1 / 153

<script type="text/javascript">

candid
Télécharger la présentation

<script type="text/javascript">

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xml:lang="da" lang="da" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <!-- This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share! TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL. TYPO3 is copyright 1998-2013 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners. Information and contribution at http://typo3.org/ --> <base href="http://cas.au.dk/" /> <title>Institut for Kultur og Samfund</title> <meta name="generator" content="TYPO3 4.7 CMS" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cas.au.dk/typo3temp/stylesheet_16f9e30c33.css?1400158215" media="all" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//www.au.dk/typo3conf/ext/au_config/2011/css/styles.css?v=4.5.0" media="all" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery.ui.all.css" media="all" /> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.24/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="//www.au.dk/typo3conf/ext/au_config/javascript/2011/jquery.hoverIntent.min.js?v=4.5.0" type="text/javascript"></script> <script src="//www.au.dk/typo3conf/ext/au_config/javascript/2011/au-functions.min.js?v=4.5.0" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="//cmsdesign.au.dk/design/2008/graphics/favicon.ico" rel="shortcut icon" /><meta content="AU normal contrast" http-equiv="Default-Style" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /><meta name="google-site-verification" content="oswhjjRX5pAHZTlr1uSeKVuXF6AtGUjLDsEcXlihDLk" /><meta name="google-site-verification" content="oswhjjRX5pAHZTlr1uSeKVuXF6AtGUjLDsEcXlihDLk" />

 2. <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=ABQIAAAAvO2S4oOtrg8vzbvtWw7VZBQ31EnKHU-6cY0s8ry3pFzq8wD-iRRUtIRSEnMvipXdoBMksgcx_pTiEQ"></script>

 3. <script type="text/javascript">

 4. google.load("maps", "3", { other_params: "sensor=false&amp;libraries=geometry&amp;language=da&amp;key=AIzaSyBP04DSgKVcqkYGO_Xb4GgqXHMzRO_2jzo" });

 5. </script>

 6. <script type="text/javascript" src="http://cas.au.dk/typo3conf/ext/au_config/lib/maps/v2/au-maps.js"></script>

 7. <script type="text/javascript" src="http://cas.au.dk/typo3conf/ext/au_config/lib/maps/v2/au-maps.single-location.js"></script>

 8. <script type="text/javascript">

 9. var points = [];

 10. points.push({ latitude: 56.172216, longitude: 10.204773, title: 'Institut for Kultur og Samfund (Aarhus)' });

 11. points.push({ latitude: 56.171953, longitude: 10.203133, title: 'Institut for Kultur og Samfund (Aarhus)' });

 12. points.push({ latitude: 56.087256, longitude: 10.22695, title: 'Institut for Kultur og Samfund (Moesgaard)' });

 13. maps.push({

 14. container: '#au_map2',

 15. mapWidth: '99.5%',

 16. mapHeight: 210,

 17. href: 'http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?e=f1b12cc2-6e46-4d39-9b7c-e65b6b3b6ce8',

 18. points: points,

 19. load: true

 20. });

 21. </script>

 22. <script type="text/javascript" src="http://cas.au.dk/typo3conf/ext/au_config/javascript/2011/jquery.scrolldepth.min.js"></script>

 23. <script type="text/javascript">

 24. jQuery(document).ready(function () {

 25. jQuery.scrollDepth();

 26. });

 27. </script> • <script type="text/javascript">(function(){addthis_create("aarhusuniversity");})();</script> <link rel="image_src" href="//www.au.dk/fileadmin/res/facebookapps/au_standard_logo.jpg" /> <meta name="viewport" content="width=1024"/> <meta name="description" content="Institut for Kultur og Samfund beskæftiger sig med uddannelse og forskning i samspillet mellem kultur og samfund i tid og rum igennem historien fra de ældste tider til de helt aktuelle problemstillinger og fra de lokale spørgsmÃ¥l til globale udfordringer." /> <meta name="keywords" content="Kultur,Samfund,Kultur og Samfund,Teologi,Religionsvidenskab,Antropologi,arabisk,islam,islamstudier,filosofi,arkæologi,forhistorisk arkæologi,klassisk arkæologi,japanstudier,kinastudier,sydasienstudier,Østeuropastudier,Middelalder- og renæssancearkæologi,græsk,latin,uddannelse,forskning,IKS,CAS,teo,aal,ifi,iho,Culture and Society,society and culture,society,culture,danmarkshistorie,teologisk fakultet" /> <meta http-equiv="Last-Modified" content="2014-06-03T15:12:44+02:00"/> <meta http-equiv="content-language" content="da" /> <meta name="author" content="238354@au.dk" /> <meta name="rating" content="GENERAL" /> <meta name="DC.Description" content="Institut for Kultur og Samfund beskæftiger sig med uddannelse og forskning i samspillet mellem kultur og samfund i tid og rum igennem historien fra de ældste tider til de helt aktuelle problemstillinger og fra de lokale spørgsmÃ¥l til globale udfordringer." /> <meta name="DC.Subject" content="Kultur,Samfund,Kultur og Samfund,Teologi,Religionsvidenskab,Antropologi,arabisk,islam,islamstudier,filosofi,arkæologi,forhistorisk arkæologi,klassisk arkæologi,japanstudier,kinastudier,sydasienstudier,Østeuropastudier,Middelalder- og renæssancearkæologi,græsk,latin,uddannelse,forskning,IKS,CAS,teo,aal,ifi,iho,Culture and Society,society and culture,society,culture,danmarkshistorie,teologisk fakultet" /> <meta name="DC.Date" scheme="ISO8601" content="2014-06-03T15:12:44+02:00"/> <meta name="DC.Language" scheme="NISOZ39.50" content="da" /> <meta name="DC.Creator" content="238354@au.dk" /> <meta name="DC.Contributor" content="238354@au.dk" /> <meta name="DC.Publisher" content="Aarhus Universitet"/> <meta name="DC.Title" content="Institut for Kultur og Samfund"/> <meta name="DC.Type" content="text/html"/> <link rel="schema.dc" href="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://cas.au.dk/index.php?id=573&type=100&element=10279"> <style type="text/css"> /*<![CDATA[*/ <!-- div#focusid_0{background-image:url(uploads/tx_templavoila/nobel_kunst_bygn1451_8802.jpg); height:270px;} div#au_content #focusid_0 ul li, #focusid_0 ul li{ background: rgb(0,158,224) !important; background: rgba(0,158,224,0.75) !important;} // --> /*]]>*/ </style> </head> <body class="layout2">

