENIE MÓZGUCONTUSIO CEREBRI • Objawy: - obj. Ogniskowe (ubytkowe) - dłużej trwające zaburzenia świadomości (GCS 5-3) • Objawy towarzyszące: • krwawienie podpajęczynówkowe SAH • obrzęk mózgu prowadzący do wtórnego uszkodzenia pnia mózgu • przedłużanie się stanu nieprzytomności lub zaburzenia świadomości • Stłuczenie pnia mózgu

 13. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY • Nagromadzenie krwi między zewnętrzną powierzchnią opony twardej a kością • Źródło krwawienia tętnica oponowa środkowa –poprzeczne złamanie łuski kości skroniowej • W 90% towarzyszy mu złamanie kości czaszki

 14. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY • W 20% przypadków jest umiejscowiony nietypowo • Najczęściej ma przebieg ostry, okres utajenia krwawienia tętniczego wynosi 12 godz., • Przebieg podostry mogą mieć krwiaki pochodzenia żylnego (żyły śródkostne, żyły oponowe, żyły zatoki opony twardej, zatoka strzałkowa) okres utajenia krwawienia żylnego wynosi do 3 dni • Lokalizacja okolica skroniowa, czołowa, ciemieniowa

 15. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY

 16. POURAZOWE USZKODZENIA GŁOWY

 17. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY

 18. KRWAWIENIA DO MÓZGU KRWAWIENIE PODPAJĘCZYNÓWKOWE

 19. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY Przebieg typowy: • utrata przytomności po urazie, • ponowna utrata przytomności (interwał jasny) • anizokoria • niedowład połowiczy Przebieg nietypowy • krwiaki nadtwardówkowe w tylnej jamie • duże ryzyko wklinowania

 20. KRWIAK NADTWARDÓWKOWY Błędy diagnostyczne w przypadkach związanych z upojeniem alkoholowym: • rozpoznawanie upojenia tylko na podstawie zapachu alkoholu z ust • wysyłanie chorego nieprzytomnego do izby wytrzeźwień • zakładanie, że za stwierdzane zaburzenia świadomości odpowiada wyłącznie alkohol • wykluczenie możliwości urazu głowy, gdy nie ma zewnętrznych śladów urazu

 21. KRWIAK PODTWARDÓWKOWY • Nagromadzenie krwi w potencjalnej przestrzeni między powierzchnią mózgu a oponą twardą • Lokalizacja: okolica czołowo-ciemieniowa • Charakter tętniczo-żylny po ciężkich urazach ze stłuczeniem mózgu lub żylny (żyły mostowe) • Ze względu na czas pojawienia się objawów wyróżniamy: • krwiak ostry (pierwsze 24 godziny po urazie) – 60% • krwiak podostry (2-14 dni po urazie) • krwiak przewlekły (po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach po urazie)

 22. KRWIAK PODTWARDÓWKOWY

 23. KRWIAK PODTWARDÓWKOWY

 24. EWAKUACJA KRWIAKA PODTWARDÓWKOWEGO

 25. KRWIAK PODTWARDÓWKOWY PRZEWLEKŁY • Występuje głównie: • u ludzi starszych, często po błahym urazie, alkoholików, u chorych na padaczkę, u osób przyjmujących doustne antykoagulanty • Pochodzi z przerwanych żył mostowych • Dynamika narastania jest wolna i objawy pojawiają się późno po urazie lub rozwijają się bez uchwytnego w wywiadzie urazu

 26. EWAKUACJA I DRENAŻ KRWIAKA PODTWARDÓWKOWEGO PRZEWLEKŁEGO

 27. KRWIAK PODTWARDÓWKOWY PRZEWLEKŁY Objawy: - narastające bóle głowy - zespół psychoorganiczny otępienny - zmiany w zachowaniu chorego, nadmierna senność - ogniskowe objawy neurologiczne - tarcza zastoinowa Rokowanie – dobre

 28. PADACZKA POURAZOWA • Odległe następstwo urazu czaszkowo-mózgowego • Rozwija się głównie, jeżeli nie wyłącznie po ciężkich urazach ze stłuczeniem kory, złamaniem kości czaszki i rozerwaniem opony twardej • Przyczyną może być także pourazowy zanik mózgu • U 2/3 chorych występują napady częściowe, u 1/3 napady uogólnione toniczno-kloniczne • Ryzyko wystąpienia po wszystkich urazach głowy wynosi 5%

 29. PADACZKA POURAZOWA Napady padaczkowe po urazie: • napady najwcześniejsze – bezpośrednio po urazie • napady wczesne – w pierwszym tygodniu po urazie • właściwa padaczka pourazowa późna

 30. PADACZKA POURAZOWA Ryzyko wystąpienia wczesnego napadu padaczkowego wzrasta: • po złamaniu czaszki z wgłobieniem • w przypadku pourazowego krwiaka śródmózgowego lub stłuczenia mózgu • po urazach u małych dzieci do 10-go r.ż. • gdy okres utraty przytomności jest dłuższy niż 6 godzin lub niepamięć następcza trwa ponad 24 godziny

 31. Złamania kości czaszki • Podział Le Forta • Zaproponowany przez René Le Forta (1869-1951) w 1901 roku podział złamań struktur kostnych masywu szczękowo-sitowego jest wciąż w użyciu. Le Fort wyodrębnił trzy typy złamań, nazwane później od jego nazwiska:

 32. złamanie typu Le Fort I: oderwanie wyrostka zębodołowego górnego i podniebienia od szczęki

 33. złamanie typu Le Fort II:oderwanie szczęki od pozostałej części twarzoczaszki, wgniecenie środkowego piętra twarzy z uszkodzeniem sitowia, oczodołu i dróg łzowych;

 34. złamanie typu Le Fort III: oderwanie twarzoczaszki od podstawy czaszki. Linia złamania w typie III przebiega przez szew jarzmowo-czołowy, szew szczękowo-czołowy, szew nosowo-czołowy,