1 / 29

Prečo svet čaká potravinová kríza Permakultúra v mestách ako téma národnej bezpečnosti

Prečo svet čaká potravinová kríza Permakultúra v mestách ako téma národnej bezpečnosti. Juraj Mesík KRS, Universita Palackého Olomouc Permakultúra v meste 2 Bratislava, december 2012 mesik@changenet.sk. Okrúhle výročie 13. 12. 1972 Predvídať budúcnosť je ťažké

chenoa
Télécharger la présentation

Prečo svet čaká potravinová kríza Permakultúra v mestách ako téma národnej bezpečnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prečo svet čaká potravinová krízaPermakultúra v mestách ako téma národnej bezpečnosti Juraj Mesík KRS, Universita Palackého Olomouc Permakultúra v meste 2 Bratislava, december 2012 mesik@changenet.sk

 2. Okrúhle výročie 13. 12. 1972 Predvídať budúcnosť je ťažké (dokonca aj bližšiu – 1989, 1991, 1992, 2011) Sklony k „wishful thinking“ sú univerzálne a veľmi silné

 3. Čo tomu predchádzalo: Populačný rast za agrárnej a industriálnej civilizácie

 4. Na prahu industriálnej revolúcie: píše sa rok 1800 a na vidieku žije viac ako 95% Poliakov a Švajčiarov, viac ako 90% Čechov, Rakúšanov, Nemcov, Francúzov

 5. Svet na vrchole industriálnej revolúcie: píše sa rok 2005 , polovica ľudstva žije v mestách

 6. Kľúčový zdroj industriálnej revolúcie: Naše energetické perspektívy sú absolútne závislé od fosílnych palív - 87% globálnej spotreby energie

 7. Kľúčová je ropa a fenomén peak oil: stagnujúca produkcia, rastúca spotreba ťažiacich krajín, klesajúci EROEI, 4- násobná cena za 10 rokov

 8. Case study: Posledný (západo-) európsky exportný región: 48% pád vývozu len v roku 2011!

 9. Case study: Poslední (západo) európski exportéri

 10. Klesajúca produkcia UK pohltila väčšinu exportu zo Severného mora – rast dovozu v 2011 o 77% („koniec Thatcherovej prosperity“ (1979 - 1990)

 11. Ropný zlom: kauza Egypt. Rok „Arabskej jari“

 12. Kľúčový faktor č. 2: akcelerujúci rast teploty na Zemi - + 0,8 C , z toho + 0.6 C za ostatných 30 rokov http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/208488main_global_temp_change.jpg

 13. Rýchlosť otepľovania je v geologických dejinách Zeme bezprecedentná - strata polovice plochy plávajúceho letného ľadu v Arktíde behom 20 rokov – indikátor, aj urýchľovač

 14. Objem plávajúceho ľadu v Arktíde klesá ešte rýchlejšie: 2015 – časť leta bez ľadu na mori? Rast teploty je v horizonte 2050 nezastaviteľný: keď bolo v atmosfére toľko CO2 ako dnes, boli oceány + 25 m

 15. Dynamika zmien nie je lineárna, ale skoková: Extrémy počasia prudko rastú – frekvencia aj intenzita

 16. V USA sa znovu objavil pojem „Dust Bowl“ - centrálne USA, 1930-36 - PDSI dosahovalo hodnoty – 4 až -6

 17. Prečo sú USA dôležité? Čistý obchod s potravinami (kalórie), FAO, cca 2002 Kvíz: Vidíte nezmysel na mape? http://faostat.fao.org/Portals/_Faostat/documents/pdf/map05.pdf

 18. Prognóza vývoja Palmerovho indexu sucha (PDSI) – intenzívne a rozsiahle suchá v MENA, PIGS, v USA...

 19. Svet mojich synov a vnukov: Prognóza vývoja Palmerovho indexu sucha (PDSI)

 20. Ešte raz: tvár centrálnych USA pri PDSI na úrovni -4 až -6

 21. Návrat z budúcnosti: FAO Food Price Index, december 2012 Drahé potraviny sú „New normal“

 22. Ceny ropy a potravín sú úzko previazané: drahá ropa znamená drahé potraviny, klíma bude vývoj zhoršovať Why? Energy intensity of modern food production When food expensive, OPEC needs more money for imports http://articles.businessinsider.com/2011-10-21/markets/30305401_1_growth-in-global-oil-oil-reserves-oil-price/2

 23. Hladní ľudia sú nahnevaní a násilní – vzťah FPI FAO a výskytu rebélií a nepokojov („Arabská jar 2011“) Time dependence of. FAO Food Price Index from 1/2004 to 5/2011 Red dashed vertical lines correspond to beginning dates of „food riots" and protests associated with the majorrecent unrest in MENA. The overall death toll is reported in parentheses http://arxiv.org/pdf/1108.2455v1.pdf

 24. Závery : • Pred ľudstvom aj Európou je éra drahej ropy a drahých potravín • Tá prerastie v horizonte jednej dekády do éry nedostatku ropy a nedostatku potravín: hladomory napr. v arabskom svete, schudobnenie stredných vrstiev u nás • Kto si dokáže dopestovať potraviny, bude na tom omnoho lepšie • Počet a distribúcia ľudí v krajine sa musí vrátiť k stavu v rannej industriálnej ére (SR 1950 – 30%) • Zostávajúce obyvateľstvo miest bude musieť zvýšiť svoju vlastnú produkciu potravín – „victorygardens 1940-1945, Kuba po 1992 etc. • Permakultúrais part ofthe big game – natnl. security

 25. Trend v zastúpení mestského a vidieckeho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov v SR (%) http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/sprava98/2/kap4/osdemv.html http://sk.wikipedia.org/wiki/Demografia_Slovenska

 26. Prognóza vývoja populácie do roku 2100 - OSN

 27. Alternatívna prognóza zohľadňujúca pokles dostupnej energie

 28. Alternatívna prognóza zohľadňujúca pokles dostupnej energie a nosnosti ekosystémov

More Related