Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi

Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vadhar hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi Mats Westerbom Mikael Kilpi YHSydväst/ARONIA

  2. Luther och vi hittade 45 arter som var gemensamma Förekomstfrekvenserna verkar dock vara mycket olika, många arter som var vanliga tidigare, har gått tillbaka, och en del arter har ökat markant Pot pect

  3. Typiskt för de expansiva verkar vara en expansion till områden som var marginella tidigare, och en ”förtätning” av förekomstpunkter. ”Expansiva”; exempel är Cerathophyllum demersum och Nitellopsis obtusa.

  4. Minskande arter; en del verkar vara klara fall, som vit näckros.. En del kanske inte bara hittas men finns ändå (L. uniflora)

  5. Bladvassen Phragmites australis är ett extremfall Bladvassen har expanderat så att....

  6. .. att expansion skett mot land och så långt ut som möjligt. 1923 2001 1938