1 / 9

2010- 2011

Statisztikai f üggvények. 2010- 2011. “ Cserey-Goga”iskolacsoport Kraszna. X.B. Statisztikam ánia csoportja.

urbana
Télécharger la présentation

2010- 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Statisztikai függvények 2010-2011 “Cserey-Goga”iskolacsoport Kraszna X.B Statisztikamánia csoportja

  2. A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó cella, a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaértéket kapjuk eredményül. • Az alábbi példában az osztályátlagot szeretnénk kiszámolni. AVERAGE(átlag): Az átlag kiszámításához az =Average(B3:B8) függvényt használjuk a B10 cellában. Az átlagolni kívánt osztályzatokat a B3:B8-ig terjedőtartomány tartalmazza.

  3. A tartomány területen található numerikus értékű cellák mennyiségét adja eredményül. Az alábbi példában a raktáron lévő termékfajták számát szeretnénk kiszámolni. COUNT(darab): A C18 cellába írjuk be az =Count(C5:C15) függvényt. A C5:C15 tartomány számadatokat, illetve az „elfogyott” kifejezést tartalmazhatja. Amennyiben a cellatartomány számadatot tartalmaz, a Countfüggvény beszámítja a készleten lévő termékek közé, így könnyen megtudhatjuk, hogy hányféle termék van raktáron.

  4. COUNTIF(tartomány;kritérium): A tartomány területen található kritérium feltételnek megfelelő cellák mennyiségét adja eredményül. Az alábbi példában a termékfajták számának kiszámításához az =Countif(A5:A15) függvényt használtuk a C17 cellában.

  5. Min(kicsi) A tartomány területen található kritérium legkisebb számértéket adja eredményül. Például a második legalacsonyabb testmagasság megjelenítéséhez a B14 cellába az =Min(B3:B8;2) képletet gépeltük be.

  6. MAX(tartomány) A tartomány területen található legnagyobb számértéket adja eredményül. Az alábbi példában a legnagyobb testmagasságot keressük ki. Ebben a példában ugyanazokkal az adatokkal dolgozunk, mint a MIN függvény esetén. A legnagyobb testmagasságot a B10 cellában az =MAX(B3:B8) függvény beírásával kapjuk meg.

  7. Countblank(darabüres) A tartomány területen található üres cellák mennyiségét adja eredményül. Az alábbi példában a be nem érkezett tételek számát a C17 cellában az =countblank(B3:D10) képlettel számoltuk ki.

  8. Az alábbi példában a termékfajták számának kiszámításához az =Countblank(A5:A15) függvényt használtuk a C17 cellában.

  9. Könyvészet: www.google.com http://www.google.ro/images?q=smiley Köszönjük a figyelmet

More Related