Download
badanie ankietowe na temat powstania warszawskiego wyniki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie ankietowe na temat Powstania Warszawskiego WYNIKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie ankietowe na temat Powstania Warszawskiego WYNIKI

Badanie ankietowe na temat Powstania Warszawskiego WYNIKI

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie ankietowe na temat Powstania Warszawskiego WYNIKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Badanie ankietowe na temat Powstania WarszawskiegoWYNIKI

  2. Zbadanie wiedzy Polaków o Powstaniu Warszawskim Zbadanie opinii na temat potrzeby powołania Muzeum Powstania Warszawskiego Cele sondażu

  3. Próba: kwotowa, reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Polski Liczebność próby: 1028 Termin: od 26 listopada do 5 grudnia 2003 r. Metoda: bezpośredni wywiad ankieterski Sondaż przeprowadziła firma ESTYMATOR Metoda realizacji

  4. Prawie wszyscy Polacy – 96,8% - słyszeli o Powstaniu Warszawskim Powstanie kojarzone jest głównie z II wojną światową oraz walką o niepodległość Wiedza Polaków o Powstaniu Warszawskim

  5. Ponad połowa Polaków (53%) zna symbol Powstania Warszawskiego oraz datę jego wybuchu Prawie 68% badanych nie potrafiła wymienić żadnego dowódcy Powstania Warszawskiego Większośc Polaków poprawnie określiło strony konfliktu (77%) oraz wiedziało, że zakończył się on militarną klęską powstańców (95%) Wiedza Polaków o Powstaniu Warszawskim

  6. 71% badanych twierdzi, że decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była słuszna Najbardziej przekonane o słuszności tej decyzji są osoby najmłodsze (do 30 roku życia) i najstarsze (powyżej 60 roku życia) 69% Polaków twierdzi, że Powstanie miało wpływ na dalszy bieg historii Polski, a 48% uważa, że był to wpływ pozytywny Opinia Polaków na temat skutków i słuszności decyzji o wybuchu Powstania

  7. Myśląc o Powstaniu Warszawskim Polacy identyfikują się z takimi określeniami, jak bohaterstwo, męczeństwo, braterstwo i chwała, ale także porażka Wśród obrazów i scen kojarzących się z Powstaniem najbardziej powszechny jest widok zniszczeń i zgliszcz Najbardziej znanym dziełem kojarzonym z Powstaniem jest film „Kanał” A. Wajdy Odczucia i skojarzenia Polaków związane z Powstaniem Warszawskim

  8. Aż 76% badanych sądzi, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest potrzebne. Przeciwnego zdania jest tylko 5,4%. Najważniejsze dla odwiedzających muzeum będzie poznanie historii oraz pokazanie jej innym osobom Opinie Polaków na temat powstającego Muzeum

  9. Im wyższe wykształcenie, wiek oraz większe miejsce zamieszkania, tym większa jest wiedza Polaków o Powstaniu Warszawskim Powstanie Warszawskie jest głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i tradycji, a Polacy mają podobny pogląd na jego temat, traktując je jako wydarzenie pozytywne i chwalebne Stąd też duża potrzeba zbudowania muzeum oraz wysokie poparcie dla tej idei Podsumowanie