Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIIGI ARENGUTASE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RIIGI ARENGUTASE

RIIGI ARENGUTASE

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RIIGI ARENGUTASE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RIIGI ARENGUTASE

  2. RAHVATULU RAHVATULU =SKT–KAUDSED – AMORTISAT- MAKSUD SIOON Rahvatulu– ühiskonna majandussubjektide (majapidamised,ettevõtted, valitsus) teenitud kogutulu. Amortisatsioonikulu– kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks. Kaudne maks – ettevõte toote hinna sisse lülitatud ja tarbija poolt kinni makstud maks.

  3. Inimarengu indeks (IAI)on ÜRO arvutatav riigi heaolutaseme näitaja, mis arvestab • rahvaharidustaset, • keskmist eluiga • ja SKT ühe inimese kohta. • Skaala (0,000...1) • Kõrge IAI – 0,908 • Keskmine IAI – 0,648 • Madal IAI – 0,444 • Maailma keskmine IAI (2001) – 0,722

  4. 2005. aasta roheline – kõrgekollane - keskmine punane – madalhall - pole määratud Kõrge IAI 1Norra 0,965 2Island0,960 3Austraalia 0,957 4Iirimaa 0,956 5Rootsi 0,951 Keskmine IAI 64Liibüa0,798 65Venemaa 0,797 66Makedoonia 0,796 67Valgevene 0,794 68Dominica 0,793 Madal IAI 173Guinea-Bissau 0,349 174Burkina Faso 0,342 175Mali 0,338 176Sierra Leone 0,335 177Niger 0,311 Vt. http://et.wikipedia.org/wiki/Inimarengu_indeks

  5. Sissetulek - Kõrge (sinine) - Alla keskmist (lilla) - Üle keskmist (roheline) - Madal (punane)

  6. Uusindustriaalsed riigid

  7. 2) Tavalised arengumaad – erinevad uusindustriaalsetest riikidest aeglasema majanduse arengu poolest. Tavaliselt on nende riikide arengut takistanud ebaõige strateegia riigi valitsemisel. (Egiptus, India, Maroko, Uruguay jt) 3) Naftat eksportivad riigid (Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Kuveit, Omaan jt)

  8. 4) Istandusriigid – väiksete pindalaga ja rahvaarvuga riigid. Asuvad peamiselt Kariibi mere regioonis. (Guatemala, Nicaragua, Salvador, Dominikaani Vabariik jt) 5) Majanduslikult vähim arenenud riigid – väike SKT inimese kohta, madal kirjaoskus, suur väikelaste surevus. (Afganistan, Bangladesh, Somaalia, Tšaad jt)