Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De 222 mest brukte ordene i det norske språket. PowerPoint Presentation
Download Presentation
De 222 mest brukte ordene i det norske språket.

De 222 mest brukte ordene i det norske språket.

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De 222 mest brukte ordene i det norske språket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De 222 mest brukte ordene i det norske språket.

 2. bak

 3. står

 4. rett

 5. hver

 6. finne

 7. burde

 8. tro

 9. helt

 10. lett

 11. gikk

 12. Flott! Nå kan du 10 ord!

 13. min

 14. ord

 15. godt

 16. stort

 17. tiden

 18. tok

 19. hos

 20. nytt

 21. hvis

 22. mener

 23. Flott! Nå kan du 20 ord!

 24. nok

 25. tror

 26. lite

 27. deres