Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zahraniční obchod ČR v roce 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zahraniční obchod ČR v roce 2013

Zahraniční obchod ČR v roce 2013

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zahraniční obchod ČR v roce 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zahraniční obchod ČR v roce 2013 Zpracoval: Ing. Otto Daněk – místopředseda AE (dle údajů ČSÚ)

 2. (2013/ 1989 nárůst 14,6 x)

 3. Bilance ZO ČR podle komodit (tis.Kč)

 4. Podíl komodit na ZO ČR (%) Export Import

 5. Podíl „top ten“ zemí na exportu ČR (%)

 6. 4 x 3 nej… ZO ČR

 7. ZO ČR s EU 28 (tis.Kč)

 8. Podíl EU 28 na ZO ČR (modré pole) % Export Import

 9. Podíl Eurozóny na ZO ČR (modré pole) % Import Export

 10. ZO ČR se zeměmi Visegrad.skup. (tis.Kč)

 11. Podíl zemí Visegradské sk. na ZO ČR (modré pole) % Import Export

 12. ZO ČR s Německem (tis.Kč)

 13. Podíl Německa na ZO ČR (modré pole) % Export Import

 14. ZO ČR s Německem dle komodit

 15. Bilance ZO ČR s Německem dle komodit

 16. Závěry: • export v loňském roce dosáhl hodnoty téměř 82 % vytvořeného HDP • přebytek obchodní bilance se podílel na tvorbě HDP 9,1 % • naším hlavním exportním partnerem byla, je a i nadále bude EU (81,0%), nejvýznamnější zemí je Německo (31,3%) • v loňském roce jsme vyvezli naše výrobky do 202 zemí a územních celků, ale 13 největších našich trhů činí 80 % exportu a 4 naši největší odběratelé D, SK, PL a F od nás odkoupili 51 % objemu našeho exportu • za vynikajícími výsledky exportu v loňském roce stojí m.j. i intervence ČNB, která exportérům přinesla přibližně 30 mld.Kč.

 17. hledejme nová teritoria, ale „neopouštějme staré známé pro nové“, získávání • nových odbytišť je drahé a většinou se neobejde bez účinné pomoci státu. • Ale vždy je řádově dražší znovudobývání již ztracených pozic • nezapomínejme, že z pohledu diverzifikace obchodních rizik jsme nesmírně • zranitelní – více než 31% exportu končí v Německu a téměř 54% exportu tvoří • stroje a dopravní prostředky. • ČR v roce 2013 obchodovala s 241 zeměmi a územními celky, kterých je t.č. • evidováno 244. Se 145 zeměmi měla ČR kladnou obchodní bilanci. • V loňském roce jsme vyvezli za téměř 84 mld.Kč suroviny – komoditu s minimální • přidanou hodnotou • zamysleme se i nad tím, zda je únosné, abychom ročně více než 444 mld. • Kč utratili v zahraničí za potraviny, nápoje, tabákové výrobky a spotřební zboží.

 18. Ing. Otto Daněk Místopředseda Asociace exportérů danek@atas.cz