 28. <div id="container">

 29. <div id="mdd"> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> //<![CDATA[ var selectedMdd = 4; //]]> // JavaScript Document </script> <div id="c827" class="csc-default" class="csc-default"><div id="c1262" class="csc-default" class="csc-default"><div id="banner">

 30. <ul id="menu">

 31. <li><h1><a href="http://www.au.dk/" title="Til Aarhus Universitets forside">Aarhus Universitet</a></h1></li>

 32. <li class="mega">

 33. <h2> <a href="http://www.au.dk/forskning/">Forskning</a> </h2>

 34. <div class="mdd"><div id="c1263" class="csc-default" class="csc-default">

 35. <div class="mdd_column"><div id="c1264" class="csc-default" class="csc-default"><h3>FREMTIDENS <strong>FORSKNING</strong> ER INTERDISCIPLINÆR</h3> <p><a href="http://www.au.dk/forskning/" data-htmlarea-external="1"><img height="100" src="http://auinstallation28.cs.au.dk/uploads/RTEmagicC_forskning_mdd.jpg.jpg" width="200" alt="" /></a><br />Aarhus Universitet satser på tværgående forskning med rod i stærk faglighed.</p></div></div>

 36. </div><div id="c13742" class="csc-default" class="csc-default">

 37. <div class="mdd_column"><div id="c13744" class="csc-default" class="csc-default"><h3>Forskningscentre</h3><ul> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/forskningscentre/grundforskningscentre/" >Grund­forsk­nings­centre</a></li> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/forskningscentre/nationalecentre/" >Nationale centre</a></li> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/forskningscentre/forskningscentre/" >Andre større forsk­nings­centre</a></li> </ul><h3>Institutter</h3><ul> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/institutter/" >Oversigt over institutterne</a></li> </ul><h3>Aktuel forskning</h3><ul> <li><a href="http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/publications.html" >Forsknings­publikationer</a></li> </ul></div></div>

 38. </div><div id="c13741" class="csc-default" class="csc-default">

 39. <div class="mdd_column"><div id="c13745" class="csc-default" class="csc-default"><h3>Find en forsker</h3><ul> <li><a href="http://pure.au.dk/portal/da/organisations/8000/persons.html" >Søg i AU's forskerdatabase</a></li> </ul><h3>Forskning i verdensklasse</h3><ul> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/forskningiverdensklasse/" >Nobel­priser, ERC Grants og Elite­Forsk-priser</a></li> <li><a href="http://www.au.dk/forskning/forskningiverdensklasse/andrepriserogudnaevnelser/" >Andre større hæders­bevisninger til AU-forskere</a></li> </ul><h3>Global Challenges</h3><ul> <li><a href="http://www.au.dk/globalchallenges/" >Aarhus Universitet forsker i mulige løsninger</a></li> </ul></div></div>

 40. </div></div>

 41. </li>

 42. <li class="mega">

 43. <h2> <a href="http://www.au.dk/forskudd/">Talentudvikling</a> </h2>

 44. <div class="mdd"><div id="c1287" class="csc-default" class="csc-default">

 45. <div class="mdd_column"><div id="c13758" class="csc-default" class="csc-default"><h3><strong>TALENTUDVIKLING</strong> PÅ AARHUS UNIVERSITET</h3> <p><a href="http://www.au.dk/forskudd/" data-htmlarea-external="1"><img height="100" src="http://auinstallation28.cs.au.dk/fileadmin/images/forskudd_02.jpg" width="200" alt="" /></a><br />Talenter skal udvikles hele vejen fra ph.d.-studium til professorat.</p><div class="mcePaste" id="_mcePaste"></div></div></div>

 46. </div><div id="c13746" class="csc-default" class="csc-default">

 47. <div class="mdd_column"><div id="c13759" class="csc-default" class="csc-default"><h3>Ph.d.-uddannelsen ved Aarhus Universitet</h3><ul> <li><a href="http://talent.au.dk/phd/" >Læs om ph.d.-uddannelsen ved AU (på engelsk)</a></li> </ul><h3>AIAS</h3><ul> <li><a href="http://aias.au.dk/" >Aarhus Institute of Advanced Studies</a></li> </ul></div></div>

 48. </div><div id="c13747" class="csc-default" class="csc-default">

 49. <div class="mdd_column"><div id="c13760" class="csc-default" class="csc-default"><h3>Strategi</h3><ul> <li><a href="http://www.au.dk/forskudd/phdhandlingsplan/" >Ph.d.-handlingsplan</a></li> </ul></div></div>

More Related