Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
made by: PowerPoint Presentation

made by:

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

made by:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. made by:

  2. Det var en gang… • Kristiansand haddebehov for et modernesvømme- ogbadeanlegg. • Kommunenutlyste en konkurranse – utfordret private aktører • Forenkletkravspesifikasjonpå de lovpålagteoppgaver. • Forutsigbarhetpåårligkostnad • Tilbydernestofritttil å utviklerestenavanlegget • En spennendereisebegynte…

  3. Aquarama Kristiansand AS • 50/50 eid av Kruse Smith Eiendom AS og BRG Eiendom AS • Har prosjektert, oppført og har ansvar for drift av anlegget • Arbeidsfelleskapet Kruse Smith/BRG var totalentrepenør • KRS kommune eier folkebadet og idrettshallen • Langsiktig driftsavtale mellom partene (60 + 20 år) • Samt like lang festeavtale/ leieavtale mellom KRS og AQ

  4. Arealoversikt

  5. Gjennomføringsmodellen har funket- hvorfor? • Skapte en felles visjon om et ressursanlegg for regionen • Mest mulig åpen invitasjon – fokuserte på hvilke behov som skal dekkes, ikke detaljer. Dette medførte kreativitet og dermed ulike måter å løse behovene på. • Respekt for de ulike parters roller og mål. • Sikret felles vinnerkultur • Vi klarte å knekke finansieringskoden – fant løsninger som gjorde at Kommunen ikke mistet fordelen av lave renter

  6. Var det ingen utfordringer?? • Nybrotsarbeid = alle avtaler måtte lages fra bunnen – gode nyheter for advokatene – meget tidkrevende for oss andre.. • Mange brukere – Med en hel rekke brukergrupper – alle med forskjellige behov kan det være vanskelig å finne kompromisser som gjør alle fornøyd. • Sommerværet 2013..

  7. Hvorfor bruker BRG og Kruse Smith ressurser på denne type kontrakter? • Kontraktstypen krever utviklings-, bygg- og driftskompetanse, dvs man deltar i flere ledd i verdikjeden • Det offentlige står overfor mange utfordringer mht bl.a. utbygging av veier, omsorgsbygg etc. og vi tror det er viktig at lokale aktører bygger kompetanse på fagfeltet. • Lovpålagte oppgaver kombinert med kommersiell drift gir synergier = flere OPS prosjekter vil komme fremover.

  8. Se etter kreative samdriftsmuligheter! • Hvorfor kan ikke en storsal være undervisningslokale på dagtid, kino på kveldstid og kirke på søndag? • Hvorfor kan ikke en barnehage, flerbrukshall og frikirke slå seg sammen? Vel - Solkollen Barnehage og Hånes Frikirke har gjort det – og lykkes.

  9. Aquarama er en aktivitetsarena for helse og opplevelse. Gjennom nyskapende og bærekraftig drift skal attraksjonen være et landemerke kjent for høy kvalitet og mangfold. Velkommen som gjest